WDD - Grille

Grille with adjustable horisontal and rear vanes

Horizontal air supply, suitable also for exhaust. Adjustable vertical front and horizontal rear vanes.

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Lodrette frontlameller som kan justeres.
 • Bagerste lameller kan justeres for horisontalt spredningsmønster.
 • Elegant design i aluminium.
 • Risten kan let demonteres for rengøring.

Tilbehør

 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.
 • Isoleret tilslutningsboks.

Risten skal være fremstillet af extruderet aluminium, i en anodiseret eller epoxy-malet hvid (RAL9003) standard farve.
Karmens hjørner skal være svejsede, således at samlingerne er næsten usynlige.
Halton WDD risten skal have vandrette og lodrette justerbare lameller.
De bagerste lameller skal regulere tilluftsstrålen vandret. Længden og formen på strømningsmønstret skal justeres ved at dreje frontlamellerne.

Tilvalg

Afhængig af tilluftstemperaturen skal luftretningen kontrolleres vha. en wax-bulb aktuator.

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.
Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen. 

Halton WDD

Aluminiumsrist med dobbelte lameller

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Lodrette frontlameller som kan justeres.
 • Bagerste lameller kan justeres for horisontalt spredningsmønster.
 • Elegant design i aluminium.
 • Risten kan let demonteres for rengøring.

Tilbehør

 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.
 • Isoleret tilslutningsboks.

Dimensioner

LxH  L1  L2  H1  H2 
200x100  226 176 126 76
250x100  276 226 126 76
300x100  326 276 126 76
300x150  326 276 176 126
400x150  426 376 176 126
400x200  426 376 226 176
500x200  526 476 226 176
600x200  626 576 226 176
800x200  826 776 226 176
1000x200  1026 976 226 176
600x300  626 576 326 276
800x300  826 776 326 276
1000x300  1026 976 326 276
1000x400  1026 976 426 376
1200x400  1226 1176 426 376

Med mængdereguleringsspjæld OD total dybte er 48 mm + 45 mm.

Special størrelser

Udover standard størrelser, kan andre størrelser produceres dog maksimum 1500 x 600 mm (LxH).

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemlærkning
 Ramme  Aluminium  Anodiseret,
 Epoxy-malet,
 (std RAL 9003/30% glans),
 Mill finish
 Speciel farve mulig
 Lameller  Aluminium  Anodiseret,
 Epoxy-malet,
 (std RAL 9003/30% glans),
 Mill finish
 Speciel farve mulig
 Installationsramme  Galvaniseret stål  -  -
 Tilslutningsboks / kanaltilslutning  Galvaniseret stål  -  -

Karmens hjørner er svejsede således, at samlingerne er næsten usynlige.

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Trykfordelingsboks PRL  For indregulering og strømningsudjævning
 og reducering af kanalstøj
 Tilslutningsboks BDR  Boks for kanaltilslutning
 (med eller uden lyddæmpning)
 Luftmængdemåling og reguleringsenhed MSM  For tilluft
 Luftmængdemåling og reguleringsenhed MEM  For fraluft
 Lyddæmpning IN  Mineraluld for Halton BDR boksen.
 Polyester fiber for Halton PRL boksen.
 Mængdereguleringsspjæld OD  Aluminium med modsatgående blade
 for mængdregulering
 Installationsramme IF  For installation uden boks
 Synlig skruefastgørelse SF  Skruefastgørelse
 Skjult skruefastgørelse CC  For installation med Halton BDR boks
 eller IF ramme
 Wax-bulb aktuator MT  Aktuatoren kontrollerer lamelvinklen
 afhængig af tilluftstemperaturen

 

Wax-bulb aktuator

I tilfælde, hvor der kræves både opvarmning og køling, kan strømningsmønstret ændres automatisk vha. en wax-bulb aktuator.
Wax-bulb aktuatoren ændrer de bagerste vandrette lamellers stilling afhængig af tilluftstemperaturen. Der er ikke behov for hjælpeenergi eller andre automatiksystemer.

Ved en tilluftstemperatur på max. 18°C er strømningsmønstret horisontalt. Lamellernes vinkel er 0°. Når tilluftstemperaturen stiger, ændrer aktuatorens stempel pogressivt vinklen på de bagerste lameller for at rette tilluftsstrålen nedad. Lamelvinklen justeres til 45° i løbet af 10 til 20 minutter.

Wax-bulb aktuatoren kræver ingen service.

Product Models

Halton WDD, rounded frame (R)

 

Halton WDD, flat frame (F)

Funktion

Luften tilføres rummet enten vertikalt eller horisontalt og opblandes med rumluften foran risten.
Tilluftsstrålen retningsbestemmes vha. de vandrette stilbare lameller.
Ved at bevæge de lodrette lameller kan formen og længden på indblæsningsmønstret ændres.

Ved væginstallation er den anbefalede afstand fra loftet 200 mm, hvis tilluften skal ledes til loftsfladen.

Vinklen på de bagerste lameller kan også ændres vha. en wax-bulb aktuator.

Halton WDD risten kan også anvendes til fraluft.

Installation

Risten kan tilsluttes direkte til kanalen vha. enten IF installationsramme eller Halton PRl trykfordelingsboks eller Halton BDR boks.


Installationsramme (IF)                  PRL trykfordelingsboks            BDR boks

Fjederfastgørelse (standard)

Ristene leveres med fjederfastgørelse som standard.
Fjederfastgørelse anvendes sammen med Halton PRL, Halton BDR og IF.

Fastgørelse vha. skjulte skruer (mulighed)

Fastgørelse vha. skjulte skruer er mulig, når risten installeres med installationsramme (IF) eller Halton BDR boksen. Dette er ikke muligt med Halton PRL trykfordelingsboksen.
Der er forboret skruehuller i BDR boksen.

Ved loftsinstallation anbefales skjult skruefastgørelse.

Ved brug af montageramme er montagehullets størrelse LxH, og (L-5)x(H-5) uden montageramme.

Synlig skruefastgørelse

Ved loftsinstallation anbefales synlig skruefasgørelse .Undersænkede skruer, 4.2x25 medleveres.

Indregulering

Tilluft

Luftmængden kan kun bestemmes, hvis risten tilsluttes en Halton BDR- eller Halton PRL-boks med MSM spjæld.
Luftmængden bestemmes vha. MSM måle og indreguleringsenheden
Demonter risten og træk slangerne og styrespindelen gennem risten.
Mål differenstrykket vha. et manometer. Luftmængden beregnes vha. formlen nedenunder.Luftmængden reguleres ved at dreje på styrespindelen, til den rigtige indstilling er nået.
Lås spjældpositionen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel I boksen og sæt risten tilbage på plads.

K faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D= kanaldiameter)

BDR >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

 

Fraluft

Luftmængden bestemmes ved at måle trykdifferencen mellem målestutsene på Halton PRL eller Halton BDR trykfordelingsboksen og rumluften.
Den tilsvarende luftmængde beregnes og justeres ved at dreje styrespindelen på MEM spjældet.

Mængdereguleringsspjæld OD

Luftmængden reguleres ved at dreje spjældbladene bag ved risten med en skruetrækker. Målingen udføres med risten monteret.

Service

Risten kan aftages i forbindelse med rengøring. Den fjernes fra kanalen ved at trække den forsigtigt ud af yderkarmen Brug om nødvendigt en skruetrækker.
Delene rengøres med en fugtig klud.
Risten monteres ved at skubbe den på plads, så fjedrene låser (eller vha. de skjulte skruer).

Mulighed:
Med trykfordelingsboks Halton PRL eller Halton BDR + MSM

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).
Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.
Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.
Skub risten på plads, til fjedrene låser.

Specifikation

Risten skal være fremstillet af extruderet aluminium, i en anodiseret eller epoxy-malet hvid (RAL9003 standard farve.
Karmens hjørner skal være svejsede, således at samlingerne er næsten usynlige.
Halton WDD risten skal have vandrette og lodrette justerbare lameller.
De bagerste lameller skal regulere tilluftsstrålen vandret. Længden og formen på strømningsmønstret skal justeres ved at dreje frontlamellerne.

Tilvalg

Afhængig af tilluftstemperaturen skal luftretningen kontrolleres vha. en wax-bulb aktuator.

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.

Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Bestillingskode

WDD-L-H; FS-FI-CO-AC-ZT

L = Længde
       200, +1, .., 1500

H = Højde
       100, +1, .., 600
 

Andre muligheder og tilbehør

 FS = Montering
       CL     Klips
       SF     Skruefastgørelse
       CC     Skjult skruefastgørelse

FI = Overflade
       AN     Anodiseret
       PN     Malet
       MF     Ubehandlet ALU

CO = Farve
       SW    Hvid (RAL 9003)
       X       Special farve (RAL xxxx)
       N       Ingen Maling

ZT = Tailored produkt
      
N        Nej
       Y        Ja (ETO)

AC = Tilbehør
       WM    Wax bulb aktuator

Underprodukter

      BDR    Boks
      PRL    Boks
      IF        Instalationsramme for Riste
      OD      Indreguleringsspjæld,Riste

Kode eksempel 

      WDD-200-100, FS=CL, FI=AN, CO=N, ZT=N

Downloads & Media

Halton WDD - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,1 MB