PLL - Plenums

Plenum for linear slot diffuser

Plenum for SLL and SLN .

  • Boks for tilslutning af spaltediffusorerne SLL, SLN og ALD.
  • Sikrer optimal funktion, også egnet til fraluft.
  • Adgang til kanalsystemet for rengøring.

 

Produktmodeller og tilbehør

  • Model med lyddæmpningsmateriale.
  • Luftmængdemålings og reguleringsenhed.

Boksen skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Boksen skal være forsynet med et modul til luftmængdemåling og indregulering.
Diffusoren skal være aftagelig for at give nem adgang til regulerings og målemodulet.

Boksen skal være forsynet med lyddæmpningsmateriale af mineraluld.
Boksen reducerer kanaltrykket og hastigheden over hele diffusorlængden ok sikrer dermed optimal funktion af diffusoren.

Introduktion


PLL

Trykfordelingsboks (Spaltediffusorer)  • Boks for tilslutning af spaltediffusorerne SLL, SLN og ALD.

  • Sikrer optimal funktion, også egnet til fraluft.

  • Adgang til kanalsystemet for rengøring.


Produktmodeller og tilbehør

  • Model med lyddæmpningsmateriale.

  • Luftmængdemålings og reguleringsenhed.


Dimensioner


DIMENSIONERSpalter  H  K  K1  ØD 
1  235 117 47 160
2  275 155 85 200
3  275 193 123 200
4  325 231 161 250


Standarddimensioner for spaltediffusorer

Diffusor aktiv længde (mm)  572 872 1172 1472 1772
L (mm)  570 870 1170 1470 1770
L1 (mm)  286 436 586 368 443
Kanaltilslutninger (stk)  1 1 1 2 2


Foruden standardstørrelser, kan andre størrelser leveres på bestilling.
Maksimumlængden er 2000 mm.
Kan også leveres som moduler i sammenhængende længder på over 2000 mm.

Materiale


MATERIALER OG FINISH


DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Boks / tilslutning Galvaniseret stål  
Lyddæmpningsmateriale Mineraluld Mineralulden er fastgjort med nitter


Tilbehør


TILBEHØR


TILBEHØRA  KODE  BESKRIVELSE 
Lyddæmpningsmateriale IN Mineraluld i PLL boksen på 2 sider (IN=2)
Lyddæmpningsmateriale IN Mineraluld i PLL boksen på 5 sider (IN=5)
Luftmængdemålings og
reguleringsenhed
OM For tilluftsinstallation


Funktion


FUNKTIONKanaltrykket og lufthastigheden reducers i PLL boksen.
Luften fordeles jævnt til diffusoren og sikrer optimal funktion.
Når PLL er forsynet med måle og reguleringsenhed MSM, kan luftmængden indreguleres.


Installation


INSTALLATIONNUMMER  NAVN
1  BOKS
2  MÅLE OG REGULERINGSENHED

Boksen monteres i det nedhængte loft vha. M8 gevindstænger (ikke medleveret)
PLL boksen tilsluttes kanalen vha. en tilslutningsmuffe, som er udstyret med pakning.

Hvis boksen er forsynet med et indregulerings og målemodul, er den anbefalede sikkerhedsafstand før enheden på mindst 3 D
Enhedens styrespindel må ikke bøjes ret meget.

Indregulering


INDREGULERING

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en trykfordelingsboks med MSM modul.
Aftag diffusoren og træk slanger og styrespindel igennnem diffusoren
Differenstrykket måles med et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og monter diffusoren igen.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

PLL  >6XD  min 3XD 
160  19 22
200  49 32
250  51 51


Service


SERVICE

Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen). Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand. Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.

Specification


SPECIFIKATIONER

Boksen skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Boksen skal være forsynet med et modul til luftmængdemåling og indregulering.
Diffusoren skal være aftagelig for at give nem adgang til regulerings og målemodulet.

Boksen skal være forsynet med lyddæmpningsmateriale af mineraluld.
Boksen reducerer kanaltrykket og hastigheden over hele diffusorlængden ok sikrer dermed optimal funktion af diffusoren.

Produkt Kode


PRODUKT KODE


PLL/S-L-D-N

   S = Antal af spalter
    1, 2, 3, 4

   L = Længde
    400, +1, .., 50000

   D = Diameter af kanal tilslutning
    S=1: 160
    S=2 eller S=3: 200
    S=4: 250

   N = Antal af kanal tilslutning
    1, +1, .., ((L-30)/(D+30)1)


Specifikationer og tilbehør

   IN = Lyddæmper materiale
    N  Ingen Lyddæmpnings matriale
    2  Lyddæmpende matriale på 2 sider
    5  Lyddæmpende matriale på 5 sider

   OM = Måle/reguleringsenhed MSM
    N  Ingen måle & reguleringsenhed
    Y  MSM instaleret i hver kanaltilslutning

Kode eksempel

   PLL/1-400-160-1, IN=N, OM=N


}

Downloads & Media

Halton PLD-PLL - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
459,9 kB
Halton PLL-PLD - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,1 MB
Halton PLD-PLL - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
459,7 kB
Halton PLD-PLL - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
478,8 kB
Halton PLD-PLL - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
460,9 kB
Halton PLD-PLL - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
459,5 kB