SLL - Linear slot diffuser

Linear slot diffuser for ceiling or wall installation

Aesthetic design for demanding environments.

 • Horizontal or vertical plane jet air supply
 • Suitable also for supply and exhaust
 • Special profile diffuser blade creates a Coanda effect which enables wide range of airflow rates
 • Supply in one or two directions
 • Ceiling or wall installation, suitable also for continuous "wall to wall" installations
 • Adjustable throw pattern, flexibility of orientation with different configurations
 • Detachable diffuser allows cleaning of the terminal unit and ductwork

Accessories

 • Plenum with a circular duct connection(s) D160...250mm with rubber gasket
 • Plenum options with measurement and adjustment functions
 • Sound insulation for plenum

Plynule nastavitelná štěrbinová výusť má vnější rámeček z profilů z protlačovaného hliníku, lamely pro usměrnění proudu vzduchu a T – profily. Povrchová úprava může být eloxováním nebo lakem polyesterovou barvou v bílém odstínu RAL 9010.

Každá sekce výustě s nezávisle regulovatelným obrazem proudění vzduchu obsahuje dvě usměrňovací lamely.

Výusť se k potrubí připojuje pomocí plenum boxu s akustickou izolací z minerální vlny.

Výusť je demontovatelná a připojení k plenum boxu je provedeno skrytými šrouby.

Plenum box obsahuje jednotku pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Mřížka lineární výustě je demontovatelná, což umožňuje přístup k jednotce pro měření a regulaci průtoku vzduchu umístěné uvnitř plenum boxu.

Usměrňovací lamely a T – profily lze snadno demontovat, čímž je umožněn přístup k plenum boxu.

Obraz proudění vzduchu lze upravovat seřízením usměrňovacích lamely, přičemž vzhled mřížky výustě se tím nijak nezměnění.

Halton SLL

Plynule nastavitelná štěrbinová výusť

 • Výusť zajišťuje svislý nebo vodorovný plochý proud přívodního vzduchu. Výusť je vhodná i pro odtah vzduchu 
 • Možnost instalace na stěnu nebo na strop, vhodné pro sestavení průběžných pásů výustí ze stěny na stěnu
 • Regulovatelný a nastavitelný obraz proudění vzduchu, flexibilní orientace proudu vzduchu díky různým možnostem konfigurace nastavení lamel
 • Odnímatelná spodní část umožňuje snadné čištění koncové jednotky a přívodního potrubí

Příslušenství

 • Plenum box s kruhovým napojovacím nátrubkem(ky) přívodního vzduchu průměr  D160 až 250mm s pryžovým těsněním
 • Možnost měření a regulace průtoku vzduchu jako volitelné příslušenství plenum boxu
 • Zvuková izolace plenum boxu

Rozměry

 

Halton SLL + Halton PLL

 

V tabulce jsou uvedeny standardní rozměry jednotky složené ze štěrbinové výustě Halton SLL a plenum boxu Halton PLL se standardními koncovými krytkami.

Aktivní délka Počet štěrbin F L L1 H H1 K K1 K2 ØD
572 1 54 618 572 255..275 200 67 47 117 1x160
872 1 54 918 872 255..275 200 67 47 117 1x160
1172 1 54 1218 1172 255..275 200 67 47 117 1x160
1472 1 54 1518 1472 255..275 200 67 47 117 2x160
1772 1 54 1818 1772 255..275 200 67 47 117 2x160
572 2 92 618 572 295..315 240 105 85 155 1x200
872 2 92 918 872 295..315 240 105 85 155 1x200
1172 2 92 1218 1172 295..315 240 105 85 155 1x200
1472 2 92 1518 1472 295..315 240 105 85 155 2x200
1772 2 92 1818 1772 295..315 240 105 85 155 2x200
572 3 130 618 572 295..315 240 143 123 193 1x200
872 3 130 918 872 295..315 240 143 123 193 1x200
1172 3 130 1218 1172 295..315 240 143 123 193 1x200
1472 3 130 1518 1472 295..315 240 143 123 193 2x200
1772 3 130 1818 1772 295..315 240 143 123 193 2x200
572 4 168 618 572 345..365 290 181 161 231 1x250
872 4 168 918 872 345..365 290 181 161 231 1x250
1172 4 168 1218 1172 345..365 290 181 161 231 1x250
1472 4 168 1518 1472 345..365 290 181 161 231 2x250
1772 4 168 1818 1772 345..365 290 181 161 231 2x250

 

Materiál

 Díl

 Materiál

 Povrchová úprava

 Poznámka

 Vnější rámeček

 Hliníková slitina

 Neupravený válcovaný profil, šedý elox
 nebo bílý polyesterový lak RAL9010,
 50% lesk

 Možno objednat speciální odstíny barev
 100 % epoxydový lak se dodává jako
 volitelné příslušenství

 Koncové krytky /
 T profily

 Hliníková slitina

 Neupravený válcovaný profil, šedý elox
 nebo bílý polyesterový lak RAL9010,
 50% lesk

 Možno objednat speciální odstíny barev
 100 % epoxydový lak se dodává jako
 volitelné příslušenství

 Vnitřní lamely

 Hliníková slitina

 Neupravený válcovaný profil, šedý elox
 nebo bílý polyesterový lak RAL9010,
 50% lesk

 Možno objednat speciální odstíny barev
 100 % epoxydový lak se dodává jako
 volitelné příslušenství

 Lamely pro usměrnění
 proudu vzduchu (pro
 instalaci na přívodu)

 Hliníková slitina

 Válcovaný povrch

 Možno objednat speciální odstíny barev
 100 % epoxydový lak se dodává jako
 volitelné příslušenství

 Plenum box

 Pozinkovaná ocel

 

  

Příslušenství

  Příslušenství

Kód

 Popis

 Plenum box

PLL

 Plenum box pro připojení na vzduchotechnické potrubí 
 (s akustickou izolací nebo bez)

 Plenum box

PLD

 Plenum box pro připojení na vzduchotechnické potrubí 
 (s akustickou izolací nebo bez)

 Jednotka pro měření a regulaci průtoku vzduchu

MSM

 Pro instalaci na přívodu

 Jednotka pro měření a regulaci průtoku vzduchu

MEM

 Pro instalaci na odtahu

 Koncové profily

E1

 Pro rastrový podhled, šířka = 5 mm (2 ks)

 Akustická izolace

IN

 Minerální vlna

 Montážní úchytky

ST

 Pro montáž štěrbinové výustě na odtahu vzduchu (SLM/E) do
 odsávaného podhledu


Pro rastrové podhledy se dodávají speciální koncové profily..

Funkce

Přívodní vzduch prochází buďto vodorovně pod stropem nebo svisle přes lineární štěrbiny výustě do zóny pobytu.
Při instalaci na svislé stěně je vzduch vyfukován ve vodorovné rovině nebo směrován k povrchu podhledu, čímž se zvyšuje vzdálenost dosahu přiváděného proudu vzduchu.

Pro použití na odtahu je výustka dodávána bez regulačních lamel.

Instalace

1.  Montážní úchytky
2.  Příčný profil
3.  Šrouby

Plynule nastavitelná štěrbinová výusť SLL se připojuje k plenum boxu Halton PLL nebo Halton PLD.
Plenum box je namontován v prostoru nad zavěšeným podhledem pomocí závitových tyčí (nejsou součástí dodávky) a připojen na přívodní vzduchotechnické potrubí.

Opatrně zatáhněte za T profily na výusti a vyjměte je. Tím získáte možnost přístupu k příčným profilům umístěným za T profily.
Umístěte montážní úchytky do drážek plenum boxu a připevněte je pomocí šroubů dodávaných společně s výustí.
Do otvorů v příčných profilech vložte šrouby. Šrouby utahujte tak dlouho, dokud není výusť vyrovnána a zarovnána se zavěšeným podhledem.
T profily dejte zpět na původní místo.

Výusť je možno instalovat do zavěšeného podhledu pomocí speciálních koncových profilů E1 s přírubou šířky 5mm.

Výusť lze také použít pro odtah vzduchu z odsávaného podhledu (typ SLL/E). Pro montáž na odtahu vzduchu se použijí montážní úchytky ST.

Seřízení

Obraz proudění vzduchu lze měnit v rozsahu 180° otáčením směrových lamel pomocí šroubováku. Každá část lamel se seřizuje individuálně bez nutnosti demontáže T profilu a dílky tomu lze orientaci proudu přívodního vzduchu flexibilně měnit podle dispozičního uspořádání místnosti.
Výustě jsou dodávány se směrovými lamelami v plně otevřené poloze, po montáži je třeba vždy provést jejich seřízení.

 

Pro usnadnění regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme připojit výusť k plenum boxu PLL nebo PLD. Tyto plenum boxy jsou vybaveny jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM pro použití na přívodu vzduchu a jednotkou pro regulaci průtoku vzduchu MEM při použití na odtahu.
Otevřete výusť a protáhněte skrz ní trubičky a regulační vřeteno.
Výusť opět zavřete.
Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:

 

Koeficient k pro instalaci s různými bezpečnostními vzdálenostmi (vzdálenost dalších elementů na vzt potrubí od jednotky MSM):

  Bezpečnostními Vzdálenostmi
NS > 6XD min 3XD
160 19 22
200 49 32
250 51 51


Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu a spodní část výustě dejte zpět na původní místo.

Servis

Odmontujte T - profily.
Povolte šrouby příčných profilů a odmontujte mřížku výustě.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem.
Mřížku výustě zatlačte zpět na původní místo a příčné profily přišroubujte zpět k montážním úchytům.
 

Varianta:
Instalace výustě s plenum boxem Halton PLD a jednotkou MSM/MEM nebo s plenum boxem Halton PLL a jednotkou MSM/MEM

Opatrným otáčením hřídelky (nevytahujte za regulační vřeteno nebo měřící hadičky) vyjměte měřící a regulační modul.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Mřížku výustě zatlačte zpět na původní místo a příčné profily přišroubujte zpět k montážním úchytům.

Specifikace

Plynule nastavitelná štěrbinová výusť má vnější rámeček z profilů z protlačovaného hliníku, lamely pro usměrnění proudu vzduchu a T – profily. Povrchová úprava může být eloxováním nebo lakem polyesterovou barvou v bílém odstínu RAL 9010.

Každá sekce výustě s nezávisle regulovatelným obrazem proudění vzduchu obsahuje dvě usměrňovací lamely.

Výusť se k potrubí připojuje pomocí plenum boxu s akustickou izolací z minerální vlny.

Výusť je demontovatelná a připojení k plenum boxu je provedeno skrytými šrouby.

Plenum box obsahuje jednotku pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Mřížka lineární výustě je demontovatelná, což umožňuje přístup k jednotce pro měření a regulaci průtoku vzduchu umístěné uvnitř plenum boxu.

Usměrňovací lamely a T – profily lze snadno demontovat, čímž je umožněn přístup k plenum boxu.

Obraz proudění vzduchu lze upravovat seřízením usměrňovacích lamely, přičemž vzhled mřížky výustě se tím nijak nezměnění.

Kód výorbku

Halton SLL/S-N-L; SE-ST-FI-CO-ID-ZT ý

S = Typ
      S    Přívod
      E    Odtah

N = Počet štěrbin
      1, 2, 3, 4

L = Aktivní délka
      372, +1, .., 50000
 

Dalsí volby a příslušenství

SE = Koncové profily (Ano/Ne)
        Y      Ano
        N      Ne

ST = Typ koncových profilů
        NA    Neuvedeno
        N1    Standard 23 mm
        E1    Typ E1

FI = Povrchová úprava
       AN    Eloxování
       PN    Lak
       MF    Neupravený válcovaný profil

CO = Barva
        W    Bílá
        X    Speciální barva
        N    Bez laku
 

Související výrobky

       PLL    Plenum box (Lineární štěrbinové výustě)
       PLD    Plenum box (Difuzory)    

Příklad kódu výrobku

      SLL/S-1-400, SE=Y, ST=N1, FI=AN, CO=N, ZT=N

Downloads & Media

Halton SLL - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
569,9 kB
Halton SLL - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
545,0 kB
Halton SLL - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
548,8 kB
Halton SLL - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
547,8 kB
Halton SLL - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
877,3 kB
Halton SLL - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
549,0 kB
Halton SLL - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
546,7 kB