Skip to content
Halton Rex Expander (RXP)
Halton Rex Expander (RXP)
Four way chilled beam

Halton Rex RXP – Kylbaffel

Kompakt kylbaffel med konstant luftflöde/variabelt luftflöde (CAV/VAV) och fyrvägs luftspridning för montage i undertak.

Säkerställer ett tyst och behagligt rumsklimat, även vid högre kyleffekter.

 • Aktiv kylbaffel med fyrvägs luftspridning.
 • Justerbart luftflöde med manuellt CAV eller motordrivet VAV med Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ).

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Översikt

Kompakt kylbaffel med konstant luftflöde/variabelt luftflöde (CAV/VAV) och fyrvägs luftspridning för montage i undertak. Säkerställer ett tyst och behagligt rumsklimat, även vid högre kyleffekter.

Användningsområde

 • Kylning och ventilation i kontor, sjukhusrum, skolor och offentliga utrymmen.
 • Den kan användas i Haltons behovsstyrda ventilationssystem.

Viktiga funktioner

 • Aktiv kylbaffel med fyrvägs luftspridning.
 • Justerbart luftflöde med manuellt CAV eller motordrivet VAV med Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ).
 • Luftspridningen är utökad till alla 4 hörn, vilket ger behagligt rumsklimat, även vid högre kyleffekter.
 • Model med Halton Workplace WRA, room automation system package

Haltons kylbafflar är certifierade av Eurovent Certita

Länk till certifikatet

Operativprincipal

Den primära tilluften kommer in i kylbaffelns tilluftskammare. Därifrån sprids luften ut i rummet genom dysorna och öppningarna på spjället. Luftstrålarna från dysorna inducerar effektivt rumsluften genom baterit. Där kyls luften med hjälp av det kalla vattnet som cirkulerar i batterit. Öppningarna på spjället riktar luftstrålarna horisontellt längs takytan för bästa coandaeffekt, vilket förhindrar känslan av drag.

Fig.1. Funktion, Halton Rex Expander kylbaffel

På bilden ovan visar de blå pilarna tilluften som strömmar genom dysorna. De röda pilarna visar rumsluften som kommer in genom frontplåten och batterit.

Haltons luftflödeskontroll (HAQ)

Haltons luftflödeskontroll (HAQ) används för att justera eller reglera det extra tilluftsflödet i ett rum. Under normala förhållanden tillförs tilluft via dysorna. När extra luft behövs (boost-/VAV-funktion) öppnas HAQ-kontroll och forcerar tilluften. VAV står för variabelt luftflöde.

HAQ-kontroll kan även användas som ett spjäll för konstant luftflöde (CAV). Det innebär att det kan användas för att justera k-faktorn för att uppnå rätt luftflöde vid ett specifikt tryckfall.

Fig.2. VAV-funktion: Tilluft från dysor (normalläge)

Fig.3. VAV-funktion med HAQ-kontroll: Tilluft från dysor och HAQ-kontroll (boostläge)Fig.4. Manuellt ställdon för HAQ-kontroll

Fig.5. Motoriserad HAQ-kontroll

Viktiga tekniska data

Funktion

Beskrivning

Luftflödeshastighet Max. luftflödeshastighet < 35 dB: 57 l/s eller 205 m³/h (RXP/E-1200)
Dimensioner 600 x 600 mm eller 1 200 x 600 mm
Tryckfall, vatten Max. 18,6 kPa (RXP-1200, vattenflöde 0,1 kg/s)
Kyleffekt Upp till 1 700 W (RXP/E-1200, 100 Pa, 57 l/s, vatteninlopp 14 °C, vattenflöde 0,1 kg/s, tilluft 16 °C)
Vikt 10–22 kg
Normalt statiskt tryck 50–100 Pa
Vattentemperatur 14–20°C (måste vara över daggpunkten)

Halton Rex Expander (RXP)

Funktioner och alternativ

 Kategori

 Funktion
(beställningskod)

 Alternativ
(beställningskod)

 Beskrivning

Storlek och riktning

Produktens längd
L

600, 1200

Två olika längder. Nominell bredd är alltid 600 mm.

Kanalanslutning
E

S2, R2, L2

Fabriksinställd rakt fram, höger eller vänster Ø 125 mm. Läget kan ändras på plats. Se bilden nedan.

S3, R3, L3

Fabriksinställd rakt fram, höger eller vänster Ø 160 mm. Läget kan ändras på plats. Se bilden nedan.
Obs: Endast tillgänglig om L=1200 mm och dystyp=E.

Kylning

Slingtyp
TC

C

Kylslinga. Anslutningsrör Ø 12 mm.

Luftflöde

Dystyp
S

C, D, E

Tre alternativ för olika behov av luftflöden eller k-faktorer. Dysa C är minst och dysa E är störst.

Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ)
AQ

NA

Ingen HAQ. K-faktorn avgörs av den nominella storleken och valet av dysa (CAV).

MA

Manuellt justerbar CAV-styrning av extra luftflöde. Standardluft från dysor, extra luft från HAQ.

MO

Motordriven VAV-styrning av extra luftflöde. Standardluft från dysor, extra luft från HAQ.


Fig.6. Kanalanslutning: anslutning placerad till vänster, rakt fram, höger

Mer information om kylbaffelns utförande finns under Produktkod.

System package

Halton Workplace WRA room automation system package for Halton Rex Expander (RXP) chilled beam

Halton Workplace WRA is part of the Halton Workplace solution offering.

RXP with WRA

Fig.7. Halton Workplace WRA room automation controller integrated to Halton Rex Expander (RXP) chilled beam

Halton Workplace WRA is a controller especially designed for controlling the automation system of office spaces and meeting rooms. It is used for controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality.

The Halton Workplace WRA room automation package consists of a controller unit and optional components depending on customer needs: a wall panel and sensors for temperature, CO2, occupancy, pressure, and condensation.

There are options available for the controller unit and wall panel, depending on the number of controls and sensors required. The Halton Workplace WRA room automation controller is always combined with other Halton products for adaptable and high-level indoor climate.

Application area

 • Controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces and meeting rooms
 • The Halton Workplace WRA room automation controller is an important part of the Halton Workplace system, controlling room units and airflow control dampers
 • Overall Halton Workplace System includes:
  • Room air conditioning applications with Halton Workplace WRA room automation controller:
   • Active chilled beams
   • Exhaust units
   • VAV dampers
   • Active VAV diffusers
  • Halton Max MDC zone control dampers

Key features

 • Factory-tested controller and wiring, easy to install
 • Pre-installed project-specific parameters, quick to commission
 • Several operating modes based on occupancy, thermal comfort, and indoor air quality
 • Enables fully flexible layout solutions for changing needs in office environments
 • Highly energy-efficient and reliable system operation

Operating principle

The Halton Workplace WRA room automation controller operates with Variable Air Volume (VAV) dampers and active chilled beams of the Halton Workplace system. These are used for adjusting the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces.

Each room unit in an office space can have its own dedicated Halton Workplace WRA room automation controller, or a single controller can control multiple room units. The Halton Workplace WRA room automation controller can automatically adjust the system according to the indoor environment level preferred by users. Each room unit having its own dedicated controller brings maximum flexibility.

Room automation: Halton Rex Expander (RXP) active chilled beams with HAQ control and PTS damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controllers

System package RXP double office

Fig.8. Halton Rex Expander (RXP) active chilled beams with HAQ control and PTS damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controllers in a double office room

Room automation description

In this configuration, two Halton Workplace WRA room automation controllers (type DXR2.E18-102A) control two Halton Rex Expander (RXP) active chilled beams. Each chilled beam has heating and cooling valves, motorised Halton Air Quality (HAQ) control, as well as integrated CO2, pressure, and condensation sensors. A Halton PTS single-blade damper is used for controlling the minimum operating mode. The system also includes an exhaust VAV damper, window switch control, external occupancy sensor and a wall panel (type QMX3.P37) with a temperature sensor and display. One Halton Workplace WRA room automation controller can individually control up to four terminal units, and there can be several Halton Workplace WRA room automation controllers in the room.

Design criteria for room automation

 • Chilled beam has heating and cooling valves
 • Chilled beam has motorised HAQ control
 • Chilled beam has integrated CO2, pressure, and condensation sensors
 • External occupancy sensor
 • Wall panel with temperature sensor and display
 • Window switch control
 • Optional PTS damper for controlling minimum airflow
 • Exhaust airflow control
Schematic drawing

System package RXP schematic drawing

Fig.9. Schematic drawing: Halton Rex Expander (RXP) chilled beam (4-pipe) controlled with Halton Workplace WRA room automation controller

Equipment list
Code Equipment
RC Controller unit
FG Airflow damper actuator
FC Airflow measurement
H Water valve actuator
CS Condensation sensor
OS Occupancy sensor
PE Pressure sensor
CO2 CO2 sensor
WP Wall panel
TE Temperature sensor
TI Temperature display
WS Window switch control

WRA_E18_overview_right

Fig.10. Factory-installed Halton Workplace WRA room automation controller, type DXR2.E18-102A

Wiring diagram

For the wiring diagram of similar configuration, see the product page of Halton Workplace WRA room automation controller, section Installation information.

Components and order code examples for the system
 • 2 x Active chilled beam: Halton Rex Expander (RXP)
  RXP/C-1200-S2, TC=H, AQ=MO, CO=SW, ZT=N
 • 1 x Exhaust unit: Halton AGC Exhaust grille + Halton PRL Plenum for grilles
  AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160
 • 1 x VAV damper: Halton Max Ultra Circular (MUC) or Halton Max One Circular (MOC)
  MUC/G-160, MA=CS
 • 2 x standby, shut-off damper: Halton PTS
  PTS/A-125, MA=CS, MO=B4, ZT=N
 • 2 x standby, shut-off damper: Halton PTS
  PTS/A-125, MA=CS, MO=B4, ZT=N
 • Automation package: 2 x Halton Workplace WRA room automation controller unit with related components
  WRA/RXP-E81-H3-EX4, WP=37, LC=NA, SE=CI, SW=NC, ST=IA, SL=OI, PM=P1, TC=H, CV=SP5, RV=NA, ZT=N

Note: For more information, see the product pages of the Halton Workplace WRA room automation controller

Cooling and heating water valve selection in Halton Workplace WRA room automation system package

Water valve selection is done in Halton Workplace WRA room automation system package. Water valve sizing depends on the number of secondary and primary chilled beam units that are controlled with single controller. One water valve is used to control the whole chilled beam group cooling or heating operated by one room controller. Water valve is sized for whole group when there are multiple chilled beams controlled with single controller unit. There can be one primary chilled beam with room controller and up to three secondary chilled beams. Water valve sizing for 1-4 chilled beams is shown below.

Number of chilled beams (pcs.) Water valve type Size for cooling (DN) Size for heating (DN) Installation
1 ABQM DN15 DN15 Integrated to chilled beam
2 ABQM DN20 DN15 Loose
3 ABQM DN20 DN15 Loose
4 ABQM DN25 DN15 Loose
Number of chilled beams (pcs.) Water valve type Size for cooling (DN) Size for heating (DN) Installation
1 VPP46.. DN15 DN15 Loose
2 VPP46.. DN20 DN15 Loose
3 VPP46.. DN20 DN15 Loose
4 VPP46.. DN25 DN15 Loose

Snabbval

Luftflöde

Fig.11. Luftflödesintervaller för Halton Rex Expander utan HAQ eller när HAQ är stängd

Fig.12. Luftflödesintervaller för Halton Rex Expander med HAQ vid 60 Pa, 125 mm anslutning

Kyleffekt

Pro-dukt Temp. på inlopps-/utlopps-vatten
[°C]
Rums-temp.

[°C]

Kammartryck
[Pa]
Vattenflöde
[kg/s]
Luftflöde
[l/s]
Effekt
[W]
Vatten Luft (18 °C) Totalt
RXP/C-600 15/17 25 75 0,032 10 269 81 350
RXP/D-600 0,038 14 315 114 429
RXP/E-600 0,049 22 407 183 590
RXP/C-1200 15/18 0,043 18 536 150 686
RXP/D-1200 0,054 25 676 211 887
RXP/E-1200 0,063 41 790 343 1 133

Konstruktion och material

Fig.13. De olika komponenterna i Halton Rex Expander

Nr

 Del Beskrivning

1

Frontplåt Förlackerat galvaniserat stål

Polyesterlackerad, vit (RAL 9003 eller 9010),
med specialfärger som tillval

2

Dysor Dysplåt: galvaniserat stål

3

HAQ-kontroll (tillval) Lackerat galvaniserat stål

4

Ställdon för HAQ-kontroll (tillval) Elektriskt ställdon (visas på bilden): längden på anslutningskabeln är 0,9 m
Manuellt ställdon: galvaniserat stål

5

Tilluftskammare Förlackerat galvaniserat stål

Polyesterlackerad, vit (RAL 9003 eller 9010)

6

Fästen Galvaniserat stål
7 Anslutning tilluft Galvaniserat stål
8 Ram Förlackerat galvaniserat stål

Polyesterlackerad, vit (RAL 9003 eller 9010),
med specialfärger som tillval

9 Anslutningsrör Koppar. Ø 12 mm med en godstjocklek på 0,9–1,0 mm, vilket uppfyller den europeiska standarden EN 1057:1996
10 Slinga/ batteri Rör: koppar
Lameller: aluminium

Mått och vikt

Måtten anges i millimeter (mm).

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 600mm heating

Fig.14. Mått, Halton Rex Expander (RXP-600)

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 1200mm heating

Fig.15. Mått, Halton Rex Expander (RXP-1200)

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 1200mm D160

Fig.16. Halton Rex Expander dimensioner (RXP-1200 med kanalslutning Ø 160 mm)

Vikt:

Produkt

AQ-modell

Vikt (exkl. watten) [kg]

Vattenvolym [l]

RXP-600

NA

10.5

0.5

MA

11.4

MO

11.6

RXP-1200

NA

20.9

1.2

MA 21.8
MO 22.1

Beskrivningstext

Produkten måste uppfylla följande krav:

 • En kombinerad kyl-, värme och tilluftsbaffel i kompakt utförande med konstant luftflöde/variabelt luftflöde (CAV/VAV)
 • Fyrvägs luftspridning för montage i undertak

Struktur

 • Integrerad cirkulationsväg genom den perforerade frontplåten.
 • Frontplåt som kan tas bort för att utföra allmänt underhåll och rengöring.
 • Frontplåt som kan tas bort utan specialverktyg.
 • Fyrvägs luftspridning.
 • Kylbaffelns mått: 595 x 220 mm (BxH).
 • Tilluftsanslutning med en diameter på 125 mm eller 160 mm.
 • Läge för kanalanslutning som kan ändras utan specialverktyg.
 • Mätuttag för att kunna mäta luftflödet.
 • Rörsystem med maximalt drifttryck på 1,0 MPa.

Material

 • Tilluftskammare, ram och frontplåt tillverkade av galvaniserat stål.
 • Alla synliga delar i vitt, lackerade med RAL 9003, 20 % glans.
 • Alla rör tillverkade av koppar.
 • Vattenanslutningsrör med en godstjocklek på 0,9–1,0 mm.
 • Alla rörskarvar är lödade.
 • Alla rörskarvar är fabrikstrycktestade.
 • Batteriets lameller är utav aluminium.

Förpackning och identifiering

 • Produkten skyddas av ett borttagbart plastöverdrag.
 • Kanalanslutningen och rörändarna är förseglade under transport.
 • Produkten förpackas i en kartong.
 • Produkten identifieras med ett serienummer som är tryckt på etiketter på både produkten och kartongen.

Installationskrav

När riktningen på Halton Rex Expander-kylbaffeln planeras måste placeringen av tillufts- och vattenanslutningarna beaktas. Tilluftsanslutningen kan placeras på någon av enhetens sidor eller på samma sida som vattenanslutningarna. Placeringen kan enkelt ändras på plats efter behov.

Placeringen av ställdonet för HAQ-kontroll (tillval) måste också beaktas för att säkerställa åtkomst till ställdonet. Ställdonet sitter i mitten på enhetens vänstra sida.

Halton Rex Expander-kylbaffeln kan fästas direkt mot takytan (H = 220 mm) eller nedpendlad med gängstänger (8 mm). Fästena för takmontage sitter på enhetens sidor.

Fig.17. Infästningspunkter på RXP-1200 (RXP-600) kylbaffel

Eftersom kylbaffeln inte har några rörliga delar behövs inget vibrationsskydd när enheten monteras eller när den ansluts till tillufts- eller vattenanslutningarna.

Vi rekommenderar att ledningarna för kyl- och värmevattenkretsarna installeras högre upp än batteriet så att rörsystemet kan avluftas.

Det maximala drifttrycket i rörsystem med kallt/varmt vatten är 1,0 MPa.

Information om driftsättning

Justering av kyleffekten

Den rekommenderade flödeshastigheten för kylvattnet är 0,02–0,10 kg/s, vilket resulterar i en temperaturökning på 1–4 °C i värmeväxlaren. För att undvika kondensbildning är den rekommenderade lägsta inloppstemperaturen för vatten till värmeväxlaren 14–16 °C.

Adjustment of the heating capacity

The recommended heating water mass flow rate is 0.01–0.04 kg/s, resulting in a temperature drop of 5–15°C in the heat exchanger. The maximum inlet water temperature of the heat exchanger is 35°C.

Balansera och styra vattenflödet

Flödeshastigheterna för vattnet i Halton Rex Expander-kylbaffeln balanseras med justeringsventiler som är installerade på utloppssidan av kylvattenkretsen. Kyleffekten i Halton Rex Expander styrs genom reglering av flödeshastigheten för vattnet.

Justering av tilluftsflödet

I en Halton Rex Expander utan Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ) beror luftflödet på kammartrycket och den valda dysan. Om HAQ-kontroll valts till måste även HAQ-kontrollens läge beaktas.
Kammartrycket kan mätas i ett mättutag under frontplåten.
Den totala luftflödeshastigheten beräknas med hjälp av formeln nedan.

Total luftflödeshastighet

qv2

qv           Luftflödeshastighet [l/s] eller [m³/h]
Δpm       Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]
k             Fastställd enligt tabellen nedan [l/s]. Multiplicera med 3,6 vid beräkning i m³/h.

HAQ-kontrollens läge 

RXP/C-600 

RXP/D-600 

RXP/E-600 

RXP/C-1200 

RXP/D-1200 

RXP/E-1200 

0 / ingen HAQ 

1.1

1.6

2.5

2.1

2.9

4.7

1

1.7

2.1

3.1

2.6

3.5

5.3

2

2.2

2.7

3.6

3.1

4.0

5.8

3

2.7

3.2

4.1

3.7

4.5

6.3

4

3.2

3.7

4.6

4.1

5.0

6.8

5

3.7

4.1

5.1

4.6

5.5

7.3

6

4.1

4.6

5.5

5.0

5.9

7.7

7

4.5

5.0

5.9

5.5

6.3

8.1

8

4.9

5.4

6.3

5.9

6.7

8.5

9

5.3

5.7

6.7

6.2

7.1

8.9

Exempel:
Det uppmätta statiska kammartrycket är 70 Pa för RXP/E-600 och HAQ-kontrollens läge är 3. Den total luftflödeshastigheten är 4,1*√(70) ≈ 34,3 l/s.

Beställningskod

RXP/S-L-E, SP-TC-AQ-CO-ZT

S = Dystyp
C     Medium
D     Large
E     Extra large

L = Längd (mm)
600 eller 1200

E = Kanalanslutning
S2    Rakt fram (Ø125)
R2    Höger (Ø125)
L2    Vänster (Ø125)
S3    Rakt fram (Ø160)
R3    Höger (Ø160)
L3    Vänster (Ø160)

Andra alternativ och tillbehör

SP = Systemlösning
N          Nej 
Y          Ja  

TC = Kyl-/värmefunktioner (slingtyp)
C      Kylning
H      Kylning och värmning

AQ = Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ)
NA     Ingen (CAV)
MA    Manuell (justerbar CAV)
MO    Motordriven (VAV)

CO = Färg
SW   Signalvit (RAL 9003)
W     Kritvit (RAL 9010)
X       Specialfärg

ZT = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja (ETO)

Tillbehör

Systemlösning                          Halton Workplace Room Automation (WRA)
VAV-spjäll på frånluften          Halton Max One Circular (MOC)
VAV-spjäll på frånluften          Halton Max Ultra Circular (MUC) 

Exempel på beställningskod

RXP/E-1200-S2, SP=N, TC=C, AQ=NA, CO=SW, ZT=N

Downloads

Halton Rex RXP – Chilled beam
Data
en
Halton Rex RXP – Ilmastointipalkki
Data
fi
Halton Rex RXP – Poutre climatique
Data
fr
Halton Rex RXP – Kylbaffel
Data
se
Halton Rex Expander (RXP) - Installation, commissioning and maintenance guide
Manual
en
6.99 MB
Eurovent Certification for Chilled Beams
Certificate
English (en)
199.47 KB
Enviromental Product Declaration (EPD) - Halton chilled beams, VAV type
Certificate
English (en)
899.07 KB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search