PLM - Plenum box

Plenum for linear slot diffuser

Plenum for Halton SLM diffuser

  • Plenum for connecting Halton SLM linear slot diffuser supply/exhaust unit to ductwork
  • Ensures proper function of the supply air diffuser
  • Access for ductwork cleaning

Product Models and Accessories

  • Model with sound attenuation, mineral wool or polyester fibre
  • Detachable airflow rate measurement and balancing module

The plenum is made of galvanised steel.

The plenum comprises an airflow measurement and adjustment module.

The diffuser is detachable in order to provide access to the measurement and adjustment module in the plenum.

The plenum comprises sound attenuation material made of mineral wool or polyester fibre.

The plenum reduces duct pressure and air velocity in order to supply air throughout the entire face area of the linear diffuser and improve the air distribution quality.

Halton PLM

Plenum box pro štěrbinové výustě SLM

  • Plenum box pro připojení lineárních štěrbinových výustek SLM a odtahových elementů ke vzduchotechnickému potrubí
  • Zajišťuje správnou funkce přívodních štěrbinových výustí
  • Přístup pro čištění potrubí

Typy výrobku & příslušenství

  • Typ se zvukově izolačním materiálem
  • Odnímatelný modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci.

Rozměry

Počet štěrbin H K K1 ØD
1 235 130 59 160
2 275 181 110 200
3 275 232 161 200
4 325 283 212 250

 

Standardní rozměry lineárních štěrbinových výustí

 Aktivní délka štěrbinové
 výustě (mm)
572 872 1172 1472 1772
 L (mm) 571 871 1171 1471 1771
 L1 (mm) 286 436 586 368 443
  Počet připojení potrubí
 (ks)
1 1 1 2 2

Kromě standardních velikostí lineárních štěrbinových výustek lze na objednávku dodat i jiné rozměry.
Maximální délka je 2000mm.

Rovněž jsou k dispozici průběžné, modulově řešené plenum boxy pro instalační délky přesahující 2000mm.  

Materiál

Díl

Materiál

Poznámka

Plenum box / hrdlo

Pozinkovaná ocel

 

Akustická izolace

Minerální vlna

Minerální vlna je upevněna pomocí trnů

Accessories

 PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Akustická izolace

IN

Minerální vlna na dvou stranách PLM plenum boxu (IN=2)

Akustická izolace

IN

Minerální vlna na pěti stranách PLM plenum boxu (IN=5)

Modul MSM pro měření průtoku vzduchu a regulaci

OM

Pro instalaci na přívodu vzduchu (OM=Y)

 

 

  

 

 

 

Function

 FUNKCEV PLM plenum boxu se snižuje tlak a rychlost vzduchu.

Vzduch je rovnoměrně rozváděn do lineární výustky a díky tomu se zlepšuje distribuce vzduchu.

Pokud je PLM plenum box vybaven  modulem pro regulaci a měření množství vzduchu, lze pomocí něho provést zaregulování. 

Installation

 INSTALACEKÓD  POPIS
1  PLENUM BOX
2  MODUL PRO MĚŘENÍ A REGULACI PRŮTOKU VZDUCHU

Plenum box je osazen v prostrou podhledu a uchycen pomocí závitových tyčí M8 (nejsou součástí dodávky).

Spojení se vzduchotechnickým potrubím je provedeno přes hrdlo s integrovaným těsněním.
Pokud je plenum box vybaven regulačním a měřícím modulem, je doporučená bezpečná vzdálenost pro zajištění správného a spolehlivého měření nejméně 3 x průměr potrubí ve směru proti proudění vzduchu. Regulační vřeteno jednotky se nesmí nadměrně prohýbat.

  

Adjustment

 

SEŘÍZENÍ

 

Pro zajištění správného zaregulování a měření průtoku vzduchu doporučujeme vybavit plenum box štěrbinových výustí modulem MSM.
Množství přívodního vzduchu se určí pomocí měřícího a regulačního modulu MSM.
U plenum boxů se dvěma přívody vzduchu se najednou změří průtok vzduchu oběma přívody a naměřené hodnoty se sečtou.

Odmontujte štěrbinovou výusť a protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz výusť.
Štěrbinovou výusť namontujte zpět na své místo.

Pomocí  manometru změřte rozdíl tlaků (diferenciální tlak). Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


Množství vzduchu regulujte otáčením regulačního vřetena dokud není dosažen požadovaný průtoku.
Pomocí šroubu zajistěte polohu klapky.

 

Trubičky a vřeteno dejte zpět do plenum boxu, namontujte zpět štěrbinovou výusť.

Koeficient k pro instalace s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D = průměr potrubí).

PLM

>8XD

min 3XD

160

 

 

200

 

 

250

 

 

Servicing

 

SERVIS

 

Opatrným otáčením hřídelky (nikoliv regulačního vřetene) vyjměte měřící a regulační modul.

Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.

Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
 

  


Specification

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 

Plenum box je vyroben z pozinkované oceli.

Plenum box obsahuje modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Štěrbinová výusť je z důvodu zajištění přístupu k měřicímu a regulačnímu modulu umístěném v plenum boxu odnímatelná.

Plenum box obsahuje zvukově izolační materiál z minerální vlny.
Plenum box snižuje tlak a rychlost proudění vzduchu a zajišťuje tak rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé ploše štěrbinové výustě a dále jeho správnou distribuci v místnosti.
 

  

Product Code

KÓD VÝROBKU


PLM/S-L-D-N

 

   S = Počet štěrbin    1, 2, 3, 4

   L = Délka
    400, +1, .., 50000

   D = Průměr připojení potrubí
    S=1: 160
    S=2 or S=3: 200
    S=4: 250

   N = Počet připojení potrubí
    1, +1, .., ((L-30)/(D+30)1)


Specifika výrobku a příslušenství

 

  IN = Zvukově izolační materiál    

 N  Bez zvukově izolačního materiálu
    2  Zvukově izolační materiál na dvou stranách plenum boxu
    5  Zvukově izolační materiál na pěti stranách plenum boxu

  OM = Měřící a regulační modul MSM
    N  Bez MSM modulu
    Y  MSM modul v každém připojení potrubí
 

Příklad kódu výrobku

   PLM/1-400-160-1, IN=N, OM=N

Downloads & Media

Halton PLM - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
424,3 kB
Halton PLM - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
425,8 kB
Halton PLM - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
446,2 kB
Halton PLM - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
424,3 kB
Halton PLM - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
424,9 kB
Halton PLM-PMM - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,1 MB