Hotell, lyxrestauranger och kasinon

Uppvisningskök är genom sitt namn en del av måltidsupplevelsen. De kännetecknas av köksutrustning som är utsatt för stor belastning i matsalen. En avsevärd mängd rök kan alstras under en kort tidsperiod. För att säkerställa att tillagningsprocessen endast förhöjer måltidsupplevelsen, måste stor noggrannhet iakttas vid konstruktionen av ventilationssystemet. Flera faktorer måste tas i beaktande som kan påverka systemets funktion.

Fördelar:

  • Oöverträffad energibesparing och bekvämlighet för personalen
  • Den högsta kvalitetsnivån när det gäller säkerhet, hygien och underhåll
  • Mycket effektiv teknologi för kontroll av föroreningar