UKV - Air flow damper

Airflow management damper for rectangular ducts

Rectangular VAV and CAV with factory-set airflow range limits option (min./max. airflow rates). Used for different airflow and duct pressure control applications. Pressure-independent operation. Available in various rectangular modular sizes.

 • Reguleringsspjæld til anvendelser med forskellig luftmængde og kanaltryksregulering
 • Model med lukkefunktion
 • UKV overholder tæthedskravene i EN 1751, klasse 1 (Lukketest)
 • UTV overholder tæthedskravene i EN 1751, klasse 4 (Lukketest)
 • Svøbets tæthed overholder kravene i EN 1751, klasse B
 • Halton UKV og Halton UTV fås usiolerede eller med udvendig isolering på enten 15 mm eller 30 mm
 • Flere muligheder for luftmængderegulering
 • Fabriksindstillede luftmængdegrænser (min./maks. luftmængde) som tilvalg
 • Trykuafhængig drift
 • Design i galvaniseret stål
 • Egnet til store luftmængder, fra 1 m/s op til 11 m/s for visse modeller

Produktmodeller og tilbehør

 • Der er tre udvendige isoleringsmuligheder:
  • Ingen isolering
  • 15 mm isoleringstykkelse med mineraluld
  • 30 mm isoleringstykkelse med mineraluld
 • Hurtigtkørende aktuatorer, når UKV/UTV bruges sammen med Haltons Laboset-laboratoriesystem

Det trykuafhængige spjæld til regulering af den variable luftmængde skal være fremstillet af galvaniseret stål med en målesonde for luftmængden i aluminium.

Reguleringsspjældets tæthed i lukket position skal overholde standarden EN1751 klasse 1 (Eller klasse 4), og husets tæthed skal overholde standarden EN 1751/B.

Styringsspjældssektionen skal indeholde luftmængdemåling, luftmængderegulator og spjældaktuator.

Designets luftmængdegrænser skal kalibreres på fabrikken.
Regulatorindstillingerne skal kunne justeres på stedet ved hjælp af en pc eller håndholdt værktøj.
Luftmængdereguleringen skal have reguleringssignalindgangen 0-10 VDC eller 2-10 VDC og udgangen 0-10 VDC eller 2-10 VDC til luftmængdefeedback.
Strømforsyningen skal være 24 VAC.

Halton UKV

VAV-spjæld til rektangulære kanaler 

 • Reguleringsspjæld til anvendelser med forskellig luftmængde og kanaltryksregulering
 • Model med lukkefunktion
 • UKV overholder tæthedskravene i EN 1751, klasse 1 (Lukketest)
 • UTV overholder tæthedskravene i EN 1751, klasse 4 (Lukketest)
 • Svøbets tæthed overholder kravene i EN 1751, klasse B
 • UKV og UTV fås usiolerede eller med udvendig isolering på enten 15 mm eller 30 mm
 • Flere muligheder for luftmængderegulering
 • Fabriksindstillede luftmængdegrænser (min./maks. luftmængde) som tilvalg
 • Trykuafhængig drift
 • Design i galvaniseret stål
 • Egnet til store luftmængder, fra 1 m/s op til 11 m/s for visse modeller

Produktmodeller og tilbehør

 • Der er tre udvendige isoleringsmuligheder:
  • Ingen isolering
  • 15 mm isoleringstykkelse med mineraluld
  • 30 mm isoleringstykkelse med mineraluld
 • Hurtigtkørende aktuatorer, når UKV/UTV bruges sammen med Haltons Laboset-laboratoriesystem

Dimensions

Uden isolering 

W = Bredde, kanaltilslutningens diameter
200, 250, 300 … 1550, 1600, med stigning på 50 mm

H = Højde, kanaltilslutningens diameter
200, 250, 300 … 950, 1000, med stigning på 50 mm

Med 15 mm isolering  

W = Bredde, kanaltilslutningens diameter
200, 250, 300 … 1550, 1600, med stigning på 50 mm

H = Højde, kanaltilslutningens diameter
200, 250, 300 … 950, 1000, med stigning på 50 mm

Med 30 mm isolering 

W = Bredde, kanaltilslutningens diameter
200, 250, 300 … 1550, 1600, med stigning på 50 mm

H = Højde, kanaltilslutningens diameter
200, 250, 300 … 950, 1000, med stigning på 50 mm 

Material

 Del

 Materiale

 Bemærkning

 Svøb

 Galvaniseret stål

 

 Blade (2-lagsudførelse)

 Galvaniseret stål

 Sandwichdesign

 Isolering i spjældets blade

 Polyuretan

 Hvis bredde > 1.300 mm

 Spjældbladstætninger

 Silikone

 

 Glide/Skydelejer

 Legering af polyamid
 og molybdænsulfid

 

 Målesonde

 Aluminium

 

 Udvendig isolering 

 Mineraluld

  Valgfrit

 Rektangulær drivaksel 15x15 mm

  Galvaniseret stål

 

 Kanaltætninger

 Gummiblanding

 Runde kanaltilslutninger  

Funktion

UKV er et reguleringsspjæld til variabel luftmængde til ventilationssystemer. Spjældet kan fungere elektrisk, hvor de indstillede maksimum- og minimumværdier for luftmængden fabriksindstilles. Spjældet kan også bruges som reguleringsspjæld til konstant luftmængde. Spjældet opretholder en luftmængde i en kanalforgrening i henhold til den indstillede værdi uafhængigt af eventuel variation i kanalens opstrømstryk. Den indstillede værdi kan opnås med rumtemperaturregulator med udgang (0-10 VDC eller 2-10 VDC), som nulstiller luftmængden for den påkrævede værdi.

Variation i opstrømstrykket påvirker målesystemet. Der registreres en forskel mellem sætpunktet og den målte værdi. Luftmængderegulatoren sender et signal til aktuatoren for at retablere den indstillede værdi.

Spjældene kan tilsluttes et centralt styringsanlæg og dermed fjernstyres. I så fald kan luftmængden i bygningens forskellige rum også overvåges.

UKV overholder kravene i EN 1751 tæthed klasse 1.
 

Model E6 og E7 fungerer som hurtigtkørende aktuatorer og inkluderer ikke en luftmængderegulator.

Product Models

Minimumluftmængde på 1 m/s – med regulatormodellerne EM, EK, EC, EE 

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 40 80 120 160 200 240 280 320
300 60 120 180 240 300 360 420 480
400 80 160 240 320 400 480 560 640
500 100 200 300 400 500 600 700 800
600 120 240 360 480 600 720 840 960
700 140 280 420 560 700 840 980 1 120
800 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
900 180 360 540 720 900 1 080 1 260 1 440
1000 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 

 

m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 144 288 432 576 720 864 1 008 1 152
300 216 432 648 864 1 080 1 296 1 512 1 728
400 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
500 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
600 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
700 504 1 008 1 512 2 016 2 520 3 024 3 528 4 032
800 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
900 648 1 296 1 944 2 592 3 240 3 888 4 536 5 184
1000 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760 

 

Minimumluftmængde på 2 m/s – med regulatormodellerne EG

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 80 160 240 320 400 480 560 640
300 120 240 360 480 600 720 840 960
400 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
500 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
600 240 480 720 960 1 200 1 440 1 680 1 920
700 280 560 840 1 120 1 400 1 680 1 960 2 240
800 320 640 960 1 280 1 600 1 920 2 240 2 560
900 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
1000 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 

 

m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
300 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
400 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
500 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760
600 864 1 728 2 592 3 456 4 320 5 184 6 048 6 912
700 1 008 2 016 3 024 4 032 5 040 6 048 7 056 8 064
800 1 152 2 304 3 456 4 608 5 760 6 912 8 064 9 216
900 1 296 2 592 3 888 5 184 6 480 7 776 9 072 10 368
1000 1 440 2 880 4 320 5 760 7 200 8 640 10 080 11 520 

 

Nominel luftmængde – med alle luftmængderegulatormodellerne EM, EK, EC, EE, EG 

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 443 886 1 329 1 771 2 214 2 657 3 100 3 543
300 664 1 329 1 993 2 657 3 322 3 986 4 650 5 314
400 886 1 771 2 657 3 543 4 429 5 314 6 200 7 086
500 1 107 2 214 3 322 4 429 5 536 6 643 7 750 8 857
600 1 329 2 657 3 986 5 314 6 643 7 972 9 300 10 629
700 1 550 3 100 4 650 6 200 7 750 9 300 10 850 12 400
800 1 771 3 543 5 314 7 086 8 857 10 629 12 400 14 172
900 1 993 3 986 5 979 7 972 9 965 11 957 13 950 15 943
1000 2 214 4 429 6 643 8 857 11 072 13 286 15 500 17 715 

 

m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1 594 3 189 4 783 6 377 7 972 9 566 11 160 12 755
300 2 391 4 783 7 174 9 566 11 957 14 349 16 740 19 132
400 3 189 6 377 9 566 12 755 15 943 19 132 22 321 25 509
500 3 986 7 972 11 957 15 943 19 929 23 915 27 901 31 886
600 4 783 9 566 14 349 19 132 23 915 28 698 33 481 38 264
700 5 580 11 160 16 740 22 321 27 901 33 481 39 061 44 641
800 6 377 12 755 19 132 25 509 31 886 38 264 44 641 51 018
900 7 174 14 349 21 523 28 698 35 872 43 047 50 221 57 396
1000 7 972 15 943 23 915 31 886 39 858 47 830 55 801 63 773 

 

UKV-spjældene fås i flere versioner  

 Model

 Egenskab

 UKV, MD=N

 Ingen udvendig rammeisolering

 UKV, MD=I1

 med 15 mm udvendig isolering 

 UKV, MD=I2

 med 30 mm udvendig isolering 

 

Reguleringsenheder (CU)

Spjældet til luftmængderegulering kan udstyres med flere forskellige reguleringsenheder til regulering af enten luftmængde eller kanaltryk.

Valgmuligheder for luftmængderegulatorer:
        EM    Halton LMV-D3-MF-F.1 HI (5 Nm)
        EK     Halton NMV-D3-MF-F.1 HI (10 Nm)
        EC     Halton LMV-D3-MP-F.1 HI (5 Nm)
        EE     Halton NMV-D3-MP-F.1 HI (10 Nm)
        EG     Siemens GLB181.1E/3 (10 Nm)

Regulatorerne EM, EK, EC og EE har en dynamisk differenstrykssensor med lav omløbsluftmængde via sensorelementet. Derfor må disse regulatorer ikke bruges i miljøer med kraftig kontaminering. EG-enhedens tryksensor er baseret på en membran uden gennemstrømning gennem sensorelementet. Regulatorerne EC og EE inkluderer Belimos MP-bustilslutning.

Det justerbare luftmængdeområde er vist i nedenstående tabel. For luftmængderegulatorerne EM, EK, EC, EE og EG er den højeste tilgængelige minimumluftmængde lig med den angivne maksimumluftmængde.
Min. og maks. luftmængden beregnes som en procentdel af spjældets nominelle luftmængde.

Installation

Sikkerhedsafstande

Luftmængdespjældet installeres, så der tages højde for de påkrævede sikkerhedsafstande. Installer enheden i kanalsystemet, så luftstrømsretningen gennem enheden er som angivet med pilen på enhedens hus.

For trykreguleringsspjældet er minimumsikkerhedsafstanden for tappen til måling af det statiske tryk efter reguleringsspjældet 5 x D. Se illustrationerne.

Ledningsføring

Ledningsføring skal ske i henhold til de lokale bestemmelser og skal udføres af fagfolk.

Der skal bruges en sikkerhedsisolerende transformer til strømforsyning af alle reguleringsvalg.

Instruktionerne for ledningsføring vises på følgende måde:
1 A        UKV; CU=EM/EK/EC/EE   Anvendelse med regulering af typisk variabel luftmængde
1 B        UKV; CU=EM/EK/EC/EE   Overstyringsregulering
1 C        UKV; CU=EM/EK/EC/EE   Eksempel: Regulering af variabel luftmængde med rumregulator
1 D        UKV; CU=EM/EK/EC/EE   Eksempel: Regulering af variabel luftmængde med centralt styringsanlæg
1 E        UKV; CU=EM/EK/EC/EE   Eksempel: Parallel luftmængderegulering med centralt styringsanlæg

3 A        UKV; CU=EG    Typisk regulering af variabel luftmængde
3 B        UKV; CU=EG    Regulering af position og konstant luftmængde

Reguleringsenheder

CU      Beskrivelse                                               Bemærkning
EM     Halton LMV-D2-MF-F.1 HI                            (5 Nm)
EK      Halton NMV-D2-MF-F.1 HI                           (10 Nm)
EC      Halton LMV-D2-MP-F.1 HI                           (5 Nm, med Belimo MP-bus)
EE      Halton NMV-D2-MP-F.1 HI                           (10 Nm, med Belimo MP-bus)
EG      Siemens GLB181.1E/3                               (10 Nm)

1A og B:
UKV
CU = EM/EC (LMV-D2-MP/MF HI) eller EK/EE (NMV-D2-MP/MF HI) 

– typisk anvendelse og overstyringsregulering


1A Typisk anvendelse med regulering af variabel luftmængde  1B Overstyrer alle valgmuligheder

Kodebeskrivelse
Halton  Leveret af Halton
Tredjepart  Leveret af en tredjepart
ACD  UKV/UTV
1 (G0)  24 VAC-system neutralt
2 (~)  24 VAC strømførende
3 (w)  2-10 eller 0-10 VDC signalindgang til luftmængdesætpunkt
5 (U5)  2-10 eller 0-10 VDC signaludgang til luftmængdefeedback
*)  Diode 1N 4007

Driftstilstand

2-10 VAC

0-10 VAC

A

B

C

D

E

NA

NA

TIL

 

 

 

 

qv_min.

qv_min.

Fra

Fra

Fra

Fra

Fra

Konstant luftmængde

Variabel
qv_min. ... qv_maks.

Variabel
qv_min. ... qv_maks.

Fra

TIL

Fra

Fra

Fra

 

LUKKET

LUKKET

Fra

Fra

TIL

Fra

Fra

 

qv_maks.

qv_maks.

Fra

Fra

Fra

TIL

Fra

Konstant luftmængde

ÅBEN

ÅBEN

Fra

Fra

Fra

Fra

TIL

 


Lukning med reguleringssignal w:
Ud over situationer med relæoverstyringskommando lukkes spjældet helt, hvis følgende gælder:

 • 0-10 VDC:Minimumluftmængden for UKV/UTV er indstillet til 0 % (0 l/s eller 0 m3/t), og reguleringssignalet w falder til under 0,45 VDC.
 • 2-10 VDC: UKV/UTV-reguleringssignalet w falder til under 0,5 VDC.
 • Både 0-10 VDC og 2-10 VDC: Luftmængdens sætpunktsspænding falder til under en værdi, der svarer til en lufthastighed på mindre end 0,5 m/s. 
   

   Tilstand

   Spænding på w, VDC

   Funktion

   0-10 VDC

   0,0-0,45

   Minimumluftmængde (lukket, hvis qv_min. = 0 %)

   

   0,5-10,0

   Modulering, qv_min. … qv_maks.

   

   10,0

   Maksimumluftmængde

   2-10 VDC

   0,0-0,5

   Spjæld lukket

   

   0,5-2,0

   Minimumluftmængde

   

   2,0-10,0

   Modulering, qv_min. ... qv_maks.

   

   10,0

   Maksimumluftmængde 

 

1C og 1D: 
UKV;
CU
= EM/EC (LMV-D2-MP/MF HI) eller EK/EE (NMV-D2-MP/MF HI)
– regulering af variabel luftmængde med rumregulator eller centralt styringsanlæg 


1C Anvendelse af rumregulator               1D Anvendelse af centralt styringsanlæg

Kodebeskrivelse
Halton        Leveret af Halton
Tredjepart  Leveret af en tredjepart
ACD           UKV
1 (G0)         24 VAC-system neutralt
2 (~)            24 VAC strømførende
3 (w)           0-10 VDC signalindgang til luftmængdesætpunkt
5 (U5)         0-10 VDC signaludgang til luftmængdefeedback
RC              Rumregulator
PLC           Centralt styringsanlæg
C (AO)        Signal til regulering af luftmængdesætpunkt
F (AI)          Indgang til feedback for faktisk luftmængde

 

1E. Eksempel:  
UKV;
CU
= EM/EC (LMV-D2-MP/MF HI) eller EK/EE (NMV-D2-MP/MF HI)
– parallel luftmængderegulering med et centralt styringsanlæg 


1D  Parallel luftmængderegulering med centralt styringsanlæg

Kodebeskrivelse
Halton        Leveret af Halton
Tredjepart  Leveret af en tredjepart
ACD1         UKV-tilluft
ACD2         Fraluft
1 (G0)        24 VAC-system neutralt
2 (~)           24 VAC strømførende
3 (w)           0-10 VDC signalindgang til luftmængdesætpunkt
5 (U5)         0-10 VDC signaludgang til luftmængdefeedback
PLC           Centralt styringsanlæg
C (AO)        Signal til regulering af luftmængdesætpunkt
F (AI)          Indgang til feedback for faktisk luftmængde

 

3A og 3B: 
UKV
CU
=EG (GLB181.1E/3)
- typisk regulering af variabel luftmængde og position samt regulering af konstant luftmængde
 


3A Typisk anvendelse med luftmængderegulering    3B Regulering af position og konstant luftmængde

Kodebeskrivelse
Halton        Leveret af Halton
Tredjepart  Leveret af en tredjepart
ACD           UKV
2 (G0)         24 VAC-system neutralt
1 (G)           24 VAC strømførende
8 (YC)         2-10 eller 0-10 VDC signalindgang til luftmængdesætpunkt
9 (U)           2-10 eller 0-10 VDC signaludgang til luftmængdefeedback
6 (Y1)         Overstyringsindgang
7 (Y2)         Overstyringsindgang

Konstant luftmængde

A

B

LUKKET

Fra

TIL

Min. luftmængde

Fra

Fra

Maks. luftmængde

TIL

TIL

ÅBEN

TIL

Fra 

 

Commissioning

Luftmængderegulering

De nominelle luftmængder for UKV er vist i nedenstående tabel. 

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 516 1033 1549 2065 2582 3098 3614 4131
300 775 1549 2324 3098 3873 4647 5422 6196
400 1033 2065 3098 4131 5164 6196 7229 8262
500 1291 2582 3873 5164 6454 7745 9036 10327
600 1549 3098 4647 6196 7745 9294 10843 12392
700 1807 3614 5422 7229 9036 10843 12651 14458
800 2065 4131 6196 8262 10327 12392 14458 16523
900 2324 4647 6971 9294 11618 13942 16265 18589
1000 2582 5164 7745 10327 12909 15491 18072 20654

 

m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1859 3718 5577 7435 9294 11153 13012 14871
300 2788 5577 8365 11153 13942 16730 19518 22306
400 3718 7436 11153 14871 18598 22306 26024 29742
500 4647 9294 13942 18589 23236 27883 32530 37177
600 5577 11153 16730 22306 27883 33460 39036 44613
700 6506 13012 19518 26024 32530 39036 45542 52048
800 7435 14871 22306 29742 37177 44613 52048 59484
900 8365 16730 25095 33460 41825 50189 58554 66919
1000 9294 18589 27883 37177 46472 55766 65060 74355


Den faktiske målte luftmængde (qv) kan defineres af regulatorens feedbacksignal (U eller U5) og luftmængdereguleringens nominelle luftmængde (qv_nom.).

Signal

 Formel

Regulatortype og tilstand

Terminalsystem neutralt

Terminalsignal

0-10
VDC

 qv=qv_nom.*U/10

UKV/UTV;MO=EM, EK, EC eller EE
(LMV-D3-MP/MF HI eller NMV-D3-MP/MF HI),
tilstand 0-10 V
UKV/UTV; MO=EG (GLB181.1E/3)

1 (GND)


2 (G0)

5 (U5)


9 (U)

2-10
VDC

 qv=qv_nom.*(U-2)/8

UKV/UTV;MO=EM, EK,EC eller EE
(LMV-D3-MP/MF HI eller NMV-D3-MP/MF HI),

1 (GND)

5 (U5)

 

Den faktiske luftmængde kan også bestemmes ud fra nedenstående billeder. 

Den faktiske luftmængde kan beregnes som en funktion af differenstrykket ved målesonden og målesondens k-faktor. Den korrekte k-faktor kan findes i et bilag til produktet.

qv                Faktisk luftmængde [l/s]
k                  B (mm) x H (mm) x 0,001054
Δpm             Målesondens differenstryk [Pa]

UKV-luftmængdereguleringen er udstyret med en tryksensor, og der er en meget lille luftstrømning gennem regulatorens differenstrykssensor. Derfor kan en manuel differenstryksmåler tilsluttes parallelt med luftmængdereguleringen (for eksempel ved rørets T-forgrening), og begge målinger kan fungere parallelt med kontinuerlig regulering.

Hvis Halton UKV bestilles uden fabriksindstillede minimum- og maksimumluftmængdeværdier (FS=NA), indstilles minimumluftmængdeværdien til 0, og maksimumluftmængdeværdien er lig med den nominelle luftmængdeværdi.
 

Specification

Det trykuafhængige spjæld til regulering af den variable luftmængde skal være fremstillet af galvaniseret stål med en målesonde for luftmængden i aluminium.

Reguleringsspjældets tæthed i lukket position skal overholde standarden EN1751 klasse 1 (Eller klasse 4), og husets tæthed skal overholde standarden EN 1751/B.

Styringsspjældssektionen skal indeholde luftmængdemåling, luftmængderegulator og spjældaktuator.

Designets luftmængdegrænser skal kalibreres på fabrikken.
Regulatorindstillingerne skal kunne justeres på stedet ved hjælp af en pc eller håndholdt værktøj.
Luftmængdereguleringen skal have reguleringssignalindgangen 0-10 VDC eller 2-10 VDC og udgangen 0-10 VDC eller 2-10 VDC til luftmængdefeedback.
Strømforsyningen skal være 24 VAC.

Order Code

UKV-W-H; MA-MD-MO-VR-ZT

W = Bredde, kanaltilslutningens diameter
      
400, 500 ... 1000, 1200, 1400,1600, med stigning på 100/200 mm

H = Højde, kanaltilslutningens diameter
      
200, 400 … 1000, med stigning på 200 mm
 

Andre muligheder og tilbehør

MA = Materiale
         CS    Galvaniseret stål 

MD = Model
         
N      Ingen isolering
         I1      Isoleret 15 mm
         I2      Isoleret 30 mm 

MO = Regulator 
         EM    LMV-D3-MF HI
         EK    NMV-D3-MF HI
         EC    LMV-D3-MP HI (inklusive Belimo MP-bus)
         EE    NMV-D3-MP HI (inklusive Belimo MP-bus)
         EG    GLB181.1E/3 (Siemens)
         E6    NMQ24A SR HI (4 sek., 8 Nm)
         E7    LMQ24A SR HI (2,5 sek., 4 Nm)

VR = VRD3 (kun fra Frankrig)
        
NA    Ikke tildelt
          Y     Ja

Eksempel på kode

        UKV-400-200, MA=CS, MD=I1, MO=EE, VR=NA 

Downloads & Media

Halton UKV - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,8 MB
Byggvarubedömning - Halton UKV
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
542,1 kB