CAR - Conical diffuser

Circular diffuser for ceiling installation

Ideal for high spaces.

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
 • Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 °C.
 • Velegnet til opvarmning.
 • Velegnet også til store luftmængder.
 • Installation i plan med loft eller frithængende.
 • Aftagelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.
 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.

Produktmodeller og tilbehør

 • Trykfordelingsboks med mængdereguleringsfunktion (Halton TRH) eller også med målefunktion (Halton TRI).
 • Modeller integreret i et panel for installation i nedhængte modullofter med dimensionerne 600 x 600 mm.

Diffusoren består af flere konusser af epoxy-malet stål I farven hvid (RAL 9003) som standard.

Diffusoren skal være egnet til planforsænket installation i lofter eller frithængende under loft.

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en Halton TRI trykfordelingsboks med lyddæmpningsmateriale af vaskbart polyesterfiber.

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en Halton TRH trykfordelingsboks med mineraluld som lydisoleringsmaterialele.

Boksen skal indeholde et modul til luftmængdemåling og regulering.

Den koniske midterkerne skal kunne fjernes.

Tilluftsmønstret skal være radialt.

Halton CAR

Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
 • Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 °C.
 • Velegnet til opvarmning.
 • Velegnet også til store luftmængder.
 • Installation i plan med loft eller frithængende.
 • Aftagelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.
 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.

Produktmodeller og tilbehør

 • Trykfordelingsboks med mængdereguleringsfunktion (Halton TRH) eller også med målefunktion (Halton TRI).
 • Modeller integreret i et panel for installation i nedhængte modullofter med dimensionerne 600 x 600 mm.

Dimensioner


 

NS W H H1 ØD
160 343 65 54 159
200 457 80 70 199
250 571 87 88 249
315 686 91 106 314
355 857 102 133 354
400 857 100 133 399
450 1030 120 157 449
560 1200 124 184 558

Specielle dimensioner kan ikke leveres.

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning
 Diffusor  Valset stål  Epoxy-malet / Hvid RAL 9003 , 30% glans  
 Boks  Galvaniseret stål    

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Trykfordelingsboks TRI/N  For indregulering og strømningsudjævning af luftmængden
 (med måle og indreguleringsenhed)
 Boks TRH  Boks for kanaltilslutning (med eller uden isolering)
 Lyddæmpningsmateriale IN  Polyesterfiber som lyddæmpningsmateriale i TRI boksen.
 Mineraluld som lyddæmpningsmateriale i TRH
 Luftmængdemåle
 og reguleringsenhed
MSM  For tilluftsinstallation

Produkt Modeller

 Produktmodel Kode  Beskrivelse
 Diffusor integreret i et front panel,
 600x600 mm
CAR/B  Størrelser 160, 200 og 250 kan fås
 integreret i et stålpanel til
 installation i et 600x600 mm
 nedhængt loft.
 De eksterne dimensioner på
 frontpanelet er 595x595 mm.

Funktion

Diffusorens konusdele opdeler tilluften i flere stråler. Denne konstruktion frembringer et undertryk under diffusoren og inducerer rumluft i tilluftsenheden.

Induktion sænker lufthastigheden og temperaturen i rummet. Processen gentages uden for diffusoren mellem tilluften og den opblandede rumluft, hvilket mindsker hastigheds- og temperaturforskellen mellem tilluften og rumluften yderligere.

Diffusoren kan også anvendes som fraluftsenhed.

Installation

Halton CAR diffusoren kan installers plant med nedhængt loft eller frit i rummet.
Diffusoren tilsluttes enten direkte til kanal eller ved brug af Halton TRH eller Halton TRI trykfordelingsbokse.
Ved direkte kanaltilslutning kræves en sikkerhedsafstand på minimum 3D før diffusoren.
 

Installation med Halton TRI eller TRH


 

Halton TRI

CAR ØD TRI H2 H1
160 159 TRI-160-160 304…334 54
200 199 TRI-200-200 369…399 70
250 249 TRI-250-250 440…470 88
315 314 TRI-315-315 490…520 106

 

Halton TRH

CAR ØD TRH H2 H1
160 159 TRH-160 290…320 54
200 199 TRH-200 395…425 70
250 249 TRH-250 402…432 88
315 314 TRH-315 556…686 106
355 349 TRH-355 567…597 133
400 399 TRH-400 565…595 133
450 449 TRH-450 785…815 157
560 559 TRH-560 789…819 184


Når TRI muffen er monteret i boksen, kan målet H reduceres med 60 mm.

Størrelse på montagehul

CAR ØW1
160 290
200 406
250 510
315 610
355 760
400 760
450 915
560 1065

Indregulering

Luftmlængden kan kun reguleres og måles, når diffusoren er monteret.

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en trykfordelingsboks med MSM modul.
Aftag den koniske midterdel og træk slangerne og styrespindelen gennem diffusoren.
Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.

Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og skub den koniske midterdel på plads.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

TRH/TRI >8xD min 3XD
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6  

Service

Fjern den koniske midterdel ved at løsne den fra rammen(midterdelen er fastgjort med små skruer).
Aftør delene med en fugtig.
Isæt skruerne og fastgør midterdelen.

Mulighed: Med tryfordelingsboks TRI + MSM eller TRH + MSM

Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen).
Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.

Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.
Isæt skruerne og fastgør midterdelen.

Specifikation

Diffusoren består af flere konusser af epoxy-malet stål I farven hvid (RAL 9003) som standard.

Diffusoren skal være egnet til planforsænket installation i lofter eller frithængende under loft.

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en Halton TRI trykfordelingsboks med lyddæmpningsmateriale af vaskbart polyesterfiber.

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en Halton TRH trykfordelingsboks med mineraluld som lydisoleringsmaterialele.

Boksen skal indeholde et modul til luftmængdemåling og regulering.

Den koniske midterkerne skal kunne fjernes.

Tilluftsmønstret skal være radialt.

Bestillingskode

CAR/D; WS-CO-ZT

D = Diameter af kanal tilslutning
  
   160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560
 

Andre muligheder og tilbehør

WS = Brede af loftmodul   
         NA    Ikke tilbudt

CO = Farve
         SW   Hvid (RAL 9003)
         X      Special colour

ZT = Kundetillpasset produkt
        N      Nej
        Y      Ja (ETO)
 

Underprodukter

       TRI Trykfordelingsboks
       TRH Trykfordelingsboks
 

Kode eksempel

      CAR-160, WS=NA, CO=SW, ZT=N

Downloads & Media

Halton CAR - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
633,9 kB
Halton CAR - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
633,3 kB
Halton CAR - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
634,5 kB
Halton CAR - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
664,9 kB
Halton CAR - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
630,2 kB
Halton CAR - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
633,6 kB
Halton CAR - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
466,3 kB