CAR - Conical diffuser

Circular diffuser for ceiling installation

Ideal for high spaces.

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
 • Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 °C.
 • Velegnet til opvarmning.
 • Velegnet også til store luftmængder.
 • Installation i plan med loft eller frithængende.
 • Aftagelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.
 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.

Produktmodeller og tilbehør

 • Trykfordelingsboks med mængdereguleringsfunktion (PLC) eller også med målefunktion (TRI).
 • Modeller integreret i et panel for installation i nedhængte modullofter med dimensionerne 600 x 600 mm.

Diffusoren består af flere konusser af epoxy-malet stål I farven hvid (RAL 9010) som standard.

Diffusoren skal være egnet til planforsænket installation i lofter eller frithængende under loft.

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en Halton TRI trykfordelingsboks med lyddæmpningsmateriale af vaskbart polyesterfiber.

Mulighed

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en Halton PLC trykfordelingsboks med mineraluld som lydisoleringsmaterialele.

Boksen skal indeholde et modul til luftmængdemåling og regulering.
Diffusoren skal være egnet til installation i nedhængte lofter med målene 600x600 mm.
Den koniske midterkerne skal kunne fjernes.

Tilluftsmønstret skal være radialt.

Introduction


CAR

Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage
 


 

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.

 • Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 °C.

 • Velegnet til opvarmning.

 • Velegnet også til store luftmængder.

 • Installation i plan med loft eller frithængende.

 • Aftagelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.

 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.


Produktmodeller og tilbehør

 • Trykfordelingsboks med mængdereguleringsfunktion (PLC) eller også med målefunktion (TRI).

 • Modeller integreret i et panel for installation i nedhængte modullofter med dimensionerne 600 x 600 mm.


Dimensioner


DIMENSIONER

 

 file:///C:/Data/Indoors%20Product%20Marketing%20Mgt/Link%20Bank%20CS/card00.jpg
 

NS W H H1 ØD
160 343 65 54 159
200 457 80 70 199
250 571 87 88 249
315 686 91 106 314
355 857 102 133 354
400 857 100 133 399
450 1030 120 157 449
560 1200 124 184 558


Specielle dimensioner kan ikke leveres
 

Materialer


MATERIALER OG FINISH

DEL MATERIALE FINISH BEMÆRKNING
Diffusor Valset stål Epoxy-malet / Hvid RAL 9010 , 50% glans  
Boks Galvaniseret stål    


Tilbehør


TILBEHØR

 

TILBEHØR KODE BESKRIVELSE
Trykfordelingsboks TRI/N For indregulering og strømningsudjævning af luftmængden
(med måle og indreguleringsenhed)
Boks PLC Boks for kanaltilslutning (med eller uden isolering)
Lyddæmpningsmateriale IN Polyesterfiber som lyddæmpningsmateriale i TRI boksen.
Mineraluld som lyddæmpningsmateriale i PLC
Luftmængdemåle
og reguleringsenhed
MSM For tilluftsinstallation

Produkt Modeller


PRODUKT MODELLER

 

PRODUKT MODEL KODE BESKRIVELSE
Diffusor integreret i et front panel,
600x600 mm
CAR/B Størrelser 160, 200 og 250 kan fås
integreret i et stålpanel til
installation i et 600x600 mm
nedhængt loft.
De eksterne dimensioner på
frontpanelet er 595x595 mm.


Funktion


FUNKTION
Diffusorens konusdele opdeler tilluften i flere stråler. Denne konstruktion frembringer et undertryk under diffusoren og inducerer rumluft i tilluftsenheden. Induktion sænker lufthastigheden og temperaturen i rummet. Processen gentages uden for diffusoren mellem tilluften og den opblandede rumluft, hvilket mindsker hastigheds- og temperaturforskellen mellem tilluften og rumluften yderligere.

Diffusoren kan også anvendes som fraluftsenhed.

Installation


INSTALLATION

 KODE  BESKRIVELSE
1  CAR
2  PLC BOKS

CAR diffusoren kan installers plant med nedhængt loft eller frit i rummet.
Diffusoren tilsluttes enten direkte til kanal eller ved brug af PLC eller TRI trykfordelingsbokse.
Ved direkte kanaltilslutning kræves en sikkerhedsafstand på minimum 3D før diffusoren.
 

Installation med TRI eller PLC


 

TRI

CAR ØD TRI H H1
160 159 TRI-160-160 304…334 54
200 199 TRI-200-200 369…399 70
250 249 TRI-250-250 440…470 88
315 314 TRI-315-315 490…520 106


PLC


CAR ØD PLC H H1
160 159 PLC-160 290…320 54
200 199 PLC-200 395…425 70
250 249 PLC-250 402…432 88
315 314 PLC-315 556…686 106
355 349 PLC-355 567…597 133
400 399 PLC-400 565…595 133
450 449 PLC-450 785…815 157
560 559 PLC-560 789…819 184


Når TRI muffen er monteret i boksen, kan målet H reduceres med 60 mm.
 

Størrelse på montagehul

CAR ØW1
160 290
200 406
250 510
315 610
355 760
400 760
450 915
560 1065


Indregulering


INDREGULERING

 

Luftmlængden kan kun reguleres og måles, når diffusoren er monteret.

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en trykfordelingsboks med MSM modul.
Aftag den koniske midterdel og træk slangerne og styrespindelen gennem diffusoren.
Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og skub den koniske midterdel på plads.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)
 

PLC/TRI >8XD min 3XD
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6   

Service


SERVICE

Fjern den koniske midterdel ved at løsne den fra rammen(midterdelen er fastgjort med små skruer).
Aftør delene med en fugtig.
Isæt skruerne og fastgør midterdelen.

Mulighed: Med tryfordelingsboks TRI + MSM eller PLC + MSM

Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen).
Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.
Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.
Isæt skruerne og fastgør midterdelen.

Specifikation


SPECIFIKATION

Diffusoren består af flere konusser af epoxy-malet stål I farven hvid (RAL 9010) som standard.

Diffusoren skal være egnet til planforsænket installation i lofter eller frithængende under loft.

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en TRI trykfordelingsboks med lyddæmpningsmateriale af vaskbart polyesterfiber.
 

Mulighed

Diffusoren skal tilsluttes kanalsystemet v.ha. en PLC trykfordelingsboks med mineraluld som lydisoleringsmaterialele.

Boksen skal indeholde et modul til luftmængdemåling og regulering.
Diffusoren skal være egnet til installation i nedhængte lofter med målene 600x600 mm.
Den koniske midterkerne skal kunne fjernes.

Tilluftsmønstret skal være radialt.
 

Produkt Kode


PRODUKT KODE


CAR-D


   D = Diameter af kanal tilslutning    160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560


Specifikationer og tilbehør


   WS = Brede af loftmodul   

    NA  Ikke tilbudt
    600  600x600
    

   CO = Farve
    W  Hvid
    
 

Kode eksempel

   CAR-160, WS=NA, CO=W


Underprodukter
 

   TRI Trykfordelingsboks
   PLC Trykfordelingsboks
 

Downloads & Media

Halton CAR - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
633,9 kB
Halton CAR - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
633,3 kB
Halton CAR - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
634,5 kB
Halton CAR - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
664,9 kB
Halton CAR - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
630,2 kB
Halton CAR - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
633,6 kB
Halton CAR - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
466,3 kB