TSA - Swirl diffuser

Circular swirl diffuser for high spaces

Ideal for high spaces.

 • Horisontal radial or vertical compact swirl jet air supply
 • Suitable for heating and cooling applications
 • Specially designed for large and high spaces
 • Supply air pattern can be adjusted either manually or controlled by actuator
 • High induction swirl jet ensures efficient mixing and fast reduction of air velocity
 • Installation using plenum or directly to ductwork

Accessories

 • Plenum options with measurement and adjustment functions
 • Actuator (with 24 VAC power supply and proportional 0…10 VDC control signal or alternatively self-actuating wax-bulb) for the direction of airflow pattern

Nastavitelný kruhový vířivý difuzor se skládá montážního rámečku s prstenci s pevnými, vnitřními profilovanými lamelami a pohyblivého regulačního válce umožňujícího regulaci obrazu proudění vzduchu.
Spodní lamelový panel, regulační pohyblivý válec a montážní rámeček jsou vyrobeny z oceli a opatřeny lakem práškovou barvou ve standardu v bílém odstínu RAL 9010.

Obraz proudění vzduchu lze regulovat automaticky pomocí servopohonu nebo pomocí samočinného termostatického ovládání wax-bulb (v aplikacích, kde se difuzor využívá pro funkci topení i chlazení)

Halton TSA

Nastavitelný kruhový vířivý difuzor

 • Vodorovně orientovaný, radiální nebo vířivý proud přívodního vzduchu. Difuzor je vhodný i pro přívod teplého vzduchu při funkci topení
 • Velmi vhodný pro použití v rozlehlých a vysokých prostorách
 • Obraz proudění přívodního vzduchu lze měnit buďto ručně nebo pomocí servopohonu
 • Vířivý proud vzduchu s vysokým stupněm indukce zajišťuje účinné promíchání přívodního vzduchu se vzduchem v místnosti a rychlý úbytek rychlosti proudu přívodního vzduchu
 • Difuzor lze instalovat přímo na přívodní vzduchotechnické potrubí nebo přes plenum box

Příslušenství

 • Plenum box s možností regulace (PLC) nebo i měření průtoku vzduchu (TRI)
 • Servopohon (s napájením 24VAC a s ovládacím proporcionálním signálem 0…10 VDC) nebo nezávislé samočinné termostatické ovládání wax-bulb pro regulaci obrazu proudění vzduchu

Rozměry a hmotnost

Halton TSA, ručně ovládaný

NS ØD ØW H
250 249 382 221
315 314 475 233
400 399 593 246
500 499 735 264
630 629 917 286

 

Halton TSA se servopohonem

NS ØD ØW H H3
250 249 382 221 430
315 314 475 233 459
400 399 593 246 486
500 499 735 264 499
630 629 917 286 524 

 

Halton TSA se samočinným termostatickým ovládáním wax-bulb

NS ØD ØW H H2
250 249 382 221 273
315 314 475 233 302
400 399 593 246 329
500 499 735 264 342
630 629 917 286 367

 

Hmotnost (kg)

Halton TSA, ručně ovládaný

NS Hmotnost
250 3.70
315 4.80
400 7.30
500 9.60
630 11.60

 

Halton TSA se samočinným termostatickým ovládáním wax-bulb

NS Hmotnost
250 4.10
315 5.20
400 7.70
500 10.00
630 12.00

Materiál

 Díl

 Materiál

 Poznámka

 Plášť

 Ocel

 

 Prstenec nebo válec deflektoru

 Ocel

 

 Spodní panel s lamelami

 Ocel

 

 Otočný ovladač  Plast  Barva: Bílá nebo Černá

 Povrchová úprava

 Lak, odstín
 bílá (RAL 9010)

 Možno objednat speciální barvy

Provdení

Halton TSA se servopohonem

 • Servopohon Siemens GDB161.2E/HA s přívodem 24 VAC a ovládáním proporcionálním signálem 0 až 10 VDC.
   

Halton TSA se samočinným termostatickým ovládáním wax-bulb

 • Kruhové vířivé difuzory Halton TSA mohou být vybaveny samočinným termostatickým ovládáním wax-bulb. Tento pohon nevyžaduje žádný přívod elektřiny ani řídící systém
 • Provozní rozsah pohonu se samočinným termostatickým ovládáním wax-bulb je mezi 20°C až 27°C
 • Doba potřebná pro změnu obrazu proudění vzduchu z radiálního na kompaktní (a opačně) je přibližně 10 až 20 minut
 • Pokud je přes difuzor přiváděn teplý vzduch, tak začne píst termostatického ovládání way-bulb postupně vysunovat centrální kužel směrem dolů až k dolní koncové poloze a difuzor přivádí do místnosti svisle orientovaný, kompaktní proud vzduchu. Pokud je přes difuzor přiváděn studený vzduch, tak se píst pomocí pružiny začne zasunovat a obraz proudění vzduchu se změní na podstropní, horizontálně orientovaný proud.

Funcke


      Kompaktní, svisle orientovaný            Radiální proud vzduchu    

 • Kruhový vířivý difuzor Halton TSA je difuzor s vysokým stupněm indukce s možností regulace a obrazu proudění vzduchu. Vodorovně orientovaný, radiální vířivý proud vzduch se používá zejména při funkci chlazení, kdy je přes difuzor přiváděn studený vzduch, případně pokud je přes difuzor přiváděn vzduch o stejné teplotě jako je teplota vzduchu v místnosti.
 • Svisle orientovaný, kompaktní proud vzduchu se používá pro přívod teplého vzduchu při funkci topení.
 • Obraz proudění vzduchu při změně funkce z topení na chlazení lze ručně regulovat otáčením vnitřního regulačního válce.
 • Obraz proudění vzduchu při změně funkce z topení na chlazení lze rovněž měnit automaticky pomocí servopohonu nebo samočinným termostatickým ovládáním wax-bulb.
 • Doporučený maximální rozdíl teplot mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti je +15 °C po funkci topení, kdy je přes difuzor přiváděn teplý vzduchu a -15 °C pro funkci chlazení, kdy je přes difuzor přiváděn studený vzduch.

Instalace

Difuzor může být připojen buďto přímo ke vzduchotechnickému potrubí pomocí samořezných šroubů nebo nýtů nebo přes plenum box Halton TRI nebo Halton PLC.

Spodní panel s kuželovými lamelami je odnímatelný.

 • Vyšroubujte šrouby vedoucí skrz spodní panel (u velikostí 250 a 315) nebo šrouby mezi regulačním válcem a pláštěm difuzoru (velikosti 400, 500 a 630), uchopte spodní panel a otočte. Následně můžete panel z difuzoru sejmout.

Při instalaci difuzoru dbejte na to, aby se regulační válec mohl volně pohybovat a aby byl dostatek místa pro instalaci servopohonu. Pokud je regulační válec vysunut do nejspodnější polohy, tak by minimální mezera nad horní částí difuzoru měla být 50mm. Spoj a spojovací šrouby nebo nýty nesmí zasahovat více než 50mm pod horní hranou difuzoru.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost ve směru proti proudění přívodního vzduchu je minimálně 3x průměr potrubí.
 

Schéma zapojení a přepínače DIP-SWITCH

Přepínače DIP-SWITCH:
1. Automatické nastavení hraničních poloh pohybu servopohonu podle hodnoty ovládacího signálu 0 až 10VDC
2. Nastavení směru otáčení hřídele servopohonu na základě ovládacího signálu 0 až 10VDC
3. Nastavení zpětného signálu
 

Instalace s plenum boxem

Při instalaci s plenum boxem Halton TRI dbejte na zajištění dostatečného místa pro servopohon. Doporučujeme instalovat spojovací límec vně plenum boxu.
Rozměry uvedené v následující tabulce jsou vztaženy k externí instalaci nátrubku plenum boxu a difuzoru a bez připojeného servopohonu.
 

Difuzor Halton TSA s plenum boxem Halton TRI

NS Ø D1 TRI H1 Ø W1
250 200 TRI-200-250 390-535 310
315 250 TRI-250-315 465-610 400
400 315 TRI-315-400 525-670 500

 

Difuzor Halton TSA s plenum boxem Halton PLC

NS Ø D1 PLC H1 Ø W1
500 500 PLC 500 810-950 620
630 630 PLC 630 850-990 785

Doporučená minimální vzdálenost mezi plenum boxem Halton PLC a difuzorem Halton TSA velikosti 500 a 630 je 1x průměr potrubí. Tato vzdálenost je potřebná pro zajištění správné funkce difuzoru.

Seříení

Položka popis
1.  Regulační kolečko
2.  PLášť
3.  Spodní panel s lamelamiI
4.  Regulační válec
 

Regulace obrazu proudění vzduchu

Proud přívodního vzduchu se reguluje změnou polohy regulačního válce.

Otáčením regulačního kolečka ve směru hodinových ručiček se obraz proudění vzduchu mění z radiálního na kompaktní.
 

Regulace průtoku vzduchu

Samotný difuzor Halton TSA neumožňuje provádět regulaci průtoku vzduchu.
Aby bylo možno provádět regulaci a měření průtoku vzduchu, doporučujeme připojit difuzory velikosti 250, 315 a 400 přes plenum box Halton TRI. Pomocí modulu MSM lze měřit průtok vzduchu a provádět potřebné zaregulování.

Protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz spodní lamelový panel.
Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:

   

Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty. Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu. Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu. 

Servis

Odmontujte spodní lamelový panel a difuzor vyčistěte vlhkým hadrem. Jednotlivé díly neponořujte do vody.
 

Opatrným otáčením hřídelky (nikoliv regulačního vřetene) vyjměte měřící a regulační modul.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.

Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.

Specifikace

Nastavitelný kruhový vířivý difuzor se skládá montážního rámečku s prstenci s pevnými, vnitřními profilovanými lamelami a pohyblivého regulačního válce umožňujícího regulaci obrazu proudění vzduchu.
Spodní lamelový panel, regulační pohyblivý válec a montážní rámeček jsou vyrobeny z oceli a opatřeny lakem práškovou barvou ve standardu v bílém odstínu RAL 9010.

Obraz proudění vzduchu lze regulovat automaticky pomocí servopohonu nebo pomocí samočinného termostatického ovládání wax-bulb (v aplikacích, kde se difuzor využívá pro funkci topení i chlazení)

Kód výrobku

TSA-D; CO-MO-ZT

D = Průměr připojení potrubí
        250, 315, 400, 500, 630
 

Dalsí volby a příslušenství

CO  = Barva
           W        Bílá
           X         Speciální barva

MO = Typ pohonu
           NA       Bez pohonu
           M2       Servopohon 24 VAC, řídící signál 0 až 10 VDC
           M3       Samočinné termostatické ovládání wax-bulb
 

Související výrobky

          PLC     Plenum box (stropní difuzory)
          TRI       Plenum box (difuzory)
 

Příklad kódu výrobku

           TSA-250, CO=W, MO=NA, ZT=N

Downloads & Media

Halton TSA - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
821,4 kB
Halton TSA - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
749,5 kB
Halton TSA - it
Type
Datasheet
Language
Italian (Italy)
Size
821,4 kB
Halton TSA - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
819,0 kB
Halton TSA - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
821,4 kB
Halton TSA - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
822,6 kB
Halton TSA - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
820,5 kB
Halton TSA - ru
Type
Datasheet
Language
English (Australia)
Size
845,4 kB