DCS - Modular diffuser

Modular Diffuser

Multi-functional and easy to clean ceiling diffuser with different front panel options, packet with plenum.

 • Horisontal indblæsning, også velegnet til fraluft
 • Produceret til 5 forskellige, udskiftelige frontpaneler, som passer i 600X600, 625X625 og 675X675 modulloft. Herved kan det æstetiske udtryk og indblæsningskarakteristikker ændres
 • Diffusorer kan tilpasses ændrede krav til luftskifte samt ændringer i rumlayout
 • Aftagelig frontpanelpanel, som letter rengøringen af diffusoren og kanalsystem
 • Tilslutning til kanalsystem via indreguleringsboks med forskellige dimensioner af kanaltilslutninger og højder
 • Cirkulær kanaltilslutning med integreret tætning
 • Indreguleringsboks har luftmængdemåler

Tilbehør

 • Coandaplade og mulighed for ændring af frontpanel
 • Sektorblænde, som kan ændre strømningsmønsteret for modellerne DCS/C og DCS/P
 • Mulighed for lyddæmpningsmateriale

Diffusoren skal være flexibel, således at front panelets udtryk og ydeevne kan ændres. Den skal bestå af en diffusor og indreguleringsboks.
Frontpanelets dimensioner skal passe til et 600x600, 625X625 eller 675X675 mm nedhængt loft.

Intervallet for den anbefalede luftmængde kan ændres ved at udskifte coandapladen. Dette er uafhængigt af diffusorstørrelsen.
Kanaltilslutningens dimension skal kunne ændres for at kunne tilpasses de forskellige luftmængder. (DCS/P, DCS/C, DCS/A, DCS/J)

Indreguleringsboksen skal være lavet af galvaniseret stål og indeholde en udskiftelig studs i forskellige størrelser med integraret gummitætning for en tæt kanaltilslutning.
Frontpanelet skal være aftagelig for at have adgang til indreguleringsboksen, coandaplade og reguleringsmodulet.

DCS/P
Det perforerede frontpanel skal være lavet af epoxy-malet stål med hvid (RAL 9003) som standard farve.

DCS/C
Det koniske frontpanel skal være lavet af ekstruderet aluminium, polyestermalet, hvor hvid (RAL 9003) er standard farven.

DCS/A
Diffusorens panel med spalter skal være lavet af ekstruderet aluminium, polyestermalet, hvor hvid (RAL 9003) er standard farven.

DCS/J
Diffusorens panel med hvirvel skal være lavet af epoxy-malet stål med hvid (RAL 9003) som standard farve. Diffusoren skal have faste lameller for at sikre en høj opblandingseffekt.

DCS/N
Multi-dysepanelet skal være lavet af epoxy-malet stål, hvor standardfarven er hvid (RAL 9003). Dyserne skal have et to-dyse design for at sikre en virksom opblandingseffekt af tilluften. Dyserne skal være individuelt indstillelige for at tilvejebringe høj flexibilitet når strømningsmønsteret skal justeres.

Halton DCS

Loftsdiffusor - Komfort


 

 • Horisontal indblæsning, også velegnet til fraluft
 • Produceret til 5 forskellige, udskiftelige frontpaneler, som passer i 600X600, 625X625 og 675X675 modulloft. Herved kan det æstetiske udtryk og indblæsningskarakteristikker ændres
 • Diffusorer kan tilpasses ændrede krav til luftskifte samt ændringer i rumlayout
 • Aftagelig frontpanelpanel, som letter rengøringen af diffusoren og kanalsystem
 • Tilslutning til kanalsystem via indreguleringsboks med forskellige dimensioner af kanaltilslutninger og højder
 • Cirkulær kanaltilslutning med integreret tætning
 • Indreguleringsboks har luftmængdemåler


DCS/C DCS/A DCS/N DCS/J DCS/P
 

Tilbehør

 • Coandaplade og mulighed for ændring af frontpanel
 • Sektorblænde, som kan ændre strømningsmønsteret for modellerne DCS/C og DCS/P
 • Mulighed for lyddæmpningsmateriale

Dimensions


 

NS H1 H2 W1 Ø D
100 163 135 555 99
125 163 135 555 124
160 263 189 555 159
200 263 189 555 199
250 363 239 555 249
315 363 239 555 314

 

 Ceiling integrations H3 W2
 T-profile 600 6 20.5
 T-profile 625 6 33
 T-profile 675 6 58
 Armstrong Orcal loft 600 6 20,5
 Dampaloft 600 20 22
 Finelineloft 600 8 15
 Finelineloft 675 8 52,5

Material

DEL  MATERIALE  NOTE 
Perforeret frontpanel Perforeret stål  
Konisk frontpanel Aluminium  
Hvirveldiffusor frontpanel Stål  
Multidyse frontpanel Stål  
Dyser Plastik Maks tilluftstemperatur
er 60°C.
Farvevalg for dysemodellen
Hvid RAL 9003
Indreguleringsboks Galvaniseret stål  
Lyddæmpningsmateriale Dacron
Mineraluld
2 muligheder
Tilslutningsstuds med tætning Varmt galvaniseret stål Tætning af en gummi
Reguleringsmodul
MSC,MEC
Svøb; Aluminium
Blad; Galvaniseret stål
Ophæng; Galvaniseret stål
Plastikdele; Polypropylen (PP)
Leje; Rustfrit stål
 
Coandaplade Stål
Plastikedele; Polypropylen (PP)
 
Loftstilpasning Stål  
Finish af perforeret
frontpanel DCS/P
Epoxy-malet
Hvid RAL 9003 (30 % glans)
Specialfarver er tilgængelige
Finish af konisk
frontpanel
DCS/C, DCS/A
Polyester-malet
Hvid RAL 9003 (30 % glans)
Epoxy-malet
(100 %) muligt
Finish af multidyse
frontpanel
DCS/N
Epoxy-malet
Hvid RAL 9003 (30 % glans)
Specialfarver er tilgængelige
Finish af hvivel
frontpanel
DCS/J
Epoxy-malet
Hvid RAL 9003 (30 % glans)
Specialfarver er tilgængelige

 

Accessories

TILBEHØR   KODE  BESKRIVELSE  NOTE 
Kanaltilslutning med studs SP /DCS Udskiftelig kanaltilslutning  
Coandaplade N/DCS Lufttilpasningsplade  
Lyddæmpning AT/DCS Lydabsorptionsmateriale
for kanalstøjsdæmpning
Materialemuligheder:
Dacron, mineraluld
Perforeret frontpanel
Konisk frontpanel
Konisk frontpanel med massiv center
Multidyse frontpanel
Hvirveldiffusor frontpanel
P/ DCS
C/DCS
A/DCS
N/DCS
J/DCS
Udskiftelige f rontpaneler  

Function

Diffusoren kan både ændre udseende og ydeevne, således at den opfylder eventuelle nye krav til design og indeklima.


   
Halton DCS/P

 • Tilluften tilføres gennem det perforerede frontpanel, hvorefter det opblandes med rumluften. Den anbefalede maksimumstemperaturdiffenrence mellem tilluft og rumluft er 8 °C.


Halton DCS/C

 • Tilluften tilføres gennem spalterne i den koniske frontpanel, hvorefter det opblandes med rumluften. Den anbefalede maksimumstemperaturdiffenrence mellem tilluft og rumluft er 12 °C.


Halton DCS/A

 • Tilluften tilføres gennem spalterne i den koniske frontpanel, hvorefter det opblandes med rumluften. Den anbefalede maksimumstemperaturdiffenrence mellem tilluft og rumluft er 12 °C.


Halton DCS/N

 • Luft tilføres rummet både horisontalt og vertikalt gennem frontpanelet af diffusoren.
 • Tilluftsmønsteret kan være radialt i 4 ønskede retninger ved at indsstille dyserne manuelt
 • Retningen af tilluften har ingen effekt på tryktabet eller luftmængden
 • Den anbefalede maksimale temperaturdiffence mellem tilluft og rumluft er 10 °C


Halton DCS/J

 • Luft tilføres til rummet via en horisontal, radial hvirvel gennem de spiralformede diffusorblade. Den anbefalede maksimumstemperaturdiffenrence mellem tilluft og rumluft er 12 °C.
 • Tilluftshastigheden er effektiv reduceret jævnfør den høje opblandingseffekt.

 

Indreguleringsboksen udjævner luftmængden ved at reducere lufthastigheden.
Luften er jævnt fordelt i diffusoren for at sikre den rigtige funktion.
Luftmængdeintervallet kan vælges efter det aktuelle krav ved at ændre på coandapladen, således at den korrekte luftfordeling er opnået for hele driftsområdet.(DCS/P, DCS/C, DCS/A, DCS/J)
Luftmængden kan justeres ved det medfølgende indreguleringsmodul (=MSC eller MEC).
Indreguleringsboksen dæmper også støj fra kanalsystemet.
Diffusoren kan også anvendes til udsugning.

Nozzle Settings

Installation


 

KODE   BESKRIVELSE
1    FRONTPANEL
2    LOFTSTILPASNING
3    INDREGULERINGSBOKS
4    KANALTILSLUTNING MED STUDS
5    COANDAPLADE
 

Den allerede installerede diffusor kan let tilpasses, hvis der er betydelige ændringer i luftmængder. Dette kan gøres ved at skifte størrelsen af coandapladen og kanaltilslutningen.
Multidysediffusoren har ikke en coandaplade, men i stedet kan et frontpanel med flere eller færre dyser rekviveres og sættes i armaturet. Således kan multidysediffusoren også tilpasses de aktuelle behov.

Diffusoren tilsluttes indreguleringsboksen via fæstningsplader og skruer.
 

Adjustment

Tillufts- og fraluftsmængderne er fastsat ved at måle differenstrykket ved nippel ved brug af et manometer.
Luftmængden er beregnet ved at bruge efterfølgende formel:

k-værdier findes i efterfølgende tabel:
 

K-værdier (Fraluft)
 

Coandaplade  DCS/A  DCS/C  DCS/J  DCS/P 
340  32.3 69.6 28.9 79.3
250  27.9 47.2 21.2 51.8
160  17.6 21.4 13.6 23.2
125  9.7 11.1 8 12

 

Dyser  DCS/N 
80  52.8
36  27.2
16  12.9


K-værdier (Tilluft)
 

Halton DCS/A

Coandaplade  k-værdi  k-værdi 0-åbning 
340  33.1 27.7
250  26.6 0.07xD+2.82
160  13.8 11.3
125  8.2 6.6


Halton DCS/C

Coandaplade  Retning  k-værdi  k-værdi 0-åbning 
340  R4 52.9 0.24 x D - 31.75
340  R3 49.7 0.24 x D - 31.75
340  R2 44 0.24 x D - 31.75
250  R4 32 0.08 x D + 2.73
250  R3 32.6 0.08 x D + 2.73
250  R2 29.2 0.08 x D + 2.73
160    14.5 11.4
125    8.3 6.6


Halton DCS/J

Coandaplade  k-værdi  k-værdi 0-åbning 
340  33.1 26.3
250  26.1 0.06xD+4.31
160  14.1 11.4
125  8.4 6.6


Halton DCS/N

Dyser  kanaltilslutning  k-værdi  k-værdi 0-åbning 
80  315, 250 48.1 0.18 x D - 13.12
80  200 40.5 0.18 x D - 13.12
36    27.4 0.08 x D + 2.37
16    13.2 0.06 x D + 1.00


Halton DCS/P

Coandaplade  Retning  k-værdi  k-værdi 0-åbning 
340  R4 50.6 0.22 x D - 26.91
340  R3 47.7 0.22 x D - 26.91
340  R2 46.3 0.22 x D - 26.91
250  R4 30.3 0.08 x D + 3.94
250  R3 29.6 0.08 x D + 3.94
250  R2 28.6 0.08 x D + 3.94
160    13.4 11.1
125    8 6.3


D = Diameter af kanaltilslutning (mm)

Juster luftmængden ved at rotere styrespindelen til MSC/MEC, indtil den ønskede indstilling er opnået.
Lås spjældpositionen med en skrue.
Sæt spindelen tilbage i boksen.
 

Servicing

Åben diffusorens frontpanel.
Afmontér coandapladen ved at skrue de 4 skruer ud.

Fjern modulet til justering at luftmængden ved at trække forsigtigt i skaftet (ikke i styrespindelen).
Aftør delene med en fugtig klud og ikke under rindende vand.
Lyddæmpningsmaterialet Dacron, som er vaskbart, kan tages ud af indreguleringsboksen og rengøres.
Herved kan boksens inderside ligeledes rengøres.

Isæt reguleringsmodulet igen ved at skubbe på skaftet, indtil enheden sidder fast.
Fiksér luftmængden igen ved at skrue de 4 skruer i igen.
Skub frontpanelet tilbage i diffusoren indtil den sidder fast.
 

Specification

Diffusoren skal være flexibel, således at front panelets udtryk og ydeevne kan ændres. Den skal bestå af en diffusor og indreguleringsboks.

Frontpanelets dimensioner skal passe til et 600x600, 625X625 eller 675X675 mm nedhængt loft.

Intervallet for den anbefalede luftmængde kan ændres ved at udskifte coandapladen. Dette er uafhængigt af diffusorstørrelsen.
Kanaltilslutningens dimension skal kunne ændres for at kunne tilpasses de forskellige luftmængder. (DCS/P, DCS/C, DCS/A, DCS/J)

Indreguleringsboksen skal være lavet af galvaniseret stål og indeholde en udskiftelig studs i forskellige størrelser med integraret gummitætning for en tæt kanaltilslutning.
Frontpanelet skal være aftagelig for at have adgang til indreguleringsboksen, coandaplade og reguleringsmodulet.
 

DCS/P
Det perforerede frontpanel skal være lavet af epoxy-malet stål med hvid (RAL 9003) som standard farve.

DCS/C
Det koniske frontpanel skal være lavet af ekstruderet aluminium, polyestermalet, hvor hvid (RAL 9003) er standard farven.

DCS/A
Diffusorens panel med spalter skal være lavet af ekstruderet aluminium, polyestermalet, hvor hvid (RAL 9003) er standard farven.

DCS/J
Diffusorens panel med hvirvel skal være lavet af epoxy-malet stål med hvid (RAL 9003) som standard farve. Diffusoren skal have faste lameller for at sikre en høj opblandingseffekt.

DCS/N
Multi-dysepanelet skal være lavet af epoxy-malet stål, hvor standardfarven er hvid (RAL 9003). Dyserne skal have et to-dyse design for at sikre en virksom opblandingseffekt af tilluften. Dyserne skal være individuelt indstillelige for at tilvejebringe høj flexibilitet når strømningsmønsteret skal justeres.
 

Order Code

DCS/F-D-N-M; J-IO-AT-CO-ZT

   F = Frontpanel
    C=Konisk
    A1=Spalte, 1
    A2=Spalte, 2
    A3=Spalte,3
    P=Perforateret
    J=Hvirvel
    N1=Multidyse, 16
    N2=Multidyse, 36
    N3=Multidyse, 80

   D = Diameter af kanaltilslutning
    100,125,160,200,250,315

   N = Coandaplade
    125, 160, 250, 340
    N = Ingen (Frontpanel = N1, N2, N3)

   M = Model
    S1= Tilluft + MSC
    S2= Tilluft + Coandaplade
    E1= Fraluft + MEC
    E2= Fraluft + Coandaplade
  

Specifikationer og tilbehør
 

   J = Jetretning   
    R2 = 2-vejs
    R3 = 3-vejs
    R4 = 4-vejs

   IO = Loftstype ved installation
    NA = Standard for T-profil 600
    AM = Armstrong Orcal Loft
    DC = Dampa loft
    FL = Fineline loft 600
    TP = T-profil 625
    T2 = T-profil 675    
    F2 = Fineline loft 675

   AT = Lyddæmpningsmateriale
 
   NA = Ingen lyddæmpningsmateriale
    D = Dacron
    W = Mineraluld

   CO = Farvevalg
    W  Hvid (RAL 9003)
    X  Speciel farve
 
ZT = Tailored product
         N         No
         Y         Yes (ETO)
 

Kodeeksempel

         DCS/C-315-250-S, J=R3, IO=NA, AT=D, CO=W, ZT=N      
 

Downloads & Media

Halton DCS - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
5,3 MB
Halton DCS - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
5,3 MB
Halton DCS - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
5,2 MB
Halton DCS - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
5,2 MB
Halton DCS - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
2,1 MB
Halton DCS - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
5,2 MB
Halton DCS - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
5,3 MB
Halton Ceiling Integrations
Type
Manual
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
64,5 kB