ALU - Grille

Universal grille with vertical 0⁰ deflection

Aesthetic in design, suitable for indoor use. Air flow pattern is vertical.

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Faste lameller som giver et jævnt strømningsmønster.
 • Elegant design i aluminium.
 • Risten kan let demonteres for rengøring.
 • Mulighed for opsætning af riste i ubegrænsede længder takket være modulopbygningen.

Tilbehør

 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.

Risten skal have vandrette faste lameller og en flad karm med en bredde på 18 mm , anodiseret eller polyester-malet i farven hvid (RAL 9003).

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.
Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden i boksen.

Halton ALU

Rist til alle formål

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Faste lameller som giver et jævnt strømningsmønster.
 • Elegant design i aluminium.
 • Risten kan let demonteres for rengøring.
 • Mulighed for opsætning af riste i ubegrænsede længder takket være modulopbygningen.

Tilbehør

 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.

Dimensioner

 

LxH  L1  L2  H1  H2 
200x50  212 176 62 26
200x100  212 176 112 7
300x100  312 276 112 76
400x100  412 376 112 76
500x100  512 476 112 76
600x100  612 576 112 76
800x100  812 776 112 76
1000x100  1012 976 112 76
600x150  612 576 162 126
800x150  812 776 162 126
1000x150  1012 976 162 126
1200x150  1212 1176 162 126
1500x150  1512 1476 162 126
600x200  612 576 212 176
800x200  812 776 212 176
1000x200  1012 976 212 176
1200x200  1212 1176 212 176
1500x200  1512 1476 212 176

Med reguleringsspjæld OD total dybte er 35 mm + 45 mm.

ALU ristens friareal er 65%.

Special dimension

Udover standard størrelser, kan andre størrelser produceres dog maksimum 1500x500 mm (LxH).
Det er mulig at modulopbygge optil 20 m.

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning
 Ramme  Aluminium  Anodiseret,
 Polyester-malet,
 Hvid (RAL 9003/30% glans),
 Mill finish
 Specielle farver mulige
 Epoxy-malet (100 %) mulig
 Lameller  Aluminium  Anodiseret,
 Polyester-malet,
 Hvid (RAL 9003/30% glans),
 Mill finish
 Specielle farver mulige
 Epoxy-malet (100 %) mulig
 Installationsramme  Galvaniseret stål    
 Tilslutningsboks / kanaltilslutning  Galvaniseret stål    

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Trykfordelingsboks PRL  For indregulering og strømningsudjævning
 og reducering af kanalstøj
 Tilslutningsboks BDR  Boks for kanaltilslutning
 (med eller uden lyddæmpning)
 Lyddæmpning IN  Mineraluld for BDR boksen.
 Polyester fiber for PRL boksen.
 Mængdereguleringsspjæld OD  Aluminium med modsatgående blade
 for mængdregulering
 Installationsramme IF  For installation uden boks
 Skjult skruefastgørelse CC  For installation med BDR boks eller IF ramme

Funktion

Luften tilføres rummet gennem lamellerne og blandes derefter med rumluften.
Vægmontage for horisontalt strømningsmønster eller loftsmontage for vertikalt strømningsmønster.
Risten kan også anvendes som fraluftsrist.

Installation

Risten kan tilsluttes direkte til kanalen vha. enten IF installationsramme eller Halton PRL trykfordelingsboks eller Halton BDR boks.


Installationsramme, IF/ALU           Trykfordelingsboks, PRL               Boks, BDR

Fjederfastgørelse (standard)

Ristene leveres med fjederfastgørelse som standard.
Fjederfastgørelse anvendes sammen med Halton PRL, Halton BDR and IF.

Fastgørelse vha. skjulte skruerFastgørelse vha. skjulte skruer er mulig, når risten installeres med installationsramme (IF) eller Halton BDR boksen. Dette er ikke muligt med Halton PRL trykfordelingsboksen. Der er forboret skruehuller i BDR boksen.

Ved loftsinstallation anbefales skjult skruefastgørelse.

Synlig skruefastgørelse

Fastgørelse vha. synlige skruer er ikke mulig pga. karmens begrænsede bredde (18 mm).

Ved brug af montageramme er montagehullets størrelse LxH, og (L-5)x(H-5) uden montageramme.

Indregulering

Luftmængden kan kun bestemmes, hvis risten tilsluttes en Halton BDR- eller Halton PRL-boks med MSM spjæld.
Luftmængden bestemmes vha. MSM måle og indreguleringsenheden.
Demonter risten og træk slangerne og styrespindelen gennem risten.
Mål differenstrykket vha. et manometer. Luftmængden beregnes vha. formlen nedenunder.

Luftmængden reguleres ved at dreje på styrespindelen, til den rigtige indstilling er nået.
Lås spjældpositionen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og sæt risten tilbage på plads.

K faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D = kanaldiameter).

Halton BDR

D >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

 

Mængdereguleringsspjæld OD

Luftmængden reguleres ved at dreje spjældbladene bag ved risten med en skruetrækker. Målingen udføres med risten monteret.

Service

Risten kan aftages i forbindelse med rengøring. Den fjernes fra kanalen ved at trække den forsigtigt ud af yderkarmen Brug om nødvendigt en skruetrækker.
Delene rengøres med en fugtig klud.
Risten monteres ved at skubbe den på plads, så fjedrene låser (eller vha. de skjulte skruer).

Mulighed:
Med trykfordelingsboks Halton PRL eller Halton BDR + MSM

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).
Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.
Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.
Skub risten på plads, til fjedrene låser.

Specifikation

Risten skal have vandrette faste lameller og en flad karm med en bredde på 18 mm , anodiseret eller polyester-malet i farven hvid (RAL 9003).

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.
Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden i boksen.

Bestillings kode

ALU-L-H; FS-FI-CO-ZT

L = Længde
       200, +1, .., 20000

H = Højde
       50, +1, .., 500

Andre muligheder og tilbehør

FS = Montering
       CL       Klips
       CC      Skjult skruefastgørelse

FI = Overflade
       AN      Anodiseret
       MF      Ubehandlet ALU
       PN      Malet

CO = Farve
       SW    Hvid (RAL 9003)
       X       Special farve
       N       Ingen Maling

ZT = Tailored Produkt
    
   N       Nej
       Y       Ja

Underprodukter

      BDR     Boks
      PRL      Boks
      IF          Instalationsramme for Riste
      OD        Indreguleringsspjæld for Riste

Kode eksempel

      ALU-200-50, FS=CL, FI=AN, CO=N, ZT=N

Downloads & Media

Halton ALE-ALU - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
959,9 kB
Halton ALE-ALU - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,3 MB
Halton ALE-ALU - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,3 MB
Halton ALE-ALU - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
1,3 MB
Halton ALE-ALU - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Belgium)
Størrelse
1,3 MB
Halton ALE-ALU - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,3 MB