CAR - Conical diffuser

Circular diffuser for ceiling installation

Ideal for high spaces.

 • Horizontálně orientovaný přívod vzduchu, vhodný i pro instalaci na odtahu vzduchu.
 • Při instalaci na přívodu chladícího vzduchu lze jít na vysoký rozdíl mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti a to až -16 °C.
 • Vhodný i pro přívod teplého vzduchu v aplikacích s funkcí vytápění.
 • Navržen pro vysoké hodnoty průtoku vzduchu.
 • Možno instalovat do podhledu nebo lze použít pro povrchovou montáž.
 • Kruhové připojení potrubí s pryžovým těsněním.
 • Odnímatelný centrální kužel umožňuje přístup pro čištění difuzoru a potrubí.

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ integrovaný do čtvercové desky pro instalaci do zavěšených rastrových podhledů s modulem 600 x 600 mm.
 • Plenum box s možností regulace (Halton TRH) nebo i měření průtoku vzduchu (Halton TRI).

Kuželový difuzor je vyroben z několika lisovaných kuželů. Je vyroben z ocelových plechů opatřených lakem epoxydovou barvou v bílém (RAL 9003)

Kuželový difuzor je vhodný pro instalaci na viditelně namontovaném vzduchotechnickém potrubí nebo pro zapuštěnou instalaci v zavěšeném podhledu.

Kuželový difuzor lze k potrubí připojit přes plenum box Halton TRI, který obsahuje akustickou izolaci s omyvatelným povrchem na bázi polyesterových vláken.

Kuželový difuzor lze k potrubí připojit také přes plenum box Halton TRH, který obsahuje akustickou izolaci na bázi minerální vlny.

Součástí plenum boxu je jednotka pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Centrální kužel je demontovatelný.

Obraz proudění vzduchu difuzorem je radiální a rovnoměrný po celém obvodu difuzoru.
Kužele difuzoru se rozšiřují a vytvářejí tak podtlak. Díky tomu dochází k účinnému přisávání vzduchu z místnosti do difuzoru.

Halton CAR

Vysoce účinný kuželový difuzor

 • Horizontálně orientovaný přívod vzduchu, vhodný i pro instalaci na odtahu vzduchu.
 • Při instalaci na přívodu chladícího vzduchu lze jít na vysoký rozdíl mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti a to až -16 °C.
 • Vhodný i pro přívod teplého vzduchu v aplikacích s funkcí vytápění.
 • Navržen pro vysoké hodnoty průtoku vzduchu.
 • Možno instalovat do podhledu nebo lze použít pro povrchovou montáž.
 • Kruhové připojení potrubí s pryžovým těsněním.
 • Odnímatelný centrální kužel umožňuje přístup pro čištění difuzoru a potrubí.

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ integrovaný do čtvercové desky pro instalaci do zavěšených rastrových podhledů s modulem 600 x 600 mm.
 • Plenum box s možností regulace (Halton TRH) nebo i měření průtoku vzduchu (Halton TRI).

Rozměry


 

NS W H H1 ØD
160 343 65 54 159
200 457 80 70 199
250 571 87 88 249
315 686 91 106 314
355 857 102 133 354
400 857 100 133 399
450 1030 120 157 449
560 1200 124 184 558

Jiné rozměry se nevyrábějí. 

Materiál

 Díl

 Materiál

 Povrchová úprava

 Difuzor

 Ocel

 Lakování epoxydovou barvou
 (bílá RAL 9003)

 Plenum box

 Pozinkovaná ocel

  

Příslušenství

  Příslušenství

Kód

 Popis

 Plenum box

TRH

 Plenum box pro připojení potrubí
 (s nebo bez izolace)

 Plenum box s jednotkou pro
 regulaci a měření průtoku vzduchu

TRI/N

 Reguluje a stabilizuje proud vzduchu

 Akustická izolace

IN

 Akustická izolace z polyesterových vláken v plenum boxu TRI. Akustická
 izolace z minerální vlny v plenum boxu TRH.

 Jednotka pro měření a regulaci
 průtoku vzduchu

MSM

 Pro instalaci na přívodu vzduchu

Typy výrobku

Typy výrobku

Kód

 Popis

 Difuzor integrovaný do čtvercové desky pro
 instalaci do rastrového podhledu
 600 x 600 mm

CAR/B

 Velikosti 160, 200 a 250 se dodávají ve verzi integrované do ocelové 
 čtvercové desky pro instalaci do rastrového zavěšeného podhledu
 600x600 mm.
 Vnější rozměry čtvercové desky jsou 595 mm x 595 mm.

Funkce

Přívodní vzduchu proudí přes kuželové prstence difuzoru, které ho rozdělují do všech směrů po celém obvodu difuzoru.
Rozšiřující se prstence difuzoru vytvářejí pod difuzorem podtlak a vzduch z místnosti je tak účinně přisáván do difuzoru. Díky tomu se přívodní vzduchu a vzduch v místnosti promíchávají.
Tento efekt vnitřní indukce snižuje teplotu a rychlost proudění vzduchu v místnosti.

Okolo difuzoru dochází ke stejnému jevu indukce a smíchávání přívodního vzduchu se vzduchem v místnosti.
Tato externí indukce dále snižuje rychlost vzduchu a teplotní rozdíl mezi přívodním vzduchem a vzduchem v místnosti.

Difuzor může být použit také na odtahu vzduchu. 

Instalace

Vysoce účinný kuželový difuzor Halton CAR je určen pro instalaci do zavěšeného podhledu i pro povrchovou montáž v prostoru.
Difuzor může být připojen přímo ke vzduchotechnickému potrubí nebo přes plenum boxy Halton TRH nebo Halton TRI. Pokud je difuzor připojen přímo ke vzduchotechnickému potrubí bez plenum boxu, je nutno při jeho instalaci dodržet bezpečnostní vzdálenost 3xD průměr potrubí ve směru proti proudění vzduchu.
 

Instalace s plenum boxem Halton TRI nebo TRH


 

Halton TRI

CAR ØD TRI H2 H1
160 159 TRI-160-160 304…334 54
200 199 TRI-200-200 369…399 70
250 249 TRI-250-250 440…470 88
315 314 TRI-315-315 490…520 106

 

Halton TRH

CAR ØD TRH H2 H1
160 159 TRH-160 290…320 54
200 199 TRH-200 395…425 70
250 249 TRH-250 402…432 88
315 314 TRH-315 556…686 106
355 349 TRH-355 567…597 133
400 399 TRH-400 565…595 133
450 449 TRH-450 785…815 157
560 559 TRH-560 789…819 184


Pokud je v plenum boxu Halton TRI osazeno spojovací hrdlo, lze rozměr H zmenšit o 60mm.

Technické parametry při kombinaci vysoce účinného kuželového difuzoru a plenum boxu Halton TRI jsou uvedeny odděleně pro dva různé druhy instalace.
 

Rozměry montážních výřezů ve stropě

CAR ØW1
160 290
200 406
250 510
315 610
355 760
400 760
450 915
560 1065

Seřízení

Regulaci a měření průtoku vzduchu lze provádět pouze pokud je kuželový difuzor nainstalován.

Aby bylo možno provádět regulaci a měření průtoku vzduchu, doporučujeme připojit difuzor přes plenum box vybavený modulem MSM.
Pomocí modulu MSM lze měřit průtok vzduchu a provádět potřebné zaregulovální.

Odšroubujte centrální kužel a protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz difuzor.
Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:

Otáčením regulačního vřetena regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu a centrální kužel dejte zpět na původní místo.

Koeficient K pro instalaci s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D= průměr potrubí)

TRH/TRI >8xD min 3XD
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6  

Servis

Vyšroubujte centrální kužel z rámečku (centrální kužel je upevněn pomocí malých šroubků).
Jednotlivé díly očistěte vlhkým hadrem.
Dejte šroubky zpět a šroubujte, dokud není centrální kužel dotažen na svoje původní místo.

Volitelná možnost: kuželový difuzor s plenum boxem TRI + MSM nebo TRH + MSM

Opatrným otáčením hřídelky (nikoliv regulačního vřetene) vyjměte měřící a regulační modul.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.

Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Dejte šroubky zpět a šroubujte, dokud se centrální kužel nedostane na svoje původní místo.

Specifikace

Kuželový difuzor je vyroben z několika lisovaných kuželů. Je vyroben z ocelových plechů opatřených lakem epoxydovou barvou v bílém (RAL 9003)

Kuželový difuzor je vhodný pro instalaci na viditelně namontovaném vzduchotechnickém potrubí nebo pro zapuštěnou instalaci v zavěšeném podhledu.

Kuželový difuzor lze k potrubí připojit přes plenum box Halton TRI, který obsahuje akustickou izolaci s omyvatelným povrchem na bázi polyesterových vláken.

Kuželový difuzor lze k potrubí připojit také přes plenum box Halton TRH, který obsahuje akustickou izolaci na bázi minerální vlny.

Součástí plenum boxu je jednotka pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Centrální kužel je demontovatelný.

Obraz proudění vzduchu difuzorem je radiální a rovnoměrný po celém obvodu difuzoru.
Kužele difuzoru se rozšiřují a vytvářejí tak podtlak. Díky tomu dochází k účinnému přisávání vzduchu z místnosti do difuzoru.

Kód výrobku

CAR/D; WS-CO-ZT

D = Průměr připojení potrubí
      160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560

Další volby a příslušenství

WS = Šířka prvku zavěšeného rastrového podhledu
         NA    Neurčeno

CO = Barva
         SW    Bílá (RAL 9003)
         X       Special colour

ZT = Tailored product   
        
  N        No   
          Y        Yes (ETO)

Související výrobky

        TRI     Plenum box (difuzory)
        TRH    Plenum box (stropní difuzory)

Příklad kódu výrobku

        CAR-160, WS=NA,CO=SW, ZT=N

Downloads & Media

Halton CAR - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
633,9 kB
Halton CAR - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
633,3 kB
Halton CAR - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
634,5 kB
Halton CAR - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
664,9 kB
Halton CAR - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
630,2 kB
Halton CAR - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
633,6 kB
Halton CAR - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
466,3 kB