BDR - Tilslutningsboks

Tilslutningsboks til riste

Ideal for spaces that need customization in grille sizes.

 • Tilslutningsboks for tillufts og fraluftsriste.
 • Sikrer optimal funktion.
 • Kan anvendes til mange ristestørelser.
 • Fjederfastgørelse af risten.
 • Nem adgang til rengøring af kannalsystem.

Produkt Modeller & tilbehør

 • Model med lyddæmpningsmateriale.
 • Aftagelig måle og indreguleringsenhed.

Trykfordelingsboksen skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Boksen skal indholde en måle- og indreguleringsdel.
Risten skal være aftagelig for let adgang til indreguleringsdelen.

Lyddæmpningsmaterialet skal være mineraluld.

Boksen skal reducere kanaltrykket og lufthastigheden for at sikre jævn fordeling af tilluften over hele ristens overflade.

Halton BDR

Tilslutningsboks til riste

 • Tilslutningsboks for tillufts og fraluftsriste.
 • Sikrer optimal funktion.
 • Kan anvendes til mange ristestørelser.
 • Fjederfastgørelse af risten.
 • Nem adgang til rengøring af kannalsystem.

Produkt Modeller & tilbehør

 • Model med lyddæmpningsmateriale.
 • Aftagelig måle og indreguleringsenhed.

Dimensioner

NS L H K K1 ØD
 200x50 195 45 250 80 99
 200x100 195 95 250 80 99
 250x100 245 95 275 92 124
 300x100 295 95 275 92 124
 400x100 395 95 310 110 159
 500x100 495 95 310 110 159
 600x100 595 95 350 130 199
 800x100 795 95 400 155 249
 1000x100 995 95 400 155 249
 300x150 295 145 310 110 159
 400x150 395 145 350 130 199
 600x150 595 145 350 130 199
 800x150 795 145 400 155 249
 1000x150 995 145 465 188 314
 1200x150 1195 145 505 208 354
 1500x150 1495 145 550 230 399
 200x200 195 195 310 110 159
 400x200 395 195 400 155 249
 600x200 595 195 465 188 314
 800x200 795 195 465 188 314
 1000x200 995 195 505 208 354
 1200x200 1195 195 505 208 354
 1500x200 1495 195 550 230 399
 300x300 295 295 400 155 249
 500x300 495 295 465 188 314
 600x300 595 295 505 208 354
 800x300 795 295 550 230 399
 1000x300 995 295 550 230 399
 400x400 395 395 505 208 354
 600x400 595 395 550 230 399
 800x400 795 395 550 230 399
 1000x400 995 395 600 255 449
 1200x400 1195 395 600 255 449
 500x500 495 495 550 230 399
 570x270 565 265 465 188 314
 570x570 565 565 550 230 399
 1170x570 1165 565 650 280 499

Materialer

 Del  Materiale  Bemærkning
 Tilslutningsboks /kanaltilslutning  Galvaniseret stål  
 Isolering  Mineraluld  Mineralulden er fastgjort med nitter

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Trykfordelingsboks BDR  Til reducering af tryk og hastighed (med måle og indreguleringsenhed)
 Lyddæmpning IN  Mineraluld på 2 sider i BDR boksen
 Lyddæmpning IN  Mineraluld på 5 sider i BDR boksen
 Måle og indreguleringsenhed MSM  For tilluft (for tilslutning med diameter Ø 315)
 Måle og indreguleringsenhed MEM  For fraluft

Funktion

Kanaltrykket og lufthastigheden reduceres i Halton BDR boksen. Derved fordeles tilluften jævnt over hele ristens overflade. Luftmængden kan reguleres ved brug af MSM indregulerings og måleenheden.

Installation

Tilslutningsboksen forbindes til kanalen vha. en rund tilslutning med gummitætning.
Hvis der installeres en måle-og indreguleringsenhed (1), anbefales en sikkerhedsafstand på 3xD for at sikre pålidelig måling af luftmængden.

Enhedens styrespindel må ikke bøjes ret meget.

Ved vægmontage skal hulstørrelsen være mindst (L x H).

Halton BDR har to stopanordninger, hvor ristens fjedre låser den fast.
 

 

Indregulering

For at sikre korrekt regulering og måling af luftmængden, anbefales det, et risten tilsluttes en Halton BDR boks forsynet med MSM modul.

Aftag risten og træk slanger og styrespindel gennem risten.
Skub risten tilbage på plads.
Mål differenstrykket med et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.

Styrespindelen drejes for at justere luftmængden.
Slangerne og spindelen sættes derefter tilbage i boksen og spjædpositionen låses med en skrue.
Når Halton TRI anvendes til fraluft, kan luftmængden ikke måles med MEM modulet.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D= kanaldiameter)

Tilluft

BDR-D >8xD min 3xD
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6 -

 

Fraluft

Luftmængden bestemmes ved at måle differenstrykket mellem målestutsene og på Halton BDR boksen og rumluften.
Den tilsvarende luftmængde beregnes efter formlen ovenover.
Luftmængden kan reguleres ved at dreje styrespindelen på MEM modulet.

Service

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).

Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.

Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.

Specifikation

Trykfordelingsboksen skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Boksen skal indholde en måle- og indreguleringsdel.
Risten skal være aftagelig for let adgang til indreguleringsdelen.

Lyddæmpningsmaterialet skal være mineraluld.

Boksen skal reducere kanaltrykket og lufthastigheden for at sikre jævn fordeling af tilluften over hele ristens overflade.

Bestillingskode

BDR/S-L-H

S = Moder produkt
      AGC     AGC
      AGF     AGF
      AHD     AHD
      AHF     AHF
      ALE     ALE
      ALU     ALU
      AWE    AWE
      AWU    AWU
      FLE     FLE
      FLU     FLU
      HDF     HDF
      WDD    WDD
      WSD    WSD
      WTS    WTS

L = Længde
       200, 201, 202, 203, ... +1, .., 20000

H = Højde
       50, 51, 52, 53, ... +1, .., 670

Andre muligheder og tilbehør

D = Størrelse af kanal tilslutning 
       100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500

N = Antal af kanal tilslutning
       1, 2, 3, 4 ... +1, .., ((L-40)/D)

IN = Ekstra isolerings mulighed
       N    Ingen ekstra lyddæmpning
       2    2 sider
       5    5 sider

OM = Måle og regulerings enhed MSM
         N    Ingen MSM-enhed
         Y    MSM enhed i hver kanaltilslutning

ZT = Kundetilpasset produkt
        N     Nej
        Y     Ja

Kode eksempel

       BDR/AGC-200-50, D=100,N=1,IN=N,OM=N

Downloads & Media

Halton BDR - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,0 MB
Halton BDR - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
440,0 kB
Halton BDR - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
459,6 kB
Halton BDR - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
440,9 kB
Halton BDR - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
439,6 kB
Halton BDR - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
441,9 kB
Byggvarubedömning - Halton BDR
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,0 MB