TRS - Jet nozzle diffuser

Compact or conical air jet supply diffuser for wall or ceiling installations

Ideal for high spaces.

 • Specially designed for large enclosures 
 • Horisontal adjustable throw pattern with compact jet position
 • Alternative throw patterns are selected by rotating the cone module
 • Long throw pattern with low velocity reduction
 • Alternative wide and short shape throw pattern
 • Circular duct connection

The diffuser is made of painted steel with a white (RAL 9003) colour.

The diffuser is made in two sections: an outer sleeve and an inner concentric cone.

The supply air pattern is selectable for wide or narrow jet by rotating the cone module.
The angle of narrow supply air pattern is adjustable.

Halton TRS

Přestavitelná dýza

 • Přestavitelná dýza pro přívod kompaktního nebo kuželového proudu studeného, teplého nebo izotermického vzduchu 
 • Určena pro přívod vzduchu ze stěny nebo ze stropu, zvláště vhodná pro velké a rozlehlé prostory. Lze nastavit úzký proud přívodního vzduchu
 • Alternativní obrazy proudění vzduchu lze měnit otáčením centrálního kužele
 • Daleký dosah proudu přiváděného vzduchu s nízkým úbytkem rychlosti nebo široký a krátký obraz proudění vzduchu
 • Kruhové připojovací hrdlo

Rozměry a hmotnost

NS H H1
široký
H1
úzký
H2 ØD ØD1
200 90 100 85 28 159 198
250 114 130 110 35 199 248
315 140 155 130 39 249 313
400 170 190 140 40 314 398
500 208 245 165 43 399 498


Hmotnost (kg)

NS kg
200 1.00
250 1.53
315 2.44
400 3.39
500 5.40

Materiál

 Díl

 Materiál

 Poznámka

 Plášť

 Ocel

 

 Centrální kužel

 Ocel

 

 Povrchová úprava

 Lak, odstín
 bílá (RAL 9003)

 Možno objednat speciální barvy

 

Accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Plenum box

TRI

Pro regulaci průtoku vzduchu a stabilizaci proudu vzduchu. Současně tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím. 

Plenum box

TRH

Pro regulaci průtoku vzduchu a stabilizaci proudu vzduchu. Současně tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím.

Function


                  Úzký proud vzduchu                           Široký proud vzduchu


Přívodní vzduch je do místnosti přiváděn skrz regulovatelný centrální kužel dýzy.
Otáčením centrálního kužele lze obraz proudění vzduchu měnit ze širokého na úzký.
Úzký proud vzduchu se používá pro dlouhý dosah při funkci topení. Kuželový, široký proud se používá pro kratší dosah při funkci chlazení.
Úhel úzkého proudu vzduchu lze regulovat. 
 

Instalace

NS ØD1
200 198
250 248
315 313
400 398
500 498


Difuzor může být připojen buďto přímo ke vzduchotechnickému potrubí pomocí samořezných šroubů nebo nýtů nebo přes plenum box Halton TRI.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost ve směru proti proudění přívodního vzduchu je minimálně 3x průměr potrubí.
 

Instalace s plenum boxem Halton TRI

Spojovací nátrubek ve spodní části plenum boxu Halton TRI může být umístěn buďto interně uvnitř plenum boxu nebo externě vně plenum boxu. Výškové údaje uvedené v následující tabulce jsou vztaženy k externí instalaci nátrubku plenum boxu. Pokud je spojovací nátrubek instalován interně, sníží se výška H4  60mm.

Poznámka: výkonové parametry pro kombinaci difuzoru a plenum boxu Halton TRI jsou uvedeny odděleně pro tyto dva různé způsoby instalace.

NS TRI (ØD2-ØD) H3 H4
200 TRI-160-200 130 249
250 TRI-200-250 160 289
315 TRI-250-315 220 339
400 TRI-315-400 265 403

Adjustment

Samotná dýza Halton TRS neumožňuje provádět regulaci průtoku vzduchu.
Pro usnadnění regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme připojit difuzor k plenum boxu Halton TRI vybaveném měřícím a regulačním modulem MSM.
Průtok vzduchu se reguluje pomocí modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM.
Protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz centrální kužel dýzy.
Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:
 


Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu.

Koeficient k pro instalaci s různými bezpečnostními vzdálenostmi
(D= průměr potrubí) (vzdálenost dalších elementů na vzt potrubí od jednotky MSM):

TRI

> 8 x D

min 3 x D

100

6.0

7.5

125

9.9

12.6

160

16.9

21.9

200

28.3

31.0

250

47.9

51.5

315

78.6

-

Servicing

Dýzu otřete vlhkým hadrem.

Varianta s plenum boxem

Odmontujte spodní panel dýzy.

Opatrným otáčením hřídelky (nevytahujte za regulační vřeteno nebo měřící hadičky) vyjměte regulační jednotku.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Spodní panel dýzy namontujte zpět na původní místo.
  

Techniké specifikace

Dýza je vyrobena z ocelového plechu opatřeného lakem v bílém odstínu (RAL 9003).
Dýza se skládá ze dvou hlavní částí: vnější objímky a vnitřního centrálního kužele.
Obraz proudění vzduchu lze otáčením centrálního kužele regulovat a měnit ze širokého na úzký a opačně.
Úhel úzkého proudu přívodního vzduchu lze regulovat. 
 

Product Code

TRS-D; CO-MO-ZT

   D = Průměr připojení potrubí   
          200, 250, 315, 400, 500
 

Specifika výrobku a příslušenství

  CO = Barva
            W  Bílá (RAL 9003)
            X  Speciální barva

   MO = Typ pohonu
             NA  Bez pohonu
             M1  LM24A SR 

    ZT = Tailored product
     
         N   No
              Y   Yes (ETO)
 

Sub products

             TRI     Plenum
             TRH    Plenum
 

Code example

              TRS-200, CO=SW, MO=NA

Downloads & Media

Halton TRS - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
609,8 kB
Halton TRS - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
548,9 kB
Halton TRS - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
548,2 kB
Halton TRS - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
573,0 kB
Halton TRS - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
595,1 kB
Halton TRS - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
549,3 kB
Halton TRS - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
546,1 kB