Hoppa till innehåll

Product / PDI

NYHET! Halton Pop PDI – Anslutningslåda för spridare

Halton Pop PDI-anslutningslåda för spridare är lämplig för både till- och frånluft.

Genom att ansluta spridarna till en anslutningslåda med injustering i fördelningskanalsystemet går det att förbättra deras prestanda avsevärt. Det dämpar även ljudet från kanalsystemet.

 • Säkerställer god funktion hos takspridare
 • Möjliggör justering av luftflödet för till- eller frånluft med hjälp av en injusteringsmodul (MSM eller MEM)

Halton Pop PDI har utformats enligt Haltons grundläggande värderingar för att uppfylla följande krav:

 • Hållbar produktion med minskat avfall och tillverkning närmare marknaderna
 • Utmärkt prestanda vad gäller luftflöde och flexibilitet
 • Behagliga inomhusmiljöer tack vare tyst drift.
Request a Quote

Översikt

Halton Pop PDI-anslutningslåda för spridare är lämplig för både till- och frånluft. Genom att ansluta spridarna till en anslutningslåda med injustering i fördelningskanalsystemet går det att förbättra deras prestanda avsevärt. Det dämpar även ljudet från kanalsystemet.

Tillämpningsområde

 • Används tillsammans med en takspridare, t.ex. Halton Jaz JMC, Halton Jaz JSC, Halton Jaz JDA eller Halton TRB

Huvudfunktioner

 • Säkerställer god funktion hos takspridare
 • Möjliggör justering av luftflödet för till- eller frånluft med hjälp av en injusteringsmodul (MSM eller MEM)
 • Gör det enklare att ansluta spridaren till ett kanalsystem
 • Dämpar ljud effektivt
 • Åtkomst för kanalrengöring

Driftprincip


Fig. 1. Driftprincip för Halton Pop PDI

Halton Pop PDI-anslutningslådan kan användas antingen som ett till- eller frånluftsdon. Många olika typer av spridare kan anslutas till kanalsystemet via lådan, vilket avsevärt förbättrar deras funktionsegenskaper.

Halton Pop PDI-anslutningslådan jämnar ut luftflödet genom att lufthastigheten sänks och fördelar luften jämnt i spridaren, vilket säkerställer god funktion. Anslutningslådan dämpar även kanalljudet.

Konstruktion och materialer

 

No. Del Beskrivning
1 Mät- och injusteringsdon (MSM eller MEM)
 • Kropp: Aluminium
 • Plåt: Galvaniserat stål
 • Beslag: Galvaniserat stål
 • Plastdetaljer: Polypropylen (PP)
 • Spindel: Rostfritt stål
2 Ljuddämpningsmaterial
 • Polyesterfiber
 • Mineralull
3 Tätningspackning för kanal Polymer
4 Kanalanslutningsstos Galvaniserat stål
5 Hölje Galvaniserat stål
6 Packning EPDM-gummi
7 Spridarens anslutningsstos Galvaniserat stål

 </span

Dimensioner och vikt

Fig.2. Dimensioner på Halton Pop PDI-anslutningslåda

PDI ØD
[mm]
ØD1
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
Vikt
[kg]
100-100 99 102 308 282 172 168 2.7
100-125 99 127 308 282 172 168 2.7
125-125 124 127 308 282 172 168 2.8
125-160 124 162 308 282 172 168 2.7
160-160 159 162 458 358 239 280 5.0
160-200 159 202 458 358 239 280 4.9
200-200 199 202 458 358 239 280 5.2
200-250 199 252 458 358 239 280 4.9
250-250 249 252 520 480 359 280 8.2
250-315 249 317 520 480 359 280 8.0
315-315 314 402 520 480 359 280 8.2
315-400 314 317 520 480 359 280 8.0

Beskrivningstext

Anslutningslåda med injustering för takspridare som uppfyller följande krav:

Struktur

 • Anslutningslådan har ett borttagbart injusteringsdon MSM för tilluft eller MEM för frånluft.
 • I tilluftsanvändning går det att mäta och justera luftflödet med ett MSM-don.
 • Spridarens anslutningsstos kan ställas in på utvändigt eller invändigt läge för att underlätta installationsarbetet.
 • Inloppskanalens diameter 100, 125, 160, 200, 250 eller 315 mm.
 • Spridarens anslutnings diameter 100, 125, 160, 200, 250, 315 eller 400 mm.

Material

 • Anslutningslådan utförs av förzinkat stål.
 • Anslutningsstosen utförs av förzinkat stål.
 • Anslutningsstos utrustad med fast packning.
 • Ljuddämpningsmaterial av polyesterfiber eller mineralull.
 • Inga skadliga material släpps ut från ljuddämpningsmaterialet.

Förpackning

 • Produkten packas på en träpall.

Installation


Fig. 3. Installation av Halton Pop PDI uppifrån


Fig. 4. Installation av Halton Pop PDI från sidorna

Halton Pop PDI-lådan kan monteras med två lister eller med gängade stänger M8 (medföljer inte). Det finns tre möjliga fästpunkter i lådan och de visas i fig. 3 och fig. 4.

Lådan ansluts till kanalsystemet via en stos med inbyggd packning.

Spridarens anslutningsstos kan vändas, vilket gör det möjligt att ansluta spridaren på två olika sätt:

 • Anslutningsstosen vänd utåt (som i fig. 4.)
 • Anslutningsstosen vänd inåt, vilket minskar höjden på spridar- och lådkombinationen.

Anslutningsstosen frigörs genom att lossa beslagets skruvar och därefter kan den vändas till en annan position.

Driftsättning


Fig. 5. Injusterning av luftflödet

Tilluftflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM. Vid tilluft rekommenderas användning av injusteringsdonet MEM. Det går det inte att mäta frånluftsflödet med hjälp av injusteringsdonet MEM.

För in slangarna och ställvredet genom spridaren och stäng frontplåten (om sådan finns). Mät upp tryckskillnaden med en manometer. Beräkna luftflödet enligt formeln nedan:

när

 • qv           Luftflöde [l/s] eller [m3/h]
 • ∆pm      Uppmätt tryck [Pa]
 • k            k-faktoren (se tabellen nedan)

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskat luftflöde (tryckskillnad).

Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan. Spjällpositionen kan låsa med en skruv med räfflat huvud på justeraren.

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [l/s]
> 8D Min. 3D
100 5.7 7.5
125 9.6 12.6
160 16.4 21.9
200 26.3 31.0
250 47.1 51.5
315 78.8

 

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [m3/h]
> 8D Min. 3D
100 20.6 27.0
125 34.4 45.4
160 59.0 78.8
200 94.8 111.6
250 169.5 185.4
315 283.6

Underhåll

Öppna eller ta bort spridaren. Ta bort mät- och injusteringsmodulen genom att försiktigt dra i dess kropp (inte i injusteringsvredet eller mätslangarna).

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsmodulen genom att trycka in kroppen till stoppet.

För att underlätta invändig rengöring av anslutningslådan kan du ta bort ljuddämpningsmaterialet. Stäng igen eller byt ut spridaren efter rengöring.

Beställningskod

PDI/M-D-E; AC-ZT

Huvudalternativ
M = Modell
S Tilluft (MSM)
E Frånluft (MEM)
N Inget injusteringsdon
D = Anslutningslådans kanalanslutningsstorlek [mm] 100, 125, 160, 200, 250, 315
E = Spridarens anslutningsstorlek [mm] 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400
Andra alternativ och tillbehör
AT = Ljuddämpningsmaterial
P Polyesterfiber
W Mineraalul
NA Ej angivet
ZT = Kundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)

Beställningskodexempel

PDI/S-125-160; AT=P, ZT=N

Downloads

 • NEW! Halton Pop PDI – Plenum for diffusers

  Data

  en

  Shape 2
 • UUTUUS! Halton Pop PDI – Liitäntälaatikko hajottajille

  Data

  fi

  Shape 2
 • NYHET! Halton Pop PDI – Anslutningslåda för spridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Pop PDI – Technical description

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton Pop PDI – Tekninen kuvaus

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Halton Pop PDI – Teknisk beskrivning

  Data

  Svenska (sv)
  Shape 2
 • Halton Supply Air Diffusers brochure

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton tuloilmahajottajat – esite

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Halton Tilluftsspridare broschyr

  Data

  Swedish (sv)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.