PLM - Plenum

Plenum for linear slot diffuser

Plenum for SLM.

  • Boks for tilslutning af spaltediffusorerne type SLM.
  • Sikrer optimal funktion, også egnet til fraluft.
  • Adgang til kanalsystemet for rengøring.

Produktmodeller og tilbehør

  • Model med lyddæmpningsmateriale.
  • Luftmængdemålings og reguleringsenhed.

Boksen skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Boksen skal være forsynet med et modul til luftmængdemåling og indregulering.
Diffusoren skal være aftagelig for at give nem adgang til regulerings og målemodulet.

Boksen skal være forsynet med lyddæmpningsmateriale af mineraluld.
Boksen reducerer kanaltrykket og hastigheden over hele diffusorlængden ok sikrer dermed optimal funktion af diffusoren.

Introduktion


PLM

Trykfordelingsboks (SLM Spaltediffusorer)  • Boks for tilslutning af spaltediffusorerne type SLM.

  • Sikrer optimal funktion, også egnet til fraluft.

  • Adgang til kanalsystemet for rengøring.


Produktmodeller og tilbehør

  • Model med lyddæmpningsmateriale.

  • Luftmængdemålings og reguleringsenhed.


Dimensions


DIMENSIONERSlots  H  K  K1  ØD 
1  200 130 59 160
2  240 181 109 200
3  290 232 160 200
4  290 283 211 250


Standarddimensioner for spaltediffusorer

Diffusor aktiv længde (mm)  572  872  1172  1472  1772 
L (mm)  570 870 1170 1470 1770
L1 (mm)  286 436 586 368 443
Kanaltilslutninger (stk)  1 1 1 2 2


Foruden standardstørrelser, kan andre størrelser leveres på bestilling.
Maksimumlængden er 2000 mm.
Kan også leveres som moduler i sammenhængende længder på over 2000 mm.

Materiale


MATERIALER OG FINISH

DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Boks / tilslutning Galvaniseret stål  
Lyddæmpningsmateriale Mineraluld Mineralulden er fastgjort med nitter


Tilbehør


TILBEHØR

TILBEHØRA  KODE  BESKRIVELSE 
Lyddæmpningsmateriale IN Mineraluld i PLL boksen på 2 sider (IN=2)
Lyddæmpningsmateriale IN Mineraluld i PLL boksen på 5 sider (IN=5)
Luftmængdemålings og
reguleringsenhed MSM
OM For tilluftsinstallation (OM=Y)


Funktion


FUNKTIONKanaltrykket og lufthastigheden reducers i PLM boksen.
Luften fordeles jævnt til diffusoren og sikrer optimal funktion.
Når PLM er forsynet med måle og reguleringsenhed, kan luftmængden indreguleres.

Installation


INSTALLATIONNUMMER  NAVN
1  BOKS
2  MÅLE OG REGULERINGSENHED

Boksen monteres i det nedhængte loft vha. M8 gevindstænger (ikke medleveret)
PLM boksen tilsluttes kanalen vha. en tilslutningsmuffe, som er udstyret med pakning.
Hvis boksen er forsynet med et indregulerings og målemodul, er den anbefalede sikkerhedsafstand før enheden på mindst 3 D
Enhedens styrespindel må ikke bøjes ret meget.

Indregulering


INDREGULERING

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en trykfordelingsboks med MSM modul.

Aftag diffusoren og træk slanger og styrespindel igennnem diffusoren

Differenstrykket måles med et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.

Anbring slanger og styrespindel i boksen og monter diffusoren igen.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

PLM  >8xD  min 3xD 
160     
200     
250     


Service


SERVICE

Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen). Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand. Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.

Specification


SPECIFIKATIONER

Boksen skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Boksen skal være forsynet med et modul til luftmængdemåling og indregulering.
Diffusoren skal være aftagelig for at give nem adgang til regulerings og målemodulet.

Boksen skal være forsynet med lyddæmpningsmateriale af mineraluld.
Boksen reducerer kanaltrykket og hastigheden over hele diffusorlængden ok sikrer dermed optimal funktion af diffusoren.

Produkt Kode


PRODUKT KODE

PLM/S-L-D-N

   S = Antal af spalter
    1, 2, 3, 4

   L = Længde
    400, +1, .., 50000

   D = Diameter af kanal tilslutning
    S=1: 160
    S=2 eller S=3: 200
    S=4: 250

   N = Antal af kanal tilslutning
    1, +1, .., ((L-30)/(D+30)1)


Specifikationer og tilbehør

   IN = Lyddæmper materiale
    N  Ingen Lyddæmpnings matriale
    2  Lyddæmpende matriale på 2 sider
    5  Lyddæmpende matriale på 5 sider

   OM = Måle/reguleringsenhed MSM
    N  Ingen måle & reguleringsenhed
    Y  MSM instaleret i hver kanaltilslutning

Kode eksempel

   PLM/1-400-160-1, IN=N, OM=N

}

Downloads & Media

Halton PLM - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
424,3 kB
Halton PLM - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
425,8 kB
Halton PLM - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
446,2 kB
Halton PLM - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
424,3 kB
Halton PLM - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
424,9 kB
Halton PLM-PMM - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,1 MB