PLL - Plenums

Plenum for linear slot diffuser

Plenum for SLL and SLN .

  • Plenum for connecting SLL and SLN linear slot diffuser supply/exhaust unit to ductwork
  • Ensures proper function of the supply air diffuser
  • Access for ductwork cleaning

PRODUCT MODELS & ACCESSORIES

  • Model with sound attenuation material
  • Detachable airflow rate measurement and balancing module available.

The plenum is made of galvanised steel.

The plenum comprises an airflow measurement and adjustment module.

The diffuser is detachable in order to provide access to the measurement and adjustment module in the plenum.

The plenum comprises sound attenuation material made of mineral wool.

The plenum reduces duct pressure and air velocity in order to supply air throughout the entire face area of the linear diffuser and improve the air distribution quality.

Introduction

 

PLL

Plenum box pro štěrbinové výustě SLL a SLN

  • Plenum box pro připojení lineárních štěrbinových výustek SLL, SLN a ALD a odtahových elementů ke vzduchotechnickému potrubí
  • Zajišťuje správnou funkce přívodních štěrbinových výustí
  • Přístup pro čištění potrubí

 

Typy výrobku & příslušenství

  • Typ se zvukově izolačním materiálem
  • Odnímatelný modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci

Dimensions

 

ROZMĚRY

 

Počet štěrbin

H

K

K1

ØD

1

235

117

47

160

2

275

155

85

200

3

275

193

123

200

4

325

231

161

250

 

Standardní rozměry lineárních štěrbinových výustí

Aktivní délka štěrbinové výustě (mm)

572

872

1172

1472

1772

L (mm)

570

870

1170

1470

1770

L1 (mm)

286

436

586

368

443

Počet připojení potrubí (ks)

1

1

1

2

2


Kromě standardních velikostí lineárních štěrbinových výustek lze na objednávku dodat i jiné rozměry.
Maximální délka je 2000mm.
Rovněž jsou k dispozici průběžné, modulově řešené plenum boxy pro instalační délky přesahující 2000mm. 

Material

 

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

DÍL

MATERIÁL

POZNÁMKA

Plenum box / hrdlo

Pozinkovaná ocel

 

Akustická izolace

Minerální vlna

Minerální vlna je upevněna pomocí trnů

Accessories

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Akustická izolace

IN

Minerální vlna na dvou stranách PLL plenum boxu (IN=2)

Akustická izolace

IN

Minerální vlna na pěti stranách PLL plenum boxu (IN=5)

Modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci

OM

Pro instalaci na přívodu vzduchu

 

 

  

Function

 

FUNKCEV PLL plenum boxu se snižuje tlak a rychlost vzduchu.

Vzduch je rovnoměrně rozváděn do lineární výustky a díky tomu se zlepšuje distribuce vzduchu.

Pokud je PLL plenum box vybaven  modulem pro regulaci a měření množství vzduchu, lze pomocí něho provést zaregulování. 

Installation

 INSTALACEKÓD  POPIS
1  PLENUM BOX
2  MODUL PRO MĚŘENÍ A REGULACI PRŮTOKU VZDUCHU

Plenum box je osazen v prostrou podhledu a uchycen pomocí závitových tyčí M8 (nejsou součástí dodávky).

Spojení se vzduchotechnickým potrubím je provedeno přes hrdlo s integrovaným těsněním.
Pokud je plenum box vybaven regulačním a měřícím modulem, je doporučená bezpečná vzdálenost pro zajištění správného a spolehlivého měření nejméně 3 x průměr potrubí ve směru proti proudění vzduchu. Regulační vřeteno jednotky se nesmí nadměrně prohýbat. 

Adjustment

 SEŘÍZENÍ

Pro zajištění správného zaregulování a měření průtoku vzduchu doporučujeme vybavit plenum box štěrbinových výustí modulem MSM.
Množství přívodního vzduchu se určí pomocí měřícího a regulačního modulu MSM.

Odmontujte štěrbinovou výusť a protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz výusť.

Pomocí  manometru změřte rozdíl tlaků (diferenciální tlak). Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


Množství vzduchu regulujte otáčením regulačního vřetena dokud není dosažen požadovaný průtoku.
Pomocí šroubu zajistěte polohu klapky.
Trubičky a vřeteno dejte zpět do plenum boxu namontujte zpět štěrbinovou výusť.

Koeficient k pro instalace s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D = průměr potrubí).

PLL

>6XD

min 3XD

160

19

22

200

49

32

250

51

51

Servicing

 SERVIS

Opatrným otáčením hřídelky (nikoliv regulačního vřetene) vyjměte měřící a regulační modul.

Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.

Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.


  

Specification

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plenum box je vyroben z pozinkované oceli.

Plenum box obsahuje modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Štěrbinová výusť je z důvodu zajištění přístupu k měřicímu a regulačnímu modulu umístěném v plenum boxu odnímatelná.

Plenum box obsahuje zvukově izolační materiál z minerální vlny.
Plenum box snižuje tlak a rychlost proudění vzduchu a zajišťuje tak rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé ploše štěrbinové výustě a dále jeho správnou distribuci v místnosti.

  

Product Code

KÓD VÝROBKU

PLL/S-L-D-N

 

   S = Počet štěrbin    1, 2, 3, 4

   L = Délka
    400, +1, .., 50000

   D = Průměr připojení potrubí
    S=1: 160
    S=2 nebo S=3: 200
    S=4: 250

   N = Počet připojení potrubí
    1, +1, .., ((L-30)/(D+30)1)


Specifika výrobku a příslušenství

 

   IN = Zvukově izolační materiál    

 N  Bez zvukově izolačního materiálu
    2  Zvukově izolační materiál na dvou stranách plenum boxu
    5  Zvukově izolační materiál na pěti stranách plenum boxu

  OM = Měřící a regulační modul MSM
    N  Bez MSM modulu
    Y  MSM modul v každém připojení potrubí
 

Příklad kódu výrobku

   PLL/1-400-160-1, IN=N, OM=N

Downloads & Media

Halton PLD-PLL - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
459,9 kB
Halton PLL-PLD - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,1 MB
Halton PLD-PLL - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
459,7 kB
Halton PLD-PLL - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
478,8 kB
Halton PLD-PLL - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
460,9 kB
Halton PLD-PLL - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
459,5 kB