TLB - Wall diffuser

Rectangular diffuser for wall installation

Aesthetic design and lightweight diffuser.

 • Horisontal tilluft, også egnet til fraluft
 • Installation af diffusoren i væg nær loft
 • Modul for luftmængdemåling og regulering
 • Rund kanaltilslutning med tætning på bagside af boksen
 • Aftagelig diffusorsektion for nem rengøring af enhed og kanalsystem

Tilbehør

 • Ledeplade for ændring af strømningsmønster
 • Dækningskrave for fuld synlig installation

Armaturet skal bestå af en fordelingsboks af galvaniseret stål og en aftagelig diffusordel af epoxymalet stål med hvid (RAL 9010) som standardfarve. Diffusordelens lameller leder luftstrømmen skråt op mod loftsfladen. Strømningsmønstret kan reguleres ved at justere ledepladen, der leveres som ekstraudstyr.

Den aftagelige diffusor ska ha en lyddæmpende plade af mineraluld og kan fastgøres til boksen vha. fjedre.
Tilslutningsmuffen har en pakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning, og en prop til tryktest af kanalsystemet.

Diffusoren kan demonteres, så der skabes adgang til rengøring af fordelingsboksen og kanalsystemet.

Halton TLB

Tilluftsarmatur til vægmontage

 • Horisontal tilluft, også egnet til fraluft.
 • Installation af diffusoren i væg nær loft.
 • Modul for luftmængdemåling og regulering.
 • Rund kanaltilslutning med tætning på bagside af boksen.
 • Aftagelig diffusorsektion for nem rengøring af enhed og kanalsystem.

Tilbehør

 • Ledeplade for ændring af strømningsmønster
 • Dækningskrave for fuld synlig installation

Dimensioner og Vægt

Halton TLB/B, TLB/C (Tilbage forbindelse)

NS W W1 H H1 K ØD
100 441 403 191 153 204 99
125 441 403 241 203 204 124
160 541 503 241 203 241 159
200 741 703 291 253 280 199
250  793 751 341 304 300 249

 

Halton TLB/E, TLB/F (sideforbindelse)

NS W W1 H H1 K ØD
100 441 403 191 153 301 99
125 441 403 241 203 301 124
160 541 503 241 203 408 159
200 741 703 291 253 408 199

Vægt (kg)

NS   TLB/B
(Tilbage forbindelse)
TLB/E
(sideforbindelse)
TLB/A
(diffusorsektion)
100   1.9 2,8 1,7
125   2.2 3,2 2,1
160   2.9 4,5 2,1
200   4.5 6,2 4,6
250   5,1 - 5,1

Materiale

 Del  Materiale  Bemærkning
 Diffusorsektion  Stål  
 Dækningskrave  Galvaniseret stål malet i diffusorfarve  
 Sektorblænder  Galvaniseret stål  
 Boks  Galvaniseret stål  
 Lyddæmpning materiale  Polyester fibre  
 Kanaltilslutning  Galvaniseret stål  
 Tætning  Gummi  
 Finish  Epoxy-malet / Hvid RAL 9010  Speciel farve mulig
 kun på diffusorsektion

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Dækningskrave (1) CE  Svøb for fuldt synlig installation
 Ledeplade (2) DP  For horisontalt strømningsmønster og kastelængderegulering
 (dL 0.2 approx. ± 20 %), forøger lydniveauet 2…4 dB med
 MSM modulet fuldt åben

 

Dækningskrave (CE)            Ledeplade (DP)

 

Produkt modeller

 Model  Description
 TLB/A  Tilluft boks
 TLB/B  Boks, (tilluft med MSM modul)
 TLB/C  Boks, (fraluft med MEM modul)

Bestillings kode

TLB/S-D

S = Konstruktion
  
    A      Diffuser sektion
       B     Tilslutningsboks med kanaltilslutning på bagsiden (tilluft med MSM modul)
       C     Tilslutningsboks  med kanaltilslutning på bagsiden (fraluft med MEM modul)
       E     Tilslutningsboks  med kanaltilslutning på siden (tilluft med MSM modul)
       F     Tilslutningsboks  med kanaltilslutning på siden (fraluft med MEM modul)

D = Diameter af kanal tilslutning
      100, 125, 160, 200, 250

Andre muligheder og tilbehør

CO = Farve
      W      Hvid
      X      Special farve

ZT  = Tailored produkt
      N       Ej
      Y       Ja

Underprodukter

      CE      Ledeplade for tilslutningsboks med kanaltilslutning på bagsiden (TLB/B og TLB/C)
      DP      Dækplade for diffuser sektion (TLB/A)

Kode eksempel

      TLB/A-100, CO=W, ZT=N   (Diffuser sektion)
      TLB/B-100, ZT=N               (Boks, tilluft, baksidtilslutning, MSM)

Produktmodeller

Model  Description
 TLB/A  Supply air unit, front plate (needing a plenum from below)
 TLB/B  Plenum with back connection, supply (with MSM-module)
 TLB/C  Plenum with back connection, exhaust (with MEM-module)
 TLB/E  Plenum with side connection, supply (with MSM-module)
 TLB/F  Plenum with side connection, exhaust (with MEM-module)

TLB/A

TLB/B                                           TLB/E

 

Funktion

Diffusorens lameller leder luften skråt op imod loftsfladen. Den anbefalede maksimumtemperaturdifferens mellem tilluft og rumluft er 8 °C. Strømningsmønstret kan ændres ved at justere ledepladen (tilbehør). Halton TLB enheden kan også anvendes til fraluft.

Installation

Nummer navn
1.   Diffusorsektion
2.   Boks
3.   Måle og indregukerubgsmodul MSM (MEM til fraluft)

Den anbefalede montageafstand til loft er ca. 200 mm.

Udskæringsmål

NS W2 x H2
100 405 x 155
125 405 x 205
160 505 x 205
200 705 x 255
250 * 755 x 255

Installation

NS K1
100 85
125 85
160 100
200 125
250 * 125

Af hensyn til fastgørelse af diffusorsektionen (1) må der ikke isættes skruer eller nitter i boksen i afstanden K1 fra hjørnerne.

Sikkerhedsafstand

Den anbefalede sikkerhedsafstand før diffusorenheden er 3xD.

Indregulering

Tilluftsmængden bestemmes v.ha. måle og indreguleringsmodulet MSM.
Åbn diffusorsektionen og træk slanger og styrespindel gennem frontpladen. Monter diffusorsektionen.
Mål differenstrykket med et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.

Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og monter diffusorsektionen.

Fraluftsmængden bestemmes v.ha. det separate målemodul, som er placeret i boksen.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

Tilluft

NS > 8xD min. 3xD
100 6.2 6.8
125 10.5 12.9
160 18.8 22.4
200 27.8 32.9
250 *)   45.7 55.5

Fraluft

TLB TLB/C
(Tilbage tilslutning)
TLB/F
(sideforbindelse)
100 8.2 8.2
125 9.7 9.2
160 12.1 13.4
200 21.5 23.5
250 31.1 -

Service

Åbn diffusorsektionenr ved at trække forsigtigt i den. Demonter måle- og indreguleringsdelen ved at trække forsigtigt i spindelhuset, ikke i styrespindelen eller måleslangerne.

Aftør delene med en fugtig klud. De må ikke nedsænkes i vand. Monter måle- og indreguleringsdelen igen ved at skubbe den op til endestoppet. Skub diffusorsektionen på plads, så fjedrene låser.

Specifikation

Armaturet skal bestå af en fordelingsboks af galvaniseret stål og en aftagelig diffusordel af epoxymalet stål med hvid (RAL 9010) som standardfarve. Diffusordelens lameller leder luftstrømmen skråt op mod loftsfladen. Strømningsmønstret kan reguleres ved at justere ledepladen, der leveres som ekstraudstyr.

Den aftagelige diffusor ska ha en lyddæmpende plade af mineraluld og kan fastgøres til boksen vha. fjedre.
Tilslutningsmuffen har en pakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning, og en prop til tryktest af kanalsystemet.

Diffusoren kan demonteres, så der skabes adgang til rengøring af fordelingsboksen og kanalsystemet.

Downloads & Media

Halton TLB - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
372,5 kB
Halton TLB - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,3 MB
Byggvarubedömning - Halton TLB, TLD
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
781,6 kB