Hoppa till innehåll

Product / TLB

Halton TLB – Väggdon

Inbyggt väggdon.

 • Donet placeras i vägg i närheten av taket
 • Möjlighet att mäta och injustera luftflöde
Request a Quote

Översikt

 • Lufttillförsel i horisontalplanet, kan även användas för frånluft.
 • Donet placeras i vägg i närheten av taket.
 • Möjlighet att mäta och injustera luftflöde.
 • Cirkulär kanalanslutning med packning på lådans baksida.
 • Spridardelen kan tas bort för rengöring av anslutningslådan och kanalsystemet

Tillbehör

 • Avskärmningsplåt för ändring av spridningsbild.
 • Inklädnad av stos vid synlig installation.

Dimensioner och vikt

Halton TLB/B, TLB/C  (anslutning baktill)

NS W W1 H H1 K ØD
100 441 403 191 153 204 99
125 441 403 241 203 204 124
160 541 503 241 203 241 159
200 741 703 291 253 280 199
250  793 751 341 304 300 249

Halton TLB/E, TLB/F (anslutning på sidan)

NS W W1 H H1 K ØD
100 441 403 191 153 301 99
125 441 403 241 203 301 124
160 541 503 241 203 408 159
200 741 703 291 253 408 199

OBS!  Inte tillgänglig för sida anslutning, storlek 250

Vikt (kg)

NS TLB/B
(anslutning baktill)
TLB/E
(anslutning på sidan)
TLB/A
(spridardel)
100   1.9 2,8 1,7
125   2.2 3,2 2,1
160   2.9 4,5 2,1
200   4.5 6,2 4,6
250   5,1 5,1

Material

 Komponent  Material  Anmärking
 Spridardel  Stål
 Dämpningsmaterial  Dacronfiber
 Anslutningslåda  Galvaniserad stål
 Avskärmningsplåt  Galvaniserad stål
 Stosinkäldnad vid
snylig installation
 Varmförzinkat stål  Lackerad i spridarens färg
 Stos med packning  Galvaniserad stål  Gummipackning
 Ytbehandling  Epoxilackerad, standardfärg
vit  (RAL 9003)
 Endast spridarsektion (TLB/A),
specialfärger som tillval

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Stos (1) CE  Stos för synlig installation
 Avskärmingsplåt (2) DP  För justering av horisontell spridningsbild och kastlängd
(d L 0.2 ca. ±20 %),
ljudnivån ökar med 2…4 dB med MSM-donet fullt öppet

  
Fig.1.  Stos (CE)                                           Fig.2.  Avskärmingsplåt (DP)

Produktmodeller

 Modell  Beskrivning
 TLB/A  Spridardel (för anslutningslåda – se underifån)
 TLB/B  Anslutningslåda med kanalslutning från bak, tilluft (med MSM-modul)
 TLB/C  Anslutningslåda med kanalslutning från bak, frånluft (med MEM-modul)
 TLB/E  Anslutningslåda med kanalslutning från sida, tilluft (med MSM-modul)
 TLB/F  Anslutningslåda med kanalslutning från sida, frånluft (med MEM-modul)


Fig.1. TLB/A

 
Fig.2. TLB/B, TLB/C                                      Fig.3. TLB/E, TLB/F

Funktion

Lamellerna i spridaren riktar luftflödet snett upp mot taket.
Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är 8 °C .
Spridningsbilden kan justeras genom att man ändrar avskärmningsplåtens position (tillbehör).
Halton TLB-donet kan även användas som frånluftsdon.

Installation

Kod beskrivning
1.  Spridardel
2.  Anslutningslåda
3.  Mät- och injusteringsdon MSM (MEM för frånluft)

Vi rekommenderar att donet placeras ca. 200 mm under taket.

Installationsöppning

NS W2 x H2
100 405 x 155
125 405 x 205
160 505 x 205
200 705 x 255
250 * 755 x 255

*) Bara kanalslutning från bak (TLB/B, TLB/C)

Montering

NS K1
100 85
125 85
160 100
200 125
250 * 125

*) Bara kanalslutning från bak (TLB/B, TLB/C)

Sätt inte fast skruvar eller nitar i anslutningslådan inom avståndet K1 från framkanten eftersom detta hindrar monteringen av spridardelen (1).

Skyddsavstånd

Ett minsta skyddsavstånd 3xD före tilluftsdonet rekommenderas.

Installation

Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM. Slangarna och ställvredet förs in genom spridardelen, som därefter sätts tillbaka. Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv. Sätt tillbaka slangarna och ställvredet i spridardelen.

Frånluftsflödet bestäms med hjälp av det separata mätdonet i anslutningslådan.

Värdet för koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D = kanaldiameter)

Tilluft

NS > 8xD min. 3xD
100 6.2 6.8
125 10.5 12.9
160 18.8 22.4
200 27.8 32.9
250 *) 45.7 55.5

*) Bara kanalslutning från bak (TLB/B, TLB/C)

Frånluft

TLB TLB/C
(anslutning baktill)
TLB/F
(anslutning på sidan)
100 8.2 8.2
125 9.7 9.2
160 12.1 13.4
200 21.5 23.5
250 31.1

Service

Öppna spridardelen och ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess axel (inte i ställvredet eller mätslangarna!). Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot. Spridardelen sätts tillbaka genom att den trycks in i anslutningslådan tills fjädrarna snäpper fast.

Beskrivningstext

Väggdonet riktar tilluften snett upp mot taket. Kanalanslutningen sitter på donets baksida. Spridningsbilden kan justeras genom att man ändrar avskärmningsplåtens läge.

Donet består av en anslutningslåda i galvaniserad stål och en borttagbar spridardel utförd i epoxilackerat stål med vit färg (RAL 9003) som standard. Den avtagbara spridardelen består av en ljuddämpare och fästs mot anslutningslådan med hjälp av clips.

Via spridaren kan man rengöra och underhålla anslutningslådan och kanalsystemet.

Beställningskod

TLB/S-D, CO-ZT

S = Konstruktion
     A    Spridardel
B    Anslutningslåda med kanalslutning från bak, tilluft (med MSM-modul)
C    Anslutningslåda med kanalslutning från bak, frånluft (med MEM-modul)
E    Anslutningslåda med kanalslutning från sida, tilluft (med MSM-modul)
F    Anslutningslåda med kanalslutning från sida, frånluft (med MEM-modul)

D = Diameter på kanalanslutning
100, 125, 160, 200, 250

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg
SW   Vit
X       Specialfärg

ZT = Kundanpassad produkt
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Underprodukter

CE    Stosinklädnad vid synlig installation  (för kanalslutning från bak,TLB/B och TLB/C)
DP    Avskärmningsplåt  (för spridardel, TLB/A)

Kodexempel

TLB/A-100, CO=SW,ZT=N     (Spridardel)
TLB/B-100, ZT=N                 (Anslutningslåda, tilluft, anslutning från bak, MSM)

Downloads

 • Halton TLB – Wall diffuser unit

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TLB – Seinään asennettava tuloilmalaite

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TLB – Diffuseur mural

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TLB – Väggdon

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TLB – Wandauslass

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton TLB – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.