Hoppa till innehåll

Product / TRI

Halton TRI – Anslutningslåda för spridare (avslutad)

Avslutad 1.7.2023
-> kommer ersättas av Halton Pop PDI

Request a Quote

Översikt

Avslutad 1.7.2023
-> kommer ersättas av Halton Pop PDI

 • Låda för anslutning av takspridare/frånluftsdon till kanalsystem
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Lufttät och robust konstruktion med estetiskt tilltalande utseende
 • Flexibilitet vid justering av spridarens placering i höjdled
 • Borttagbart mät- och injusteringsdon
 • Effektiv ljuddämpning
 • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med lämpliga mått för installation i undertak med bärverk 600×600 mm (L-modell)
 • Plugg för tryckprovning

Dimensioner ock vikt

Normal (S, E, N)

NS L H H1 K ØD ØD1
100/100 308 152 67 282 99 102
100/125 308 152 67 282 99 127
100/160 308 152 67 282 99 162
125/125 458 182 67 432 124 127
125/160 458 182 67 432 124 162
125/200 458 182 67 432 124 202
125/250 458 182 67 432 124 252
160/160 458 222 67 432 159 162
160/200 458 222 67 432 159 202
160/250 458 222 67 432 159 252
200/200 618 272 67 592 199 202
200/250 618 272 67 592 199 252
200/315 618 272 67 592 199 317
200/400 618 272 67 592 199 402
250/250 618 336 67 592 249 252
250/315 618 336 67 592 249 317
250/400 618 336 67 592 249 402
315/315 618 382 67 592 314 317
315/400 618 382 67 592 314 402

L-modell (A, B, C)

NS L H H1 K ØD ØD1
200-200 540 295 67 520 199 202
200-250 540 295 67 520 199 252
200-315 540 295 67 520 199 317
200-400 540 295 67 520 199 402
250-250 540 295 67 520 249 252
250-315 540 295 67 520 249 317
250-400 540 295 67 520 249 402

Om spridarstosen har böjts innanför anslutningslådan är dimensionen H1 3 mm.

Vikt

TRI/S Låda + MSM

NS Vikt(kg)
100/125 2.19
100/160 2.30
125/125 4.04
125/160 4.05
125/250 4.19
160/160 4.40
160/200 4.60
160/250 4.55
200/200 9.39
200/250 9.62
200/400 9.67
250/250 10.76
250/315 10.90
250/400 11.09

Material

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING
Hölje Galvaniserad stål
Stos Galvaniserad stål
Ljuddämpningsmaterial Dacronfiber
Stos med packning Galvaniserad stål Gummipackning
Mät- och injusteringsdon

MSM/MEM

Stomme;Aluminium

Plåt;Varmförzinkat stål

Beslag;Galvaniserad stål

Plastdelar;Polypropylen (PP)

Vred;Rostfritt stål

Plugg för tryckprovning Galvaniserad stål

Tillbehör

TILLBEHÖR KOD BESKRIVNING
Mät- och injusteringsdon MSM Don för mätning och injustering av tilluftsflöde
Injusteringsdon MEM Don för injustering av frånluftsflöde
Ljuddämpning IN Invändigt ljuddämpningsmaterial i dacron

Produktmodeller

MODELL BESKRIVNING
TRI/S Anslutningslåda för tilluft med mät- och injusteringsdonet MSM och invändigt
ljuddämpningsmaterial
TRI/E Anslutningslåda för frånluft med injusteringsdonet MEM och invändigt
ljuddämpningsmaterial
TRI/N Anslutningslåda för tilluft eller frånluft utan mät- och injusteringsdon och invändigt
ljuddämpningsmaterial
TRI/A Låg anslutningslåda (L-modell) för tilluft med mät- och injusteringsdon MSM och
invändigt ljuddämpningsmaterial
TRI/B Låg anslutningslåda (L-modell) för frånluft med mät- och injusteringsdon MEM och
invändigt ljuddämpningsmaterial
TRI/C Låg anslutningslåda (L-modell) för till- eller frånluft utan mät- och injusteringsdon och
invändigt ljuddämpningsmaterial

 

Funktion

 • TRI-anslutningslådan jämnar ut luftflödet genom att lufthastigheten sänks.
 • Luften når spridaren i ett jämnt flöde, vilket gör att spridaren fungerar korrekt.
 • Många olika typer av spridare kan anslutas till kanalsystemet via en TRI-låda, vilket avsevärt förbättrar deras funktionsegenskaper.
 • Lådan dämpar även kanalljud.
 • TRI-anslutningslådan kan även användas för frånluft.

Installation

Halton TRI-lådan monteras med två perforerade band eller med gängade stänger M8 (medföljer inte).
TRI ansluts till kanalsystemet via en stos med inbyggd packning.

Genom att stosutförandet är modulärt kan spridaren anslutas till lådan på tre olika sätt:

 • stosen ansluten till lådans utsida
 • stosen införd i lådan
 • direkt mot lådhöljet utan stos (i vissa specialfall).

För att ändra anslutningstyp lossas lådstosen genom att beslagen öppnas och stosen placeras i önskat nytt läge.

Vid tryckprovning skruvas pluggen för tryckprovning (1) fast med hjälp av beslagen (2).

Tekniska data gäller för installation med stosen ansluten till utsidan(TRI) eller insidan (TRI-(I)) av anslutningslådan.

Injustering

Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.
Slangarna och ställvredet förs in genom spridaren. Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

Sätt tillbaka slangarna och ställvredet i anslutningslådan.

När TRI används för frånluft går det inte att mäta luftflödet med hjälp av injusteringsdonet MEM.

Service

Öppna eller ta bort spridaren. Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess stomme (inte i ställvredet eller mätslangarna). Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Mät- och injusteringsdonet sätts tillbaka genom att stommen pressas in till stopp.
För att underlätta invändig rengöring av anslutningslådan kan ljuddämpningsmaterialet tas bort. Materialet kan tvättas. Materialet tas ut genom att öppna fästbeslagen, som byts ut efter tvättningen.

Stäng igen eller byt ut spridaren efter rengöring.

Specifikation

Anslutningslåda av robust och lufttät konstruktion utförd i varmförzinkat stål.
För tilluftsinstallationer finns mät- och injusteringsdon. Mät- och injusteringsdonet kan justeras utan att enheten öppnas.

Anslutningslådan har en stos med inbyggd packning för lufttät anslutning mot kanalen och en plugg för tryckprovning av kanalsystemet.

Kanalljud dämpas i lådan. Ljuddämningsmaterialet är utfört i polyesterfiber med tvättbar yta.

Produktkod

TRI/S-D-E; AC-ZT

S = Modell
S  Tilluft (MSM-don, ljuddämpning, mätuttag)
E  Frånluft (MEM-don, ljuddämpning, mätuttag)
N  Modell utan ljuddämpningsmaterial
A  Tilluft, L-modell
B  Frånluft, L-modell
C  L-modell; ingen ljuddämpning

D = Diameter på kanalanslutning
100, 125, 160, 200, 315

E = Dimension på spridaranslutning
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Specialutförande och tillbehör

AC = Tillbehör
MSM  Mät- och injusteringsdon, tilluft
MEM  Injusteringsdon, frånluft
MS1  MEM med injusteringsvajer
ME1  MEM med injusteringsvajer
IN  Ljuddämpningsmaterial

Kodexempel

TRI/S-100-100; ZT=N

Downloads

 • Halton TRI – Plenum for diffusers (terminated)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TRI – Liitäntälaatikko hajottajille (poistunut valikoimasta)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TRI – Plénum pour diffuseur (supprimé)

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TRI – Anslutningslåda för spridare (avslutad)

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TRI – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.