JRF - Floor diffuser

Rectangular diffuser for floor installation

Rectangular diffuser creating comfortable environments for the end user in demanding acoustic spaces.

 • Výusť přivádí vzduch vertikálně u podlahy. Používá se zejména v posluchárnách, divadlech, koncertních sálech, učebnách a podobných aplikacích
 • Vytváří komfortní tepelné a akustické podmínky
 • Zapuštěná montáž do podlahy a připojení k přetlakové komoře vytvořené v dutině pod zdvojenou podlahou
 • Tlaková ztráta výustě umožňuje ve většině případů samozaregulování průtoku vzduchu
 • Mezi mřížkou výustě a sedadly postačuje velmi malá mezera    
 • Odnímatelný horní panel umožňuje snadné čištění výustě

Opláštění výustě je vyrobeno z pozinkované oceli.
Čelní panel je vyroben pozinkované oceli opatřené lakem epoxydovou barvou v odstínu černé (RAL 9005).

Perforovaná deska uvnitř připojovací komory vytváří dostatečnou tlakovou ztrátu pro dosažení automatického zaregulování v aplikacích s připojením k přetlakové komoře.

Vzduch přiváděný schodovou výustí má vířivý obraz proudění.
Akustická izolace umístěná uvnitř pláště výustě je zhotovena z minerální vlny. 

Halton JRF

Schodová podlahová výusť

 • Výusť přivádí vzduch vertikálně u podlahy. Používá se zejména v posluchárnách, divadlech, koncertních sálech, učebnách a podobných aplikacích
 • Vytváří komfortní tepelné a akustické podmínky
 • Zapuštěná montáž do podlahy a připojení k přetlakové komoře vytvořené v dutině pod zdvojenou podlahou
 • Tlaková ztráta výustě umožňuje ve většině případů samozaregulování průtoku vzduchu
 • Mezi mřížkou výustě a sedadly postačuje velmi malá mezera    
 • Odnímatelný horní panel umožňuje snadné čištění výustě

Rozměry

NS L L1
330x130 330 300
430x130 430 400

Materiál

 Díl  Materiál  Povrchová úprava
 Plášť  Pozinkovaná
 ocel
 
 Čelní panel  Pozinkovaná
 ocel
 Lak epoxydovou barvou,
 odstín černá (RAL 9005)
 Akustická izolace  Minerální vlna  

Funkce

 

Podlahové výustě Halton JRF jsou navrženy pro systém přívodu vzduchu pod podlahou.
Do místnosti je přiváděn vzduch přes čelní panel výustě. Přiváděný vzduch se díky vířivému obrazu proudění vzduchu nad výustí účinně smíchává se vzduchem v místnosti.

Perforovaná deska uvnitř připojovací komory vytváří dostatečnou tlakovou ztrátu, díky které dochází při použití výustě v systému s napojením na přetlakovou komoru pod podlahou bez přívodního vzduchotechnického potrubí k samozaregulování.
Doporučený přetlak v přetlakové komoře je 30 až 40 Pa.

Doporučená teplota přiváděného vzduchu je maximálně o 3,5°C nižší než teplota vzduchu v místnosti.
Množství přiváděného vzduchu jednou výustí je 14 až 18 l/s. 

Návrh systěmu

Zásadt pro návrh systému přivodu vzduchu zdvojenou podlahou

Výustě Halton JFR jsou určeny pro instalaci do podstupnice schodů v posluchárnách, koncertních sálech, divadle a podobných prostorách, kde je požadována vysoká úroveň kvality vnitřního prostředí a kvalitní distribuce vzduchu. Rychlost přívodního vzduchu musí být velmi nízká, aby nedocházelo k nežádoucímu pocitu průvanu, který by mohly pociťovat osoby v blízkosti výustí. Systémy s přívodem vzduchu zdvojenou podlahou doporučujeme navrhovat s teplotou přívodního vzduchu o maximálně 3,5°C nižší, než je teplota vzduchu v místnosti. Návrhové množství přívodního vzduchu na jednu schodovou výusť je 14 až 18 l/s.  Mezi jednotlivými výustěmi dodržujte vzdálenost 0,8 až 1,0m. V aplikacích, kde není na komfortní vnitřní prostředí kladen tak veliký důraz, lze navrhovat vyšší průtoky vzduchu výustí. To vede ke zvýšení rychlosti proudění vzduchu v bezprostřední blízkosti výustě. V takovém případě by mohly osoby nacházející se po delší dobu v bezprostřední blízkosti výustí pociťovat pocit průvanu. Proto je v těchto případech nutno umisťovat podlahové výustě ve vzdálenosti alespoň 1,5m od pracovních míst nebo jiných prostor s trvalým výskytem osob.
 

Připojení schodových výustí

Podlahové výustě Halton JRF jsou navržené pro instalaci bez nutnosti připojení ke vzduchotechnickému potrubí (obrázek 1).
Prostor pod zdvojenou podlahou je použit jako přetlaková komora pro distribuci přívodního vzduchu. Součástí konstrukce schodové výustě je perforovaný válec, který zajišťuje dostatečnou tlakovou ztrátu výustě a umožňuje samozaregulování systému distribuce vzduchu.
Doporučujeme navrhovat tyto vzduchotechnické systémy tak, aby přetlak v přetlakové komoře tvořené zdvojenou podlahou byl 30 až 40Pa.
V aplikacích, kde má přetlaková komora pod podlahou velký objem, doporučujeme zajistit přívod vzduchu do komory na více místech.
Obrázek 1

Měrení hodnot

 

Závislost rychlosti a teploty vzduchu

Halton JRF-330x130
Průtok vzduchu, qv                  14 l/s (50 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu     21,5 °C
Teplota vzduchu v místnosti     25,0   °C
ΔT                                            - 3,5 °C
 

VÝŠKA
mm

1

2

3

4

5

400

0.12 m/s
24.2°C

0.12 m/s
24.5°C

0.11 m/s
24.1°C

0.11 m/s
24.2°C

0.12 m/s
24.2°C

250

0.11 m/s
24.4°C

0.11 m/s
24.7°C

0.13 m/s
24.1°C

0.14 m/s
24.2°C

0.11 m/s
24.3°C

100

0.17 m/s
23.5°C

0.13 m/s
23.9°C

0.19 m/s
24.1°C

0.13 m/s
23.8°C

0.16 m/s
23.6°C

 

JRF-430x130
Průtok vzduchu, qv                 18 l/s (65 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu    21,5 °C
Teplota vzduchu v místnosti    25,0 °C
ΔT                                           - 3,5 °C
 

VÝŠKA
mm

1

2

3

4

5

400

0.13 m/s
24.2°C

0.13 m/s
24.3°C

0.12 m/s
24.5°C

0.12 m/s
24.3°C

0.13 m/s
24.8°C

250

0.12 m/s
24.3°C

0.12 m/s
24.6°C

0.14 m/s
24.1°C

0.14 m/s
24.4°C

0.13 m/s
24.3°C

100

0.18 m/s
23.0°C

0.14 m/s
23.3°C

0.21 m/s
22.9°C

0.14 m/s
23.5°C

0.19 m/s
23.2°C

Instalace

Schodové výustě Halton JRF se instalují přímo do konstrukce zdvojené podlahy tak, že se plášť výustě připevní ke zdvojené podlaze.

Čelní panel s přívodní mřížkou je k plášti připevněn pomocí šroubů.

Seřízení

Průtok vzduchu výustí se reguluje pomocí úpravy statického tlaku v přetlakové komoře zdvojené podlahy na potřebnou hodnotu.

Servis

 

Položka popis
1. Šrouby
2. Čelni panel
3. Plášt

Odšroubujte upevňovací šrouby a odmontujte čelní panel od pláště.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem. Neponořujte do vody.
Namontujte zpět čelní panel na plášť a utáhněte upevňovací šrouby.

Specifikace

Opláštění výustě je vyrobeno z pozinkované oceli.
Čelní panel je vyroben pozinkované oceli opatřené lakem epoxydovou barvou v odstínu černé (RAL 9005).

Perforovaná deska uvnitř připojovací komory vytváří dostatečnou tlakovou ztrátu pro dosažení automatického zaregulování v aplikacích s připojením k přetlakové komoře.

Vzduch přiváděný schodovou výustí má vířivý obraz proudění.
Akustická izolace umístěná uvnitř pláště výustě je zhotovena z minerální vlny. 

Kód výrobku

JRF/S-W-H

S  = Typ
        N     Standard
        F     Pouze čelní panel

W = Šířka
        330, 430

H  = Výška
        130
 

Další volby a příslušenství

CO = Barva
          B     Černá

ZT = Tailored product
          N      No
          Y      Yes
 

Příklad kódu výrobku

          JRF/N-330-130, CO=B; ZT=N 

Downloads & Media

Halton JRF - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
194,2 kB
Halton JRF - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
721,8 kB
Byggvarubedömning - Halton JRF
Type
Certificate
Language
Swedish (Sweden)
Size
904,8 kB