UKV - Airflow damper

Airflow management damper for rectangular ducts

Rectangular VAV and CAV with factory-set airflow range limits option (min./max. airflow rates). Used for different airflow and duct pressure control applications. Pressure-independent operation. Available in various rectangular modular sizes.

 • Control damper for different airflow and duct pressure control applications
 • Model with shut-off operation; tightness fulfils EN 1751, class 1 requirements 
 • Casing tightness fulfils EN 1751, class B requirements
 • Two extra models with external insulation 15 mm and 30 mm
 • Several airflow controller options
 • Factory-set airflow range limits (min./max. airflow rates) as an option
 • Pressure-independent operation
 • Galvanised steel design
 • Suitable for large air flow rates, from 1 m/s up-to 11 m/s on some models

Product models and Accessories

 • Three external insulation options are available:
  • No insulation
  • 15 mm insulation thickness of mineral wool
  • 30 mm insulation thickness of mineral wool
 • Fast running actuators, when the UKV is used in combination with Halton Laboset laboratory system

The pressure-independent variable airflow control damper shall be made of galvanised steel, with an airflow measurement probe of aluminium.

The tightness of the control damper in closed position shall conform to standard EN1751 class 1 and casing tightness to EN 1751/C.

The management damper section shall contain airflow measurement, flow controller and damper actuator.

Design airflow range limits shall be calibrated at the factory.
Controller settings shall be adjustable on site with a PC or a handheld tool.
The airflow controller shall have control signal input 0...10 VDC or 2 ...10 VDC and output 0...10 VDC or 2...10VDC for airflow feedback.
Supply power shall be 24 VAC.

Halton UKV

VAV-regelaar – Voor grote debieten en rechthoekige kanalen

 • VAV-regelaar met drukonafhankelijke werking.
 • De dichtheid van de kleppen voldoet aan klasse 1van de EN1751, die van de behuizing aan klasse B van de EN1751.
 • Toepassing: voor grote luchtdebieten of voor aansluiting op rechthoekige kanalen.
 • Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.
 • Verscheidene regelaaropties mogelijk.
 • In defabriek ingesteld luchtdebietbereik (min.- / max. luchtdebiet).
 • Geschikt voor een groot debietbereik, van 1 m/s tot 11 m/smet bepaalde regelaarmodellen.

Opties en accessoires 

 •  2 isolatieopties :
  • glaswolisolatie van 15 mm
  • glaswolisolatie van 30 mm
 • Verscheidene regelaartypes voor een behoeftespecifieke regeling:
  •  min.debiet van 1 m/s: motorregelaars EK, EE
  •  min.debiet van 2 m/s: EG
 • Snel lopende motor bij gebruik van de UKV-regelaarmet het Envirolabpro-systeem vanHalton: E6, E7

Materiaal

 Onderdeel  Materiaal
 Behuizing  Gegalvaniseerd 
 staal Klepblad   Gegalvaniseerd
 staal Klepisolatie  Polyurethaan
 Klepbladafdichting  Silicone
 Lagers   Legering van polyamideen molybdeensulfide
 Meetsonde  Aluminium
 Externe isolatie  Glaswol 
 Klepas15 x 15 mm  Gegalvaniseerd staal

Afmetingen

UKV / I1 - isolatie van 25mm (standaard)

W* H W1 H1
400...800 200 W+44 H+44
400...1600 400 W+44 H+44
400...1600 600 W+44 H+44
400...1600 800 W+44 H+44
400...1600 1000 W+44 H+44


*Afmetingen van de kanaalaansluiting (per stap van 100 mm) W1 en H1: maten alles inbegrepen

 

 

UKV / I2 - isolatie van 50mm

W* H W1 H1
400...800 200 W+95 H+95
400...1600 400 W+95 H+95
400...1600 600 W+95 H+95
400...1600 800 W+95 H+95
400...1600 1000 W+95 H+95

 

*Afmetingen van de kanaalaansluiting (per stap van 100 mm) W1 en H1: maten alles inbegrepen

Werking

WERKING

 

De VAV-regelaar UKV bevat een meetkruis, een luchtdebietregelaar en een actuator. Het luchtdebiet wordt op basis van een actuele debietmeting geregeld door de positie van de regelklepbladen te wijzigen. Het instelpunt voor het luchtdebiet kan tussen de in de fabriek ingestelde minimum- en maximumwaarden worden gewijzigd, d.m.v. een analoog 0-10 of 2-10 VDC-stuursignaal. De UKV-regelaar handhaaft het vereiste luchtdebiet onafhankelijk van de drukschommelingen in het kanaal.

De statische-drukregelaar handhaaft de gewenste constante druk(in het kanaal of in het lokaal) op basis van een statische-drukmeting. De regelaar kan ook met een gebouwbeheersysteem worden verbonden.
 

Modellen

MODELLEN
 

Min. debiet van1 m/s met motorregelaars EK,EE

 
Debiete (m3/h) Lengte W [mm]
Hoogte H [mm] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 144 288 432 576 720 864 1 008 1 152
300 216 432 648 864 1 080 1 296 1 512 1 728
400 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
500 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
600 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
700 504 1 008 1 512 2 016 2 520 3 024 3 528 4 032
800 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
900 648 1 296 1 944 2 592 3 240 3 888 4 536 5 184
1000 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760 

 

Min. debiet van 2 m/s met motorregelaar EG

m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
300 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
400 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
500 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760
600 864 1 728 2 592 3 456 4 320 5 184 6 048 6 912
700 1 008 2 016 3 024 4 032 5 040 6 048 7 056 8 064
800 1 152 2 304 3 456 4 608 5 760 6 912 8 064 9 216
900 1 296 2 592 3 888 5 184 6 480 7 776 9 072 10 368
1000 1 440 2 880 4 320 5 760 7 200 8 640 10 080 11 520 

 

Nominale debieten voor alle motorregelaartypes 

m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1859 3718 5577 7435 9294 11153 13012 14871
300 2 788 5577 8365 11153 13942 16730 19518 22306
400 3718 7435 11153 14871 18589 22306 26024 29742
500 4647 9294 13942 18589 23236 27883 32530 37177
600 5577 11153 16730 22306 27883 33460 39036 44613
700 6506 13012 19518 26024 32530 39036 45542 52048
800 7435 14871 22306 29742 37177 44613 52048 59484
900 8365 16730 25095 33460 41825 50189 58554 66919
1000 9294 18589 27883 37177 46472 55766 65060 74355

 

REGELUNITS (CU)

 

De UKV-debietregelaarkan worden uitgerust met verschillende soorten regelunits voor de regeling van het debiet of de druk.

 

Luchtdebietregeling:

•  Voor toevoer- en afzuigtoepassingen

•  Functie voor volledige afsluiting

•  Bedrijfsbereik:omgevingstemperatuurvan 0tot 50ºC

•  Relatieve omgevingsvochtigheid < 95%,niet-condenserend

 

Luchtregelopties:

EK = Halton NMV-D3-MF-F.1 HI (10 Nm)

EE = Halton NMV-D3-MP-F.1 HI (10 Nm) EG=SiemensGLB181.1E/3(10Nm)

 

De regelaars EKen EEzijn uitgerust met een dynamische-drukverschilsensor met laag een bypass-debiet via het sensorelement.Daarom zijn deze regelaars niet geschikt om in sterk verontreinigde omgevingen te worden gebruikt.Op de EG-regelaar gebeurt de drukmeting zonder bypass-debiet. De EE-regeling omvat de MP-busverbinding.

 

Drukregeling:

•  Voor toevoer- en afzuigtoepassinen

•  Functie voor volledige afsluiting

•  Statisch drukbereik van 30tot 100Paofvan 90tot 300Pa

•  Bedrijfsbereik:omgevingstemperatuurvan 0tot 50ºC

•  Relatieve omgevingsvochtigheid < 95%,niet-condenserend

 

Statische-drukregelopties:

EG=SiemensGLB181.1E/3(10Nm)

ES = Belimo VRP-STP + VFP-100 + NM24A-V (regelbereik:30tot 100Pa)

ER=BelimoVRP-STP+VFP-300+NM24A-V(regelbereik:90tot 300Pa)

 

De twee regelaars ESen ERzijn uitgerust met een potentiometer voor de instelling van de statische drukwaarde bereik:30tot 100%).

Installatie

INSTALLATIE
 

Bij de montage van de luchtdebietregelaar dient er rekening worden gehouden met de afstanden die voor zijn goede werking vereist zijn. Ook de richting van de luchtstroming moet in acht worden genomen bij de montage van deregelaar in het kanaal.

 

Voor de drukregeling bedraagt de minimumafstand tussen de regelaar en de statische-drukmeetnippel 5xD. Voor een rechthoekige sectie wordt de equivalente aeraulische diameter berekend d.m.v. onderstaande formule:

D=2 x W x H/(W+H)

 

BEDRADING

De bedrading moet steeds door vaklui en overeenkomstig het algemene regelingschema worden uitgevoerd. Voor de voeding van alle stuurinrichtingen moet er een veiligheidsisolatietransformatorworden gebruikt.

De bedradingschema’s worden gegeven voor de volgende toepassingen:

1A:  UKV;CU=EK/EE    VAV-toepassing
1B:  UKV;CU=EK/EE    Tijdelijke opheffing sturing
1C:  UKV;CU =EK/EE   Voorbeeld:VAV-sturing door een ruimtethermostaat
1D:  UKV;CU =EK/EE   Voorbeeld:VAV-regeling d.m.v. gebouwbeheersysteem
1E:  UKV;CU =EK/EE   Voorbeeld:parallelmontagemet gebouwbeheersysteeM

 

3A:  UKV;CU = EG            VAV-toepassing
3B:  UKV;CU = EG            Constant luchtdebiet

 

5A:  UKV;CU = ES/ER     Drukregeling in het kanaal
5C:  UKV;CU = ES/ER    Tijdelijke opheffing sturing

 

1A&B.UKV;EK/EE(NMV-D3-MP/MFHI)–typische en algemene bedradingopties

1A.VAV-toepassing                                1B.Tijdelijke opheffing voor sturing –alle opties

 
CODE OMSCHRIJVING 
Halton Geleverd door Halton
OEM Geleverd door een andere fabrikant
ACD UKV
1 ( ^ )  Nulleider VAC-systeem 
2 (~)  Fase 24 VCA
3 (Y) 2tot10of 0tot 10 VDC-stuursignaalinput     luchtdebietinstelling 
5 (U5) 2tot10of 0tot 10 VDC-stuursignaaloutput        debietterugkoppeling    
*) Diode 1N 4007
 
 
Werkingsmodus
 
2 ... 10 VCA 0 ... 10 VCA A B C D E
GESLOTEN qv_min ON Off Off Off Off
qv_min qv_min Off Off Off Off Off Constant debiet
Variabelqv_min...qv_max Variabelqv_min...qv_max Off ON Off Off Off
0,5 x (qv_max -
qv_min)+qv_min
0,5 x (qv_max -
qv_min)+qv_min
Off Off ON Off Off Constant debiet
qv_max qv_max Off Off Off ON Off Constant debiet
OPEN OPEN Off Off Off Off ON

 

Er zijn twee stuurmodi mogelijk:0tot10VDCen 2tot 10VDC.De voornaamste verschillen tussen deze modi hangen samen met de werking met lageluchtdebietenen met het gebruik van de sluitfunctie.

 

Sluiting door stuursignaal:

Behalve in situaties waarin de relaissturing tijdelijk wordt opgeheven, wordt de regelklep volledig gesloten als:

• 0tot 10VDC:hetminimumdebiet van de UKV-regelaaris ingesteld op 0 %(0dm³/sof0m³/h)en het stuursignaalwonder de 0,1VDC daalt

• 2tot 10VDC:het stuursignaalwvan deUKV-regelaaronder de 0,5VDC daalt

• 0tot10VDCen 2tot 10VDC.despanning voor de instelling van het luchtdebiet daalt onder een waarde die overeenstemt met een luchtsnelheid van minder dan 1,5m/s

MODUS SPANNING Y, VCC FUNCTIE
0 tot10 VCC 0,0 tot 0,1 Nominaaldebiet (gesloten alsqv_min=0%)
  0,1 tot 10,0 Modulerend,qv_mintotqv_max
  10,0 Maximumluchtdebiet
2 tot10 VCC 0,0 tot 0,5 Klep gesloten 
  0,5 tot 2,0 Minimumluchtdebiet
  2,0 tot 10,0 Modulerend,qv_mintot qv_max
  10,0 Maximumluchtdebiet

 

1C&1D.Voorbeeld:UKV;EK/EE(NMV-D2-MP/MFHI) -variabel debiet geregeld door eenruimtethermostaatof door het gebouwbeheersysteem

1C.Toepassing met ruimtethermostaat        1DToepassing met gebouwbeheersysteem 

CODE OMSCHRIJVING 
Halton Geleverd door Halton
OEM Geleverd door een andere fabrikant
ACD UKV
1 ( ^ )  Nulleider VAC-systeem
2 (~)  Fase 24 VCA
3 (Y) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-stuursignaalinputdebietinstelling
5 (U5) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-signaaloutput debietterugkoppeling
RC Ruimtethermostaat
PLC Gebouwbeheersysteem
C (AO) Stuursignaal luchtdebietinstelling
F (AI) Terugkoppelinput actueel gemeten luchtdebiet (terugkoppelsignaal)

 

1E.Voorbeeld:UKV;EK/EE(NMV-D2-MP/MFHI)–parallelle regeling van het luchtdebiet door een gebouwbeheersysteem

1E.Parallelle regeling van het luchtdebiet d.m.v. het gebouwbeheersysteem

 

CODE OMSCHRIJVING 
Halton Geleverd door Halton
OEM Geleverd door een andere fabrikant
ACD1
ACD2
UKV voor toevoer
UKVvoor afvoer 
1 ( ^ )  Nulleider VAC-systeem
2 (~)  Fase 24 VCA
3 (Y) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-stuursignaalinput debietinstelling
5 (U5) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-signaaloutput debietterugkoppeling
PLC Gebouwbeheersysteem
C (AO) Stuursignaal luchtdebietinstelling
F (AI) Terugkoppelinput actueel gemeten debiet (terugkoppelsignaal)

 

3A&3B.UKV;CU = EG(GLB181.1E/3)–typetoepassingmet variabel debiet(VAV) en met constant debiet

3A.VAV-toepassing                                                 3B.Constant luchtdebiet

 

CODE OMSCHRIJVING
Halton Geleverd door Halton
OEM Geleverd door een andere fabrikant
ACD UKV
2 (G0)  Nulleider VAC-systeem
1 (G)  Fase 24 VCA
8 (YC) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-signaalinput debietinstelling
9 (U) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-signaaloutput               debietterugkoppeling 
6 (Y1) Input tijdelijke opheffing
7 (Y2) Input tijdelijke opheffing

 

Constant debiet A B
Gesloten Off ON
Min.debiet Off Off
Max.debiet ON ON
Open ON Off

 

5A&5B.UKV;CU = ESofCU = ER–drukregeling in het luchtkanaal 

5A&B.Drukregeling in het kanaal            5C.Sturing met tijdelijke opheffing

CODE OMSCHRIJVING
Halton Geleverd door Halton
OEM Geleverd door een andere fabrikant
ACD UKV
1 (^) Nulleider VAC-systeem
2 (~) Fase 24 VCA
3 (W1) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-signaalinput debietinstelling
5 (U5) 2 tot 10 of 0 tot 10 VDC-signaaloutput               debietterugkoppeling 
6 (y) Actuatorsignaal
7 (Z) Input tijdelijke opheffing
*) Diode1N 4007
**) Jumper 2-4voor sturing door een potentiometer wordt in de fabriek aangebracht; hij moet worden verwijderd bij gebruik van 2tot 10 VDC-input W1.

 

Minimaleveiligheidsafstand tussen de regelaar en de drukmeetnippel: 5 x D.

Tijdelijke opheffing   A B
Gesloten Off ON
Drukregeling  Off Off
Open ON Off

De drukregelaar is uitgerust met een potentiometer voor de aanpassing van het drukinstelpunt.

Ingebruikname

Debietregeling

Onderstaande tabel geeft de nominale debieten van de Halton UKV weer:

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 516 1033 1549 2065 2582 3098 3614 4131
300 775 1549 2324 3098 3873 4647 5422 6196
400 1033 2065 3098 4131 5164 6196 7229 8262
500 1291 2582 3873 5164 6454 7745 9036 10327
600 1549 3098 4647 6196 7745 9294 10843 12392
700 1807 3614 5422 7229 9036 10843 12651 14458
800 2065 4131 6196 8262 10327 12392 14458 16523
900 2324 4647 6971 9294 11618 13942 16265 18589
1000 2582 5164 7745 10327 12909 15491 18072 20654

 

m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1859 3718 5577 7435 9294 11153 13012 14871
300 2788 5577 8365 11153 13942 16730 19518 22306
400 3718 7436 11153 14871 18598 22306 26024 29742
500 4647 9294 13942 18589 23236 27883 32530 37177
600 5577 11153 16730 22306 27883 33460 39036 44613
700 6506 13012 19518 26024 32530 39036 45542 52048
800 7435 14871 22306 29742 37177 44613 52048 59484
900 8365 16730 25095 33460 41825 50189 58554 66919
1000 9294 18589 27883 37177 46472 55766 65060 74355

W         Breedtevan de module (mm)
H          Hoogte van de module (mm)

Het actuele gemeten luchtdebiet (qv) kan worden bepaald door het terugkoppelsignaal van de regelaar (UofU5)en de nominale waarde van het regeldebiet (qv_nom).

 Signaal  Formule  Regelaartypeen -modus Aanskuiting
nulleiderl
Terminal-
signaal
  0...10
  VDC
 qv=qv_nom*U/10  
 UKV;CU=EM, EK, EC fr EE
 (LMV-D3-MP/MF HI
  of NMV-D3-MP/MF HI),
 modus 0...10 V

 UKV;CU=EG (GLB181.1E/3)
1 (GND)


2(G0)
5 (U5)


9(U)
  2...10
  VDC
 qv=qv_nom*(U-2)/8
 UKV;CU=EM, EK, EC of EE
 (LMV-D3-MP/MF HI
  of NMV-D3-MP/MF HI),
 modus 2...10 V

 UKV;CU=ED (VRD3+NM24A-V)
1 (GND)


1 (^)
5 (U5)


5 (U5)

Het actuele luchtdebiet kan eveneens worden berekend op basis van de door de meetsensor gemeten verschildruk en de k-waarde van deze laatste. De juiste k-waardewordt vermeld in de bij het product geleverde documentatie:

qv         Actueel luchtdebiet [l/s]
k           k-waardevan het product,waarin k = W (mm) x H (mm) x 0,001054
Δp       Door de sensor gemeten verschildruk [Pa]

De regelaars EKen EE zijn uitgerust met een dynamische-drukverschilsensor waardoor een klein bypass-debiet stroomt. Bijgevolg kan er geen manuele differentiaalmanometer in parallel op de debietregelaar worden aangesloten. Het gebruik van een manuele manometer vereist de onderbreking van de voeding van de debietregelaar om bewegingen van de luchtklep tijdens het meten van het debiet door de drukverschilsensor te vermijden. De druk in het kanaal kan variëren tijdens de meting.*

De EG-debietregelaar is uitgerust met een statische-druksensor met membraan met automatische ijking, waardoor geen lucht stroomt. Bijgevolg kan er een manuele differentiaalmanometer parallel op de debietregelaar worden aangesloten (bijv.met behulp van T-stukken) en beide metingen kunnen gelijktijdig met continue regeling werken.

Wanneer er bij de bestelling van de UKVgeen in te stellen luchtdebieten worden gespecificeerd, wordt het minimumluchtdebiet ingesteld op 0 en stemt het maximumluchtdebiet overeen met het nominale luchtdebiet.

Drukregeling

DRUKREGELING
 

Het actuele gemeten luchtdebiet kan worden bepaald door het terugkoppelsignaal van de regelaar en de nominale waarde van het regeldebiet.

 
SIGNAAL FORMULE REGELAARTYPEEN-MODUS AANSLUITING NULLEIDER
2 à 10 VCC Pst = 100 Pa * (U2)/8 UKV;CU=ES (VRP-STP+VFP-100)
UKV;CU=ES (VRP-STP+VFP-100)
1 ( ^ )
1 ( ^ )
5 (u5)
5(U5)
 

 

De actuele statische druk kan eveneens worden afgelezen van onderstaande tabel: 

Beschrijving

De VAV-regelaar met drukonafhankelijke werking is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en uitgerust met een debietmeetsonde uit aluminium.

De dichtheid van de klep in gesloten stand voldoet aan de EN 1751 /1 en die van de behuizing aan de eisen voor klasse B van de EN 1751.

Het gedeelte voor het beheer van de luchtklep bestaat uit een meetkruis, een debietregelaar en een actuator voor de sturing van de klep.

De grenzen van het luchtdebietbereik worden in de fabriek gekalibreerd.
Het instelpunt kan ter plaatse worden aangepast met behulp van een pc of een draagbaar toestel.

De debietregelaar werkt met een stuursignaalinput van 0 tot 10VDC of van 2 tot 10VDC en een output van 0 tot 10VDC voor de debietterugkoppeling.

De voedingsspanning bedraagt 24VAC.

Downloads & Media

Halton UKV - fr
Type
Datasheet
Taal
Frans (Frankrijk)
Grote
1,8 MB
Halton UKV - se
Type
Datasheet
Taal
Zweeds (Zweden)
Grote
599,2 kB
Byggvarubedömning - Halton UKV
Type
Certificaat
Taal
Zweeds (Zweden)
Grote
542,1 kB