TSA - Swirl diffuser

Circular swirl diffuser for high spaces

Ideal for high spaces.

 • Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden
 • Velegnet til rum med stor højde
 • Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster
 • Manuel indstilling af strømningsmønster eller ved hjælp af aktuator
 • Installeres direkte i kanal eller ved brug af trykfordelingsboks

Tilbehør

 • Trykfordelingsboks med reguleringsfunktion (PLC) eller med regulerings- og målefunktion (TRI)
 • Aktuator (24 VAC strømforsyning med proportional 0…10 VDC kontrol signal eller alternativt selvregulerende wax-bulb) for regulering af strømningsmønster.

Diffusoren består af en ramme og faste interne hvirvellameller og en bevægelig justeringsring eller cylinder til valg af strømningsmønster.
Lamelpanelet, den bevægelige cylinder og rammen skal være udført af pulverlakeret stål i farven hvid (RAL 9010) som standard.

Strømningsmønstret skal kunne reguleres automatisk ved hjælp af en elektrisk eller en wax-bulb aktuator, (i tilfælde, hvor der kræves både køling og opvarmning.)

Halton TSA

Hvirveldiffusor

 • Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden
 • Velegnet til rum med stor højde
 • Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster
 • Manuel indstilling af strømningsmønster eller ved hjælp af aktuator
 • Installeres direkte i kanal eller ved brug af trykfordelingsboks

Tilbehør

 • Trykfordelingsboks med reguleringsfunktion (PLC) eller med regulerings- og målefunktion (TRI)
 • Aktuator (24 VAC strømforsyning med proportional 0…10 VDC kontrol signal eller alternativt selvregulerende wax-bulb) for regulering af strømningsmønster.

Dimensioner og vægt

Halton TSA, manuel drift

NS ØD ØW H
250 249 382 221
315 314 475 233
400 399 593 246
500 499 735 264
630 629 917 286

 

Halton TSA med elektrisk aktuator

NS ØD ØW H H3
250 249 382 221 430
315 314 475 233 459
400 399 593 246 486
500 499 735 264 499
630 629 917 286 524 

 

Halton TSA med wax-bulb aktuator

NS ØD ØW H H2
250 249 382 221 273
315 314 475 233 302
400 399 593 246 329
500 499 735 264 342
630 629 917 286 367

 

Vægt (kg)

Halton TSA, manuel drift

NS Vægt
250 3.70
315 4.80
400 7.30
500 9.60
630 11.60

 

Halton TSA med wax-bulb aktuator

NS Vægt
250 4.10
315 5.20
400 7.70
500 10.00
630 12.00

Materiale

 Del  Materiale  Bemærkninger 
 Svøb  Stål  
 Deflektoring eller cylinder  Stål  
 Frontlamelpanel  Stål  
 Finish  Polyestermalet
 Hvid RAL 9010
 Speciel farve mulig

Produktmodeller

Halton TSA med elektrisk aktuator

 • Siemens GDB161.2E/HA aktuator med 24 VAC strømforsyning og proportionalt 0…10 VDC styresignal
   

Halton TSA med wax-bulb aktuator

 • Alle størrelser kan forsynes med en wax-bulb aktuator, som arbejder uden strømforsyning. Cylinderens position ændres afhængig af tillufttemperaturen.
 • Wax-bulb aktuatorens temperaturområde er omkring 20 °C til 27 °C.
 • Ændringen fra radial til kompakt stråle (eller modsat) tager 10 - 20 minutter.
 • Når der bliver tilført varm luft, fortsætter aktuatorens stempel med at bevæge sig, indtil stømningsmønstret er vertikalt. Når der bliver tilført kold luft ændres strømningsmønstret igen til horisontal indblæsning vha. af en fjeder.

Funktion


                    Compact jet                                 Radial Jet

 • Halton TSA er en hvirveldiffusor med høj induktion og regulerbart strømningsmønster. Den radiale hvirvelstråle anvendes primært til køling med kold eller isotermisk luft.
 • Den vertikale kompakte stråle bruges mest til opvarmning.
 • Strømningsmønstret reguleres ved at stille på den interne reguleringsdel (cylinder).
 • Strømningsmønstret kan også ændres fra køling til opvarmning ved hjælp af en elektrisk eller en wax-bulb aktuator.
 • Den anbefalede maksimumtemperaturdifferens mellem rumtemperatur og tillufttemperatur er +15 °C ved opvarmning -15 °C ved køling.

Installation

Diffusoren tilsluttes enten direkte til kanal med skruer eller popnitter eller alternativt til en Halton TRI eller Halton PLC trykfordelingsboks.

Panelet med frontlamellerne kan demonteres.

 • Fjern skruerne gennem frontpanelet (størrelse 250 og 315) eller mellem cylinder og svøb (størrelse 400, 500 og 630), drej og hold fast i frontpanelet og løsn det.

Ved montagen skal det sikres, at de bevægelige dele kan bevæge sig frit, og at der er tilstrækkelig plads til installation af motoren. Installationsområdet skal være mindst 50 mm højere end armaturets overkant, når justeringsringen er i nederste stilling. Fastgørelsesnitterne må ikke sidde mere end 50 mm under armaturets overkant.

Der anbefales en sikkerhedsafstand før diffusoren på minimum 3xD.

Ledningsføring og DIL kontakter

DIL kontakter:
1. Automatisk tilpasning af begrænset bevægelseslængde over et 0-10 VDC kontrolsignal
2. Styring af akselbevægelse via et 0-10 VDC kontrolsignal
3. Feedbacksignal
 

Installation med boks

Ved installation med Halton TRI boks skal der sikres tilstrækkelig plads til aktuatoren. Det anbefales at montere tilslutningsmuffen udvendig.
Dimensionerne er gældende med tilslutningsmuffen udvendig på boksen og uden aktuator.

Halton TSA med Halton TRI boks

NS Ø D1 TRI H1 Ø W1
250 200 TRI-200-250 390-535 310
315 250 TRI-250-315 465-610 400
400 315 TRI-315-400 525-670 500

 

Halton TSA med Halton PLC boks

NS Ø D1 PLC H1 Ø W1
500 500 PLC 500 810-950 620
630 630 PLC 630 850-990 785

Det anbefales, at afstanden mellem Halton PLC boks og Halton TSA størrelse 500 og 630 er mindst 1xD for at sikre korrekt funktion af diffusoren.

Regulering

Kode beskrivelse
1.   Reguleringshåndtag
2.   Svøb
3.   Frontlamelpanel
4.   Cylinder
 

Regulering af strømningsmønster

Tilluftsstrålen reguleres ved at ændre justeringsringens stilling.

Når håndtaget drejes med uret ændres strømningsmønstret fra radial til kompakt.
 

Indregulering

Det er ikke muligt at indregulere luftmængden i Halton TSA alene.
For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at TSA 250, 315 og 400 tilsluttes en TRI trykfordelingsboks med MSM modul.

Træk slanger og styrespindel gennem frontpanelet.
Differenstrykket måles vha. manometer. Luftmængden beregnes efter nedenstående formel.

Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er opnået. Anbring slanger og spindel i boksen.

Service

Fjern panelet med frontlamellerne og aftør diffusoren med en fugtig klud.
 

Mulighed: Med trykfordelingsboks

Fjern måle- og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen).
Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.

Monter måle- og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.

Specifikation

Diffusoren består af en ramme og faste interne hvirvellameller og en bevægelig justeringsring eller cylinder til valg af strømningsmønster.
Lamelpanelet, den bevægelige cylinder og rammen skal være udført af pulverlakeret stål i farven hvid (RAL 9010) som standard.

Strømningsmønstret skal kunne reguleres automatisk ved hjælp af en elektrisk eller en wax-bulb aktuator, (i tilfælde, hvor der kræves både køling og opvarmning.)

Bestillingskode

TSA-D; CO-MO-ZT

D = Diameter af kanaltilslutning
       250, 315, 400, 500, 630
 

Andre muligheder og tilbehør

CO = Farve
        W       Hvid
        X       Specialfarve

MO = Aktuator type
         NA     Ingen aktuator
         M2     Aktuator 24 VAC, 0...10 VDC kontrolsignal
         M3     Termisk aktuator
 

Underprodukter

        PLC    Boks for Loftsdiffusor
        TRI     Boks
 

Kodeeksempel

   TSA-250, CO=W, MO=NA, ZT=N

Downloads & Media

Halton TSA - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
821,4 kB
Halton TSA - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
749,5 kB
Halton TSA - it
Type
Datablad
Sprog
Italian (Italy)
Størrelse
821,4 kB
Halton TSA - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
819,0 kB
Halton TSA - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
821,4 kB
Halton TSA - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
822,6 kB
Halton TSA - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
820,5 kB
Halton TSA - ru
Type
Datablad
Sprog
English (Australia)
Størrelse
845,4 kB