TRS - Jet nozzle diffuser

Compact or conical air jet supply diffuser for wall or ceiling installations

Ideal for high spaces..

 • Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft.
 • Egnet til væg eller loftsmontering i store rum.
 • Mulighed for montage i kanal, der er en størrelse mindre end den nominelle armaturstørrelse.
 • Kastelængden ændres ved at dreje midterkonussen.
 • Lang kastelængde med reducering af hastigheden eller bredt og kort strømningsmønster.
 • Rund kanaltilslutning.

TRS diffusoren er fremstillet af stål og epoxymalet i standardfarven hvid (RAL 9010). Diffusoren fremstilles i to sektioner, en ydre muffe og to indre, koncentriske konusser. Luften tilføres ved høj hastighed. Et smalt strømningsmønster vælges til opvarmning, og et bredere mønster vælges til køling. Begge vælges ved at dreje konussen i midten. Diffusoren monteres i en rund kanal, der er én størrelse mindre end diffusorens nominelle størrelse.

Introduktion


TRS

Tilluftsdiffusor til store rum • Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft.

 • Egnet til væg eller loftsmontering i store rum.

 • Mulighed for montage i kanal, der er en størrelse mindre end den nominelle armaturstørrelse.

 • Kastelængden ændres ved at dreje midterkonussen.

 • Lang kastelængde med reducering af hastigheden eller bredt og kort strømningsmønster.

 • Rund kanaltilslutning.


Dimensioner


DIMENSIONER OG VÆGTNS  H  H1
Bred
 
H1
Smal
 
H2  ØD  ØD1 
200  90 100 85 28 159 198
250  114 130 110 35 199 248
315  140 155 130 39 249 313
400  170 190 140 40 314 398
500  208 245 165 43 399 498


Vægt

NS  Vægt 
200  1.00
250  1.53
315  2.44
400  3.39
500  5.40


Materiale


MATERIALE OG FINISH

DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Svøb Stål  
Konusmodul Stål  
Finish Epoxy-malet / Hvid RAL 9010 Speciel farve mulig


Tilbehør


TILBEHØR

TILBEHØR  KODE  BESKRIVELSE 
Trykfordelingsboks TRI For indregulering og udjævning af strømningshastigheden
og lyddæmpning af kanalstøj


Funktion


FUNKTION

 Smal stråle  Bred stråle

Tilluften tilføres rummet ved høj hastighed. Strømningsmønstret kan ændres ved at dreje konusserne i midten. Konusserne drejes omkring en central akse, indtil den ønskede, smalle (eller brede) tilluftsstråle opnås.
 

Installation


 

NS ØD ØD1
200 159 198
250 199 248
315 249 313
400 314 398
500 399 498


Diffusoren forbindes enten direkte til kanal med skruer eller nitter eller alternativt til en Halton TRI trykfordelingsboks.

Den anbefalede sikkerhedsafstand før diffusoren er 3xD.
 

Installation med Halton TRITRI boksens muffe kan monteres enten internt i boksen eller eksternt i bunden af boksen. Højden på enheden ved ekstern installation kan aflæses i skemaet forneden. Når muffen installeres internt, reduceres højden H4 med 60 mm.
 

NS TRI (ØD2-ØD) H3 H4
200 TRI-160-200 130 249
250 TRI-200-250 160 289
315 TRI-250-315 220 339
400 TRI-315-400 265 403


Indregulering


INDREGULERING

TRS diffusoren har ingen luftmængdregulering indbygget.

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en TRI -trykfordelingsboks med MSM modul.

Aftag bundpladen eller hele diffusoren og træk slangerne og styrespindelen gennem sidespalten.

Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og monter bundpladen.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

TRI  > 8 x D  min 3 x D 
100  6.0 7.5
125  9.9 12.6
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -


Service


SERVICE

Aftør delene med en fugtig klud.


Mulighed: Med tryfordelingsboks TRI


Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen).
Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.
Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.

Specifikation


SPECIFIKATIONER

TRS diffusoren er fremstillet af stål og epoxymalet i standardfarven hvid (RAL 9010). Diffusoren fremstilles i to sektioner, en ydre muffe og to indre, koncentriske konusser. Luften tilføres ved høj hastighed. Et smalt strømningsmønster vælges til opvarmning, og et bredere mønster vælges til køling. Begge vælges ved at dreje konussen i midten. Diffusoren monteres i en rund kanal, der er én størrelse mindre end diffusorens nominelle størrelse.

Produkt Kode


PRODUKT KODE


TRS-D

   D = Diameter af kanal tilslutning
    200, 250, 315, 400, 500


Specifikationer og tilbehør

   CO = Farve
    W  Hvid
    X  Special farve


Kode eksempel

   TRS-200(CN), CO=W


Underprodukter

   TRI  Boks


Downloads & Media

Halton TRS - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
609,8 kB
Halton TRS - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
548,9 kB
Halton TRS - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
548,2 kB
Halton TRS - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
573,0 kB
Halton TRS - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
595,1 kB
Halton TRS - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
549,3 kB
Halton TRS - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
546,1 kB