Hoppa till innehåll

Product / TRS

Halton TRS – Jetstrålespridare

Avsedd för stora lokaler.

 • Lufttillförsel vid vägg eller tak, speciellt i stora lokaler
 • Kompakt eller konisk luftstråle för kall, varm eller isotermisk luft
Request a Quote

Översikt

 • Kompakt eller konisk luftstråle för kall, varm eller isotermisk luft
 • Lufttillförsel vid vägg eller tak, speciellt i stora lokaler
 • Möjlighet finns att ansluta till kanal som är en storlek mindre än spridarens nominella storlek
 • Alternativa spridningsbilder kan erhållas genom att man vrider på mittkonen
 • Lång spridningsbild med liten hastighetsnedsättning eller bred och kort spridningsbild
 • Cirkulär kanalanslutning

Snabbval

Fig.1. Halton TRS with compact jet, narrow

Fig.2. Halton TRS with compact jet, wide

Dimensioner och vikt

NS H H1
Bred
H1
Smal
H2 ØD ØD1
200 90 100 85 28 159 198
250 114 130 110 35 199 248
315 140 155 130 39 249 313
400 170 190 140 40 314 398
500 208 245 165 43 399 498

Vikt

NS kg
200 1.00
250 1.53
315 2.44
400 3.39
500 5.40

Material

 Komponent  Material  Anmärkining
 Hölje  Stål
 Mittkon  Stål
 Ytbehandling  Epoxilackerad / vit RAL 9003  Specialfärger som tillval

Tillbehör

Tillbehör Kod  Beskrivning
Anslutningslåda
med injustering
TRI  För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud (polyesterfiber)
Anslutningslåda
med injustering
TRH  För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud (mineralull, alternativt polyesterfiber)

Funktion

                     Smal stråle                                          Bred stråle

Tilluften förs in i lokalen genom den justerbara mittkonen.
Tilluftens spridningsbild utgörs av bred eller smal stråle genom att mittkonen vrids.

Den smala strålen används vid långa spridningsbilder i värmeapplikationer och den breda strålen vid korta spridningsbilder i kylapplikationer.

Vinkeln för smal spridningsbild kan modifieras.

Installation

NS ØD1
200 198
250 248
315 313
400 398
500 498

Spridaren ansluts direkt till kanalen med skruvar, nitar eller alternativt mot Halton TRI-anslutningslådan.

Ett minsta skyddsavstånd på 3xD uppströms spridaren rekommenderas.

Installation med Halton TRI

Spridarens stos kan installeras internt i Halton TRI-anslutningslådan eller externt vid lådans botten. Spridarens höjd vid extern installation framgår av tabellen nedan. Om spridaren installeras med stosen inne i Halton TRI-lådan kan totalhöjden H4 minskas med 60 mm.

Notera: Den tekniska prestandan för kombinationen av tilluftsdon och låda presenteras separat för de två olika installationerna.

NS TRI (ØD2-ØD) H3 H4
200 TRI-160-200 130 249
250 TRI-200-250 160 289
315 TRI-250-315 220 339
400 TRI-315-400 265 403

Injustering

I själva Halton TRS finns inga möjligheter att injustera luftflödet.
Vi rekommenderar att spridaren ansluts till en Halton TRI-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet. Tilluftflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

För in slangarna och ställvredet genom spridarens mittkon.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts. Lås fast spjälläget med en skruv.

Sätt tillbaka slangarna och ställvredet i anslutningslådan.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter)

TRI > 8 x D min 3 x D
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6

Service

Torka av spridaren med en fuktig trasa.

Alternativ för anslutningslåda med injustering

Ta bort spridaren från anslutningslådan.
Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess axel (inte ställvredet eller mätslangarna!).

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Sätt tillbaka spridaren.

Beskriviningstext

Spridaren är utförd i vitfärgat (RAL 9003) epoxilackerat stål.
Spridaren utförs i två sektioner, en yttre stos och två inre koncentriska koner.

Tilluftens spridningsbild utgörs av bred eller smal stråle genom att mittkonen vrids.
Vinkeln för smal spridningsbild kan modifieras.

Beställningskod

TRS-D, CO-ZT

D = Diameter på kanalanslutning
    200, 250, 315, 400, 500

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg
    SW    Vit (RAL 9003)
X      Specialfärg (RAL xxxx)

MO = Actuator type
NA    Not assigned
           M1    LM24A SR

ZT = Kundanpassad
N       Nej
Y       Ja

Tillbehörsprodukter

TRI      Anslutningslåda (spridare)
TRH    Anslutningslåda (spridare)

Kodexempel

TRS-200, CO=SW, Mo=NA, ZT=N

Downloads

 • Halton TRS – Compact/conical diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TRS – Suihkusuutinhajotin

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TRS – Diffuseur longue portée

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TRS – Jetstrålespridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TRS – Weitwurfdüse

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton TRS-C 可调喷流风口

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton TRS – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.