THL - Conical diffuser

Circular conical diffuser for ceiling installation

Ideal for high spaces and easy to clean and maintain.

 • Horisontal eller vertikal tilluft, egnet til både opvarmning og køling.
 • Planforsænket installation, eller frithængende (specielt ved stor rumhøjde).
 • Regulerbart strømningsmønster og tryktab.
 • Rund kanaltilslutning med gummitætning.
 • Bundpladen kan aftages for rengøring af diffusor og kanalsystem.

 

Tilbehør

 • Trykfordelingsboks med regulerings- og målefunktion (TRI) eller kun med reguleringsfunktion (PLC)

Loftsdiffusor THL er lavet i stål med regulerbar underdel og en rund tilslutning med integreret gummitætning.
Diffusoren skal epoxy-malet med (RAL 9010) farve.
Strømningsbilledet skal kunne reguleres både for radial eller kompakt stråle.

Introduktion


THL

Loftsdiffusor med regulerbart strømningsmønster (radialt eller vertikalt) • Horisontal eller vertikal tilluft, egnet til både opvarmning og køling.

 • Planforsænket installation, eller frithængende (specielt ved stor rumhøjde).

 • Regulerbart strømningsmønster og tryktab.

 • Rund kanaltilslutning med gummitætning.

 • Bundpladen kan aftages for rengøring af diffusor og kanalsystem.


Tilbehør

 • Trykfordelingsboks med regulerings- og målefunktion (TRI) eller kun med reguleringsfunktion (PLC)


Dimensioner


DIMENSIONER

THL, manuel drift


NS  ØW  H  H1  H2  ØD 
100  286 97 25 9 99
125  286 97 25 9 124
160  286 97 25 9 159
200  354 81 30 10 199
250  440 84 39 12 249
315  546 102 52 14 314
400  685 135 70 14 399


THL med wax-bulb aktuator


NS  ØW  H  H1  H2  H3  ØD 
250  440 84 39 12 173 249
315  546 102 52 14 193 314
400  685 135 70 14 215 399

Materialer


MATERIALER OG FINISH

DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Svøb Stål  
Bundplade Stål  
Finish Polyester elle epoxy-malet/
hvid RAL 9010
Speciel farve mulig

Tilbehør


TILBEHØR

TILBEHØR  KODE  BESKRIVELSE 
Trykfordelingsboks TRI For indregulering, strømningsudjævning og lyddæmpning af kanalstøj

Produkt Modeller


PRODUKT MODELLER

THL, manuel drift

Strømningsmønstret kan reguleres fra radial til kompakt ved at justere bundpladen.

THL med wax-bulb aktuator

Størrelserne 250, 315 og 400 kan forsynes med en wax-bulb aktuator, som arbejder uden strømforsyning. Cylinderens position ændres afhængig af tilluftstemperaturen.
Wax-bulb aktuatorens temperaturområde er omkring 20 °C til 27 °C.
Ændringen fra radial til kompakt stråle (eller modsat) tager 10 - 20 minutter.
Når der bliver tilført varm luft, fortsætter aktuatorens stempel med at bevæge sig, indtil strømningsmønstret er vertikalt. Når der bliver tilført kold luft ændres strømningsmønstret igen til horisontal indblæsning vha. en fjeder.

Funktion


FUNKTIONKompakt Stråle                                                                 Radial Stråle

THL er en loftsdiffusor med regulerbart strømningsmønster. Horisontal tilluftsstråle bruges normalt ved køling og vertikal tilluftsstråle hovedsagelig til opvarmning. Strømningsmønstret reguleres ved at dreje bundpladen til ønsket position. Den anbefalede maksimumtemperaturdifferens mellem tilluft og rumluft er -10 °C.
 

Installation


INSTALLATIONNUMMER   NAVN
1    BUNDPLADE
2    RAMME

Diffusoren forbindes enten direkte til kanalen eller til en TRI trykfordelingsboks. Den anbefalede sikkerhedsafstand før diffusoren er 3xD.

Installation med TRITRI boksens muffe kan monteres enten internt i boksen eller eksternt i bunden af boksen. Højden på enheden ved ekstern installation kan aflæses i skemaet forneden. Når muffen installeres internt, reduceres højden H med 60 mm.

THL (ØD)  ØD1  TRI  ØW1  H2  H3 
100  100 TRI-100-100 244 9 242-282
125  100 TRI-100-125 244 9 242-282
125  160 TRI-125-125 244 9 272-312
160  125 TRI-125-160 244 9 272-312
160  160 TRI-160-160 244 9 312-352
200  160 TRI-160-200 306 10 312-352
200  200 TRI-200-200 306 10 371-411
250  200 TRI-200-250 384 11 380-420
250  250 TRI-250-250 384 11 444-484
315  250 TRI-250-315 482 13 455-495
315  315 TRI-315-315 482 13 500-550
400  315 TRI-315-400 617 14 518-558

Indregulering


INDREGULERING

THL diffusoren har ingen luftmængderegulering indbygget. For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en TRI -trykfordelingsboks med MSM modul. Aftag bundpladen eller hele diffusoren og træk slangerne og styrespindelen gennem sidespalten. Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.


Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og monter bundpladen.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

TRI  > 8 x D  min 3 x D 
100  6.0 7.5
125  9.9 12.6
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -


De tekniske oplysninger er defineret for en radial eller kompakt stråle med fastlagte spalteåbninger. Positionerne kan aflæses i skemaet forneden.

  THL (R)  THL (C) 
Størrelse  Radial stråle Kompakt stråle
100  8 -4
125  10 -4
160  12 0
200  15 0
250  19 0
315  24 0
400  30 0

Service


SERVICE

Mål afstanden mellem frontpladen og den øverste ramme for at sikre de samme tekniske egenskaber efter rengøring. Skru frontpladen af ved at dreje den manuelt, indtil den løsner sig. Aftør delene med en fugtig klud. De må ikke nedsænkes i vand. Skru frontpladen tilbage til den korrekte indstilling.

Specificationer


SPECIFIKATIONER

Loftsdiffusor THL er lavet i stål med regulerbar underdel og en rund tilslutning med integreret gummitætning.
Diffusoren skal epoxy-malet med (RAL 9010) farve.
Strømningsbilledet skal kunne reguleres både for radial eller kompakt stråle.

Produktkode


PRODUKTKODE

THL-D

   D = Diameter af kanal tilslutning
    100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Specifikationer og tilbehør

   CO = Farve
    W  Hvid
    X  Speciel farve

   MO = Aktuator type
    NA  Ingen aktuator
    M1  Termisk aktuator ( D=250, 315, 400)


Kode eksempel

   THL-100, CO=W, MO=NA


Produkttilbehør

   TRI  Trykfordelingsboks (Diffusorer)

Downloads & Media

Halton THL - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
745,6 kB
Halton THL - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
718,0 kB
Halton THL - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
717,3 kB
Halton THL - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
718,6 kB
Halton THL - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
719,4 kB
Halton THL - uk
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
756,1 kB
Halton THL - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
718,7 kB