TRS - Jet nozzle diffuser

Compact or conical air jet supply diffuser for wall or ceiling installations

Ideal for high spaces..

 • Specially designed for large enclosures 
 • Horisontal adjustable throw pattern with compact jet position
 • Alternative throw patterns are selected by rotating the cone module
 • Long throw pattern with low velocity reduction
 • Alternative wide and short shape throw pattern
 • Circular duct connection

The diffuser is made of painted steel with a white (RAL 9010) colour.

The diffuser is made in two sections: an outer sleeve and an inner concentric cone.

The supply air pattern is selectable for wide or narrow jet by rotating the cone module.
The angle of narrow supply air pattern is adjustable.

Halton TRS

Přestavitelná dýza

 • Přestavitelná dýza pro přívod kompaktního nebo kuželového proudu studeného, teplého nebo izotermického vzduchu 
 • Určena pro přívod vzduchu ze stěny nebo ze stropu, zvláště vhodná pro velké a rozlehlé prostory. Lze nastavit úzký proud přívodního vzduchu
 • Alternativní obrazy proudění vzduchu lze měnit otáčením centrálního kužele
 • Daleký dosah proudu přiváděného vzduchu s nízkým úbytkem rychlosti nebo široký a krátký obraz proudění vzduchu
 • Kruhové připojovací hrdlo

Rozměry a hmotnost

NS

H

H1
široký

H1
úzký

H2

ØD

ØD1

200

90

100

85

28

159

198

250

114

130

110

35

199

248

315

140

155

130

39

249

313

400

170

190

140

40

314

398

500

208

245

165

43

399

498

 

Hmotnost (kg)

NS

Hmotnost

200

1.00

250

1.53

315

2.44

400

3.39

500

5.40

Materiál

Materiál 

 

 Díl

 Materiál

 Poznámka

 Plášť

 Ocel

 

 Centrální kužel

 Ocel

 

 Povrchová úprava

 Lak, odstín
 bílá (RAL 9010)

 Možno objednat speciální barvy

  

Accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Plenum box

TRI

Pro regulaci průtoku vzduchu a stabilizaci proudu vzduchu. Současně tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím. Function

 

FUNKCE

 Úzký proud vzduchu                                               Široký proud vzduchu

Přívodní vzduch je do místnosti přiváděn skrz regulovatelný centrální kužel dýzy.
Otáčením centrálního kužele lze obraz proudění vzduchu měnit ze širokého na úzký.
Úzký proud vzduchu se používá pro dlouhý dosah při funkci topení. Kuželový, široký proud se používá pro kratší dosah při funkci chlazení.
Úhel úzkého proudu vzduchu lze regulovat. 

Instalace

 

TRS

ØD1

200

198

250

248

315

313

400

398

500

498


Difuzor může být připojen buďto přímo ke vzduchotechnickému potrubí pomocí samořezných šroubů nebo nýtů nebo přes plenum box TRI.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost ve směru proti proudění přívodního vzduchu je minimálně 3x průměr potrubí.
 

Instalace s plenum boxem Halton TRISpojovací nátrubek ve spodní části plenum boxu Halton TRI může být umístěn buďto interně uvnitř plenum boxu nebo externě vně plenum boxu. Výškové údaje uvedené v následující tabulce jsou vztaženy k externí instalaci nátrubku plenum boxu. Pokud je spojovací nátrubek instalován interně, sníží se výška H4  60mm.

Poznámka: výkonové parametry pro kombinaci difuzoru a plenum boxu Halton TRI jsou uvedeny odděleně pro tyto dva různé způsoby instalace.

 

TRS

TRI (ØD2-ØD)

H3

H4

200

TRI-160-200

130

249

250

TRI-200-250

160

289

315

TRI-250-315

220

339

400

TRI-315-400

265

403

Adjustment

 

SEŘÍZENÍ

Samotná dýza TRS neumožňuje provádět regulaci průtoku vzduchu.
Pro usnadnění regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme připojit difuzor k plenum boxu TRI vybaveném měřícím a regulačním modulem MSM.
Průtok vzduchu se reguluje pomocí modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM.
Protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz centrální kužel dýzy.
Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:


Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu.

Koeficient k pro instalaci s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D= průměr potrubí) (vzdálenost dalších elementů na vzt potrubí od jednotky MSM):

TRI

> 8 x D

min 3 x D

100

6.0

7.5

125

9.9

12.6

160

16.9

21.9

200

28.3

31.0

250

47.9

51.5

315

78.6

-

Servicing

SERVIS

 

Dýzu otřete vlhkým hadrem.

Varianta s plenum boxem

Odmontujte spodní panel dýzy.

Opatrným otáčením hřídelky (nevytahujte za regulační vřeteno nebo měřící hadičky) vyjměte regulační jednotku.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Spodní panel dýzy namontujte zpět na původní místo.

  

Techniké specifikace

Techniké specifikace

 

Dýza je vyrobena z ocelového plechu opatřeného lakem v bílém odstínu (RAL 9010).
Dýza se skládá ze dvou hlavní částí: vnější objímky a vnitřního centrálního kužele.
Obraz proudění vzduchu lze otáčením centrálního kužele regulovat a měnit ze širokého na úzký a opačně.
Úhel úzkého proudu přívodního vzduchu lze regulovat. 

Product Code

 

 

KÓD VÝROBKU


TRS-D

 

   D = Průměr připojení potrubí    200, 250, 315, 400, 500


Specifika výrobku a příslušenství

 

  CO = Barva
    W  Bílá
    X  Speciální barva

   MO = Typ pohonu
             NA  Bez pohonu
             M1  LM24A SR   (pro regulaci úhlu centrálního kužele) 


 

Downloads & Media

Halton TRS - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
609,8 kB
Halton TRS - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
548,9 kB
Halton TRS - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
548,2 kB
Halton TRS - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
573,0 kB
Halton TRS - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
595,1 kB
Halton TRS - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
549,3 kB
Halton TRS - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
546,1 kB