GDD - Grille

Grille for circular duct installation

Easy to install and aesthetic in design. It is ideal for tight installation space.

 • Horisontal indblæsning, til opvarmning og køling, egner sig også til fraluft.
 • Lodrette frontlameller som kan justeres.
 • Bagerste lameller kan justeres for horisontalt spredningsmønster.
 • Stålkonstruktion.
 • Synlig skruefastgørelse.

Produktmodeller og tilbehør

 • Model med wax-bulb aktuator for regulering af tilluftsretningen ved opvarmning
 • Mængdereguleringsspjæld med modsatgående blade

Risten skal være fremstillet af stål og polyester-malet grå (RAL 7004) som standard.
Risten skal have justerbare vandrette og lodrette lameller.

Rammen skal være forsynet med en tætningsliste.
Risten skal monters direkte i runde kanaler vha. synlige skruer.
Risten skal indeholde mængdereguleringsspjæld.
Risten skal let kunne demonters for rengøring af kanal og rist.
 

Mulighed

Tilluftsretningen skal kunne reguleres afhængig af indblæsningstemperaturen vha. en wax-bulb aktuator.

Halton GDD

Rundrørsriste

 • Horisontal indblæsning, til opvarmning og køling, egner sig også til fraluft
 • Lodrette frontlameller som kan justeres
 • Bagerste lameller kan justeres for horisontalt spredningsmønster
 • Stålkonstruktion
 • Synlig skruefastgørelse

Produktmodeller og tilbehør

 • Model med wax-bulb aktuator for regulering af tilluftsretningen ved opvarmning
 • Mængdereguleringsspjæld med modsatgående blade

 •  

Dimensioner

L x H L1 L2 H1 H2 Duct size
415 x 72 450 400 107 57 160 to 400
495 x 72 530 480 107 57 160 to 400
575 x 72 610 560 107 57 160 to 400
415 x 115 450 400 150 100 315 to 630
495 x 115 530 480 150 100 315 to 630
575 x 115 610 560 150 100 315 to 630
495 x 155 530 480 190 140 630 to 1500
575 x 155 610 560 190 140 630 to 1500
495 x 195 530 480 230 180 800 to 1800
575 x 195 610 560 230 180 800 to 1800

Med mængdereguleringsspjæld OG total dybte = 52 mm + 45 mm.
Med indbygget reguleringsspjæld HM total dybte = 117 mm + 142 mm.

Halton GDD ristens friareal er 62 %.

Speciel størrelser ikke tilgængelig.

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning 
 Ramme  Stål  Polyester-malet, grå RAL 7004, 50% glans  Speciel, epoxy-malet farve mulig
 Lameller  Stål  Polyester-malet, grå RAL 7004, 50% glans  Speciel, epoxy-malet farve mulig

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelsedese
 Mængdereguleringsspjæld OD  Aluminium modsatgående blade
 Wax-bulb aktuator MT  Aktuatoren regulerer lamellernes stilling
 afhængig af tilluftstemperaturen

Wax-bulb aktuator

I tilfælde, hvor der kræves både opvarmning og køling, kan strømningsmønstret ændres automatisk vha. en wax-bulb aktuator.
Wax-bulb aktuatoren ændrer de bagerste vandrette lamellers stilling afhængig af tilluftstemperaturen. Der er ikke behov for hjælpeenergi eller andre automatiksystemer.

Ved en tilluftstemperatur på max. 18°C er strømningsmønstret horisontalt. Lamellernes vinkel er 0°. Når tilluftstemperaturen stiger, ændrer aktuatorens stempel pogressivt vinklen på de bagerste lameller for at rette tilluftsstrålen nedad. Lamelvinklen justeres til 45° i løbet af 10 til 20 minutter.
Wax-bulb aktuatoren kræver ingen service.

Funktion

Luften tilføres rummet enten vertikalt eller horisontalt og opblandes med rumluften foran risten.

Tilluftsstrålen retningsbestemmes vha. de vandrette stilbare lameller.
Ved at bevæge de lodrette lameller kan formen og længden på indblæsningsmønstret ændres.

Vinklen på de bagerste lameller kan også ændres vha. en wax-bulb aktuator.

Installation

Risten monteres direkte i kanalen. Montagehullets størrelse er LxH.
Risten monters med synlige skruer i de forborede huller.

Indregulering

Luftmængden kan reguleres, når risten er forsynet med spjæld type OG.

Luftmængden reguleres enten
-  ved at dreje OG spjældets blade bag risten med en skruetrækker

Målingen udføres med risten monteret.

Service

Demonter risten ved at løsne de synlige skruer.
Aftør delene med en fugtig klud.
Sæt risten på plads og fastgør med skruerne.

Specifikationer

Risten skal være fremstillet af stål og polyester-malet grå (RAL 7004) som standard.
Risten skal have justerbare vandrette og lodrette lameller.

Rammen skal være forsynet med en tætningsliste.
Risten skal monters direkte i runde kanaler vha. synlige skruer.
Risten skal indeholde mængdereguleringsspjæld.
Risten skal let kunne demonters for rengøring af kanal og rist.
 

Mulighed

Tilluftsretningen skal kunne reguleres afhængig af indblæsningstemperaturen vha. en wax-bulb aktuator.

Ordre Kode

GDD-L-H; CO-AC-ZT

L = Længde
  
   415, 495, 575

H = Højde
      72, 115, 155, 195
 

Specifikationer og tilbehør

CO = Farve
          G        Grå    (RAL 7004)
          SW     Hvid  (RAL 9003)
          X        Special farve (RAL xxxx)

AC = Tilbehør
          MT      Wax-bulb aktuator

ZT = Tailored produkt
          Y         Ja
          N         Ej  (ETO)

Underprodukter

          OG  Indreguleringsspjæld (GDD)
 

Kode eksempel

           GDD-415-72, CO=G, ZT=N

Downloads & Media

Halton GSD-GDD - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
784,8 kB