TCM - Conical diffuser

Circular conical diffuser for ceiling installation

Ideal for warm spaces due to the cooling applications.

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
 • Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 18°C.
 • Installation i plan med loft eller frithængende.
 • Aftagelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.
 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.

 

Produktmodeller og tilbehør

 • Trykfordelingsboks med mængdereguleringsfunktion (PLC) eller også med målefunktion (TRI).
 • Justeringsenhed for regulering af luftmængde.
 • Modeller integreret i et panel for installation i nedhængte modullofter med dimensionerne 450x450 ,600x600 or 675x675 mm

Diffusoren består af flere konusser af epoxy-malet stål I farven hvid (RAL 9010) eller grå (RAL7004) som standard.

Diffusoren skal være egnet til planforsænket installation i lofter eller frithængende under loft.

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en TRI trykfordelingsboks med lyddæmpningsmateriale af vaskbart polyesterfiber.
 

Mulighed

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en PLC trykfordelingsboks med mineraluld som lydisoleringsmaterialele.

Boksen skal indeholde et modul til luftmængdemåling og regulering.
Diffusoren skal være egnet til installation i nedhængte lofter med målene 450x450 mm, 600x600 mm og 675x675 mm.
Den koniske midterkerne skal kunne fjernes.

Tilluftsmønstret skal være radialt.

Introduktion


TCM

Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.

 • Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 18°C.

 • Installation i plan med loft eller frithængende.

 • Aftagelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.

 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.


Produktmodeller og tilbehør

Trykfordelingsboks med mængdereguleringsfunktion (PLC) eller også med målefunktion (TRI).
 • Justeringsenhed for regulering af luftmængde.

 • Modeller integreret i et panel for installation i nedhængte modullofter med dimensionerne 450x450 ,600x600 or 675x675 mm


 • Dimensioner


  DIMENSIONER  NS  W  H  H1  ØD 
  100  330 80 17 99
  125  330 80 17 124
  160  330 73 17 159
  200  457 88 22 199
  250  610 110 27 249
  315  610 95 27 314
  355  863 139 35 354
  400  863 129 35 399
  450  863 121 35 449
  560  1220 175 46 558
  630  1220 163 46 628
  800  1524 190 57 798
  1000  1727 124 127 998

  Materialer


  MATERIALER OG FINISH

  DEL  MATERIALE  FINISH  BEMÆRKNING 
  Diffusor Valset stål Epoxy-malet / Hvid RAL 9010 elle
  Grå RAL 7004, 50% glans
   
  Boks Galvaniseret stål    


  Tilbehør


  TILBEHØR

  TILBEHØR  KODE  BESKRIVELSE 
  Trykfordelingsboks TRI/N For indregulering og
  strømningsudjævning af luftmængden
  (med måle og indreguleringsenhed)
  Boks PLC Boks for kanaltilslutning
  (med eller uden isolering)
  Lyddæmpningsmateriale IN Polyesterfiber i TRI boksen
  Mineraluld i PLC.
  Luftmængdemåle
  og reguleringsenhed
  MSM For tilluftsinstallation
  Luftmængdereguleringsenhed LD Rund galvaniseret stålenhed
  til mængderegulering (i tilslutningsstutsen)
  Mængdereguleringsspjæld DD Rundt spjæld af galvaniseret stål
  til mængderegulering (i tilslutningsstutsen)


  Produktmodeller


  PRODUKTMODELLER

  PRODUCT MODEL  CODE  DESCRIPTION 
  Diffusor integreret i frontpanel,
  600x600 mm
  TCM/B Sizes 100, 125, 160, 200, 250 and 315
  are available integrated in a steel
  panel for installation in a modular
  600x600 mm suspended ceiling.
  The external dimensions of the
  front panel are 595 mm x 595 mm.
  Diffusor integreret i frontpanel,
  450x450 mm
  TCM/C Størrelserne 125, 200 og 315 kan
  fås integreret i et stålpanel til
  montage i 600x600 mm modullofter
  Frontpanelets udvendige
  dimensioner er 595x595 mm
  Diffusor integreret i frontpanel,
  670x670 mm
  TCM/D Størrelserne 125, 200, og 315 kan
  fås integreret i et stålpanel til
  montage i 675x675 mm modullofter
  Frontpanelets udvendige
  dimensioner er 670x670 mm


  Funktion


  FUNKTION
  Diffusorens konusdele opdeler tilluften i flere stråler. Denne konstruktion frembringer et undertryk under diffusoren og inducerer rumluft i tilluftsenheden. Induktion sænker lufthastigheden og temperaturen i rummet. Processen gentages uden for diffusoren mellem tilluften og den opblandede rumluft, hvilket mindsker hastigheds- og temperaturforskellen mellem tilluften og rumluften yderligere.
  Diffusoren kan også anvendes som fraluftsenhed.

  Installation


  INSTALLATION  TCM diffusoren kan installers plant med nedhængt loft eller frit i rummet.
  Diffusoren tilsluttes enten direkte til kanal eller ved brug af PLC eller TRI trykfordelingsbokse.
  Ved direkte kanaltilslutning kræves en sikkerhedsafstand på minimum 3D før diffusoren.

  Installation ved TRI eller PLC  TCM  ØD  TRI  H1  H2 
  100  100 TRI-100-100 17 249...279
  125  125 TRI-125-125 17 279...309
  160  160 TRI-160-160 17 312...342
  200  200 TRI-200-200 22 377...407
  250  250 TRI-250-250 27 394...424
  315  315 TRI-315-315 27 494...524

  Når TRI muffen er monteret i boksen, kan målet H reduceres med 60 mm.

  TCM  ØD  PLC  H1  H2 
  355  355 PLC-355 27 604...634
  400  400 PLC-400 35 584...614
  450  450 PLC-450 35 786...816
  560  560 PLC-560 46 840...870
  630  630 PLC-630 46 823...853

  Udskæringsmål

  NS  ØW1 
  100  266
  125  266
  160  266
  200  406
  250  533
  315  533
  355  787
  400  787
  450  787
  560  1140
  630  1140
  800  1384
  1000  1500


  Indregulering


  INDREGULERING

  Luftmlængden kan kun reguleres og måles, når diffusoren er monteret.

  For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en trykfordelingsboks med MSM modul.

  Aftag den koniske midterdel og træk slangerne og styrespindelen gennem diffusoren.

  Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.  Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
  Lås spjældstillingen med en skrue.
  Anbring slanger og styrespindel i boksen og skub den koniske midterdel på plads.

  K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

  PLC/TRI  >8xD  min 3xD 
  125  9.9 12.6
  200  28.3 31.0
  315  78.6  


  Mængdereguleringsspjæld DD

  Luftmængden reguleres ved at dreje spjældbladene bag diffusoren med en skruetrækker. Målingen udføres med diffusoren monteret.

  Service


  SERVICE


  Tryk på den lille tap på indersiden af den ydre konus samtidig med, at enheden drejes med uret, indtil den løsner sig. Rengør delene med en fugtig klud. De må ikke nedsænkes i vand. Sæt midterkonusenheden på plads igen.

  Mulighed: Med tryfordelingsboks TRI + MSM eller PLC + MSM

  Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen).
  Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.
  Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.
  Skub frontpanelet på plads, til stiften låser.

  Specification


  SPECIFIKATIONER

  Diffusoren består af flere konusser af epoxy-malet stål I farven hvid (RAL 9010) eller grå (RAL7004) som standard.

  Diffusoren skal være egnet til planforsænket installation i lofter eller frithængende under loft.

  Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en TRI trykfordelingsboks med lyddæmpningsmateriale af vaskbart polyesterfiber.

  Mulighed

  Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en PLC trykfordelingsboks med mineraluld som lydisoleringsmaterialele.

  Boksen skal indeholde et modul til luftmængdemåling og regulering.
  Diffusoren skal være egnet til installation i nedhængte lofter med målene 450x450 mm, 600x600 mm og 675x675 mm.
  Den koniske midterkerne skal kunne fjernes.

  Tilluftsmønstret skal være radialt.

  Produkt Kode


  PRODUKT KODE

  TCM-D

     D = Diameter af kanal tilslutning
      100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 600, 630, 800, 1000


  Specifikationer og tilbehør

     WS = Brede af loftmodul
      N  Standard
      450  450x450
      600  600x600
      675  675x675

     CO = Farve
      W  Hvid
      G  Grå

  Kode eksempel

     TCM-100, WS=N, CO=W


  Underprodukter

     PLC  Boks for loftdiffusor
     TRI  Boks
     LD  Reguleringsspjæld
     DD Mængdereguleringsspjæld


  Downloads & Media

  Halton TCM - gb
  Type
  Datablad
  Sprog
  English (United Kingdom)
  Størrelse
  797,4 kB
  Halton TCM - fr
  Type
  Datablad
  Sprog
  French (France)
  Størrelse
  626,3 kB
  Halton TCM - ru
  Type
  Datablad
  Sprog
  Russian (Russia)
  Størrelse
  827,7 kB
  Halton TCM - se
  Type
  Datablad
  Sprog
  Swedish (Sweden)
  Størrelse
  797,7 kB
  Halton TCM - dk
  Type
  Datablad
  Sprog
  Dansk (Danmark)
  Størrelse
  797,7 kB
  Halton TCM - fi
  Type
  Datablad
  Sprog
  Finnish (Finland)
  Størrelse
  796,8 kB
  Halton TCM - nl
  Type
  Datablad
  Sprog
  Dutch (Netherlands)
  Størrelse
  793,2 kB